vrijdag 12 januari 2018

Referendum voor behoud Wet HilleDe aflosboete voor huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost is alleen nog met een referendum tegen te houden. Bent u bezitter van een huis, teken dan het referendumverzoek op Stopaflosboete treft ook u!

   KLIK HIER VOOR HET FORMULIER!   Het afschaffen van de wet Hillen is zowel door de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd. Het enige dat rest om de aflosboete nog tegen te houden is een referendum. Daarom hebben diverse leden van 50PLUS in samenwerking met verschillende belangenorganisaties het initiatief genomen tot een referendum over de aflosboete. Ga naar Stopaflosboete.nl voor meer informatie en om het referendumverzoek te tekenen! 

Belasting voor huizenbezitters

De wet Hillen regelt dat eigenaren van een woonhuis die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Het afschaffen van de wet Hillen en het dus invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost treft bijna 1 miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Zij moeten door middel van de aflosboete de extra belasting van ruim 1 miljard euro gaan opbrengen.

Onbetrouwbare overheid

Het afschaffen van de wet Hillen is onbehoorlijk politiek handelen en een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Daarom wil Stop Aflosboete een referendum over de afschaffing van de wet Hillen! Want eerst worden mensen jarenlang door de overheid gestimuleerd om zoveel mogelijk af te lossen en als ze dat gedaan hebben, krijgen ze de rekening gepresenteerd!
Doe mee en teken het referendum op Stopaflosboete.nl! En nog mooier: haal handtekeningen op in uw buurt en kennissenkring!

Volgens GS is dubbelfunctie directeur Maris geen probleem

College van gedeputeerde Staten (CDA VVD SP en D66) keuren goed dat directeur Maris van de gesubsidieerde instelling erfgoedpark Batavialand ook lijsttrekker van het CDA kan zijn!? 

vrijdag 5 januari 2018

ChristenUnie nu ook slappe knieën bij Airport Lelystad?


Het verschil tussen LEF en LAF is maar één letter en toch een wereld van verschil. 
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur krabbelt nu in navolging van GroenLinks en de PvdD ook de ChristenUnie terug? De ChristenUnie denkt dat het niet mogelijk is om Lelystad Airport in 2019 te openen, zoals de bedoeling is en daar komen ze dan nu mee?

Hier slaat LEF dus om in LAF. En hoe betrouwbaar ben je dan nog als coalitiepartner in het huidige kabinet als je op het eerste de beste dossier je collega-minister al laat vallen?
De ChristenUnie zijn in de gemeenteraad van Lelystad maar ook in Provinciale Staten al vanaf het begin (20 jaar) VOOR de ontwikkeling van het vliegveld geweest en dan nu slappe knieën krijgen? Kennelijk ingegeven vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen? 

Een hoop banen en werkgelegenheid dat is precies wat Flevoland nodig heeft!  
Hiermee gaat de ChristenUnie (Eppo Bruins) ook nog eens voorbij, evenals GL en de PvdD,  aan het economisch belang voor Flevoland die een hoge werkeloosheid kent. Er komen immers een hoop banen bij! Op de luchthaven zelf, onderhoudspersoneel, bagageafhandeling, monteurs, beveiliging, grondsteward(s)essen, horeca, verkeersleiding, pendelbuschauffeurs,  enz enz. Een sneeuwbaleffect dus. Maar vooral ook indirect! Hotels in omgeving (vd Valk bijvoorbeeld) Horeca, algemeen, taxichauffeurs, nieuwe bedrijven (Inditex). Veel werkelozen kunnen aan de slag en mensen van buiten Flevoland die er gaan werken zullen naar Flevoland verhuizen. Hun kinderen hebben scholen en docenten nodig, woninginrichting, Gamma Praxis enz enz... alles komt in een groei terecht! En dat is in Flevoland hard nodig!


donderdag 4 januari 2018

Uitspraak 'Rituele Rimpelingen' van CdK Verbeek Flevoland

CdK Leen Verbeek
Protesten uit Gelderland en Overijssel zullen er niet toe leiden dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld. Dat denkt Leen Verbeek, de Flevolandse commissaris van de Koning. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech dinsdag bestempelde hij de protesten uit buurprovincies als ‘bijna rituele rimpelingen.’Banenmotor
Verbeek wees er vervolgens op dat ook regio’s buiten Flevoland kunnen profiteren van de ‘banenmotor’ die Lelystad Airport gaat zijn. "In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening - in april 2019 - van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies zullen dit naar mijn mening niet uitstellen."

Geen onderbuikgevoel
Verbeek zegt dat zijn uitspraken niet zijn gebaseerd op een onderbuikgevoel, maar op gesprekken met bijvoorbeeld kamerleden, het ministerie, Schiphol en het bedrijfsleven. “Dat brengt mij tot zo’n uitspraak. Natuurlijk moet er huiswerk gedaan worden, natuurlijk moet er wat gebeuren. Maar ik denk dat wij daar op een positieve manier uit gaan komen.”

Kritische reacties
De opmerking van Verbeek valt overigens niet in goede aarde bij politici in Gelderland en Overijssel. Er wordt met onbegrip en verontwaardiging gereageerd.