dinsdag 31 juli 2018

Zorgen over Heckrunderen verminderd

Heckrunderen hoeven nu nog niet te worden bijgevoerd


Op uitnodiging van gedeputeerde Hofstra hebben fractievoorzitter Wout Jansen en Gerben Laagland van 50Plus Flevoland samen met nog een aantal andere Statenleden vanmiddag (31/7) een ruim 3 uur durend bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de Heckrunderen te controleren en de hen omringende voedselsituatie in beschouwing te nemen! Deze trip was strikt georganiseerd voor Leden van Provinciale Staten en we konden geen specialisten of zo meenemen.

Zij hebben er scherp op gelet dat ze het hele gebied zijn doorgereden, van Lelystad tot Almere en van de spoorlijn tot het moeras! Er waren geen restricties of verboden gebieden! Ze mochten alles inspecteren hoe en waar we wilden! De eerste kudde van ongeveer 50 Heckrunderen aan de kant van Almere zijn we zo dicht mogelijk te voet genaderd als de veiligheid toeliet en daarna hebben ze met sterke verrekijkers zo goed mogelijk de conditie gescoord daarbij zaten een gering aantal runderen onder conditiescore 4.

De voedselsituatie bestond uit kruiden en gras (geen JacobKruiskruid) en jonge rietscheuten! De kudde liep te gazen! Na de opmerking dat al bekend was dat de kudde aan de kant van Almere in beter conditie was dan de kudde bij Lelystad werd onmiddellijk richting Lelystad gereden om de kudde daar te kunnen inspecteren!

Met dit plaatje de conditie gescoord
Deze kudde van ook ongeveer 50 dieren stond een stuk verder van de weg af of liever gezegd lag een stuk verder van de weg af te herkauwen! Enkele stieren stonden nauwlettend met de hoorns in onze richting de groep vreemdelingen in de gaten te houden! Het gras en de kruiden waren hier korter met veel kamille (geen riet) en er waren inderdaad iets meer dieren onder conditiescore 4, maar niet voor zover we konden beoordelen in verontrustende aantallen! Liggend zijn ze een stuk moeilijker te scoren!

Wout Jansen: "Hoewel Gerben en ik natuurlijk geen specialisten zijn, zijn we op grond van onze eigen waarneming bij deze twee kuddes onafhankelijk van elkaar tot de conclusie gekomen dat bijvoeren op dit moment niet noodzakelijk is!"
Onze fractie-ondersteuner Yvonne Bierman heeft nadrukkelijk aangegeven zich te distantiëren  van deze mening. 

In september zullen wij geïnformeerd worden welke maatregelen er uit het rapport van de commissie van Geel worden/zijn genomen.

De fractie van 50PLUSFlevo houdt scherp de vinger aan de pols. Onze fractie is en blijft van mening dat alle Heckrunderen uit de Oostvaardersplassen uitgeplaatst dienen te worden, evenals de paarden en dat de herten teruggebracht dient te worden tot een aantal van maximaal 1000 stuks.

donderdag 19 juli 2018

Fractie met Reces(Vakantie)

De fractie van 50PLUS Flevoland is tot 5 september met reces. Ook mede namens het bestuur wensen wij alle bezoekers van onze website en vrienden/volgers op sociale media een fijne vakantie toe.  

dinsdag 3 juli 2018

NL gedegradeerd tot achterlijk landje door opheffen raadplegend referendum!


Ambassadeur Jan Nagel 50PLUS
Nederland is op democratisch gebied een achterlijk landje. De Eerste Kamer degradeert zichzelf.  Een stukje democratie wordt afgepakt zonder iets terug te geven. De minister deponeert bij voorbaat het rapport van de Commissie Parlementair Stelsel in de prullenbak. En D66 is de nieuwe regentenpartij die weet wat goed voor de burger is.

50PLUS-Eerste Kamerlid Jan Nagel was niet mals in zijn kritiek op de gang van zaken van het kabinet en regeringspartij D66 bij de verdere behandeling dinsdag 3 juli van het wetvoorstel tot opheffing van het raadgevend referendum. De 50PLUS-Senator wees er onder meer op dat in West-Europa Nederland naast België het enige land zal zijn, als het aan de regering ligt,  dat geen enkel nationaal referendum kent. In West-Europa is Nederland nu al het enige land dat geen gekozen burgemeester kent. En wereldwijd kent men in alle varianten referenda.

Nagel bracht in de Senaatsvergadering naar voren dat ‘terwijl de Nederlandse kiezers in alle toonaarden laten weten meer democratie te willen en het tussenrapport van de Commissie Parlementair Stelsel het referendum aanbeveelt, de regering, gesteund door de arrogantie van de macht van één stem meerderheid, zichzelf uitroept tot een “volwaardige parlementaire democratie”.'  Laten we zeggen hoe het is: de genoemde feiten maken Nederland op democratisch gebied tot een achterlijk landje, tekende Nagel daarbij aan.

vrijdag 29 juni 2018

50PLUS: Alle grote grazers weg uit Oostvaardersplassen!

Sterk betoog Gerben Laagland fractie 50PLUS


Poster Gerben
cadeau van publiek
Volledig betoog in tekst:
In de jaren 90 van de vorige eeuw kwam ik regelmatig in de OVP om reportages te maken voor de VLOD de lokale tv omroep in Dronten.
De Oostvaardersplassen waren toen landschappelijk gezien een ware lust voor het oog. Een schitterend coulissen landschap met grazige vlakten, struweel, ruigtes, majestueuze bomen oergezonde grote grazers, enorme biodiversiteit, een rijk bodemleven, kleine zoogdieren en vele zeldzame vogelsoorten.

Een landschap dat volgens 'rewilding' aanhangers een mooiere en rijke natuurlijke flora en fauna in een open parklandschap zou opleveren als je de natuur vooral zijn gang zou laten gaan. En dat hebben we geweten.

woensdag 27 juni 2018

Oostvaardersplassen Crepeer plek vol Karkassen

Bierman van de St. Welzijn Grote Grazers Oostvaardersplassen spreekt in bij commissie


Het blindelings geloven in een op los zand gebaseerde ideologie heeft geleid tot ongekend dierenleed, natuurverloedering en een ongekende maatschappelijke onrust met een haast on-Nederlandse burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij zijn blij dat het merendeel van de Provincie Flevoland het roer wil omgooien en ons advies luidt als volgt:   

zaterdag 26 mei 2018

Geert Dales nieuwe voorzitter van 50PLUS

Felicitaties Geert Dales van Jan Nagel 
De leden van 50PLUS hebben Geert Dales gekozen tot nieuwe voorzitter van de partij. 


Geert Dales uit Hoofddorp is door de leden van 50PLUS op de Algemene Vergadering gekozen tot nieuwe voorzitter. Dales was de enig overgebleven kandidaat nadat Alfons Leerkes uit Wilnis zich tijdens de vergadering terugtrok. De leden konden echter toch nog een stem uitbrengen: van de 253 geldige stemmen waren er 182 voor Dales. 48 leden stemden tegen, 23 mensen blanco. “Ik heb veel steun”, sprak Geert Dales na afloop de leden toe, “maar ik heb ook nog mensen die ik moet overtuigen. Ik zal daar enorm mijn best voor doen, ik beschouw dat als een grote opdracht!”