donderdag 15 december 2016

Programma 'Nieuwe Natuur' sluit 2016 mooi af

50PLUS staat achter beleid 'Nieuwe Natuur'In 2016 zijn binnen het programma Nieuwe Natuur mede dankzij de Flevolandse fractie 50PLUS flinke stappen gezet, waarbij op de valreep van het jaar nog een paar mooie successen zijn behaald. Op het moment dat Urkerveld de rij sloot met het ondertekenen van een intentieovereenkomst, werd even verderop in de provincie het allereerste Nieuwe Natuur-project opgeleverd. 

dinsdag 6 december 2016

AOW-gat, is desastreus.


Al tientallen jaren lang kijkt de vaderlandse politiek, op aangeven van Brussel, naar de vergrijzing op de arbeidsmarkt en de mogelijke inspanningen die deze tegen kunnen gaan. Vooral het effect op het afnemend arbeiders potentieel baarde zorgen. Veel scenario’s zijn in de loop der jaren de revue gepasseerd en hebben voor lange debatten in de kamer gezorgd. Tevens was het de heimelijke wens van de politiek om, na de aanpassing van de AOW waarbij beide partners recht kregen op hun persoonlijke AOW en het instellen van een partnertoeslag voor AOW gerechtigden met een jongere partner, een bezuinigingsslag te maken zodat de AOW beter betaalbaar zou worden. 

zondag 4 december 2016

Open Brief van 'Vereniging Het Edelhert'


4 december 2016 Aan: Provinciale staten van Flevoland

Ruim een jaar na het besluit in de Tweede Kamer eindelijk overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (OVP) naar de Provincie Flevoland
De planning is dat per 1 januari 2017 dit zal moeten plaatsvinden maar is dit nog wel mogelijk? In december moeten dan wel beslissingen worden genomen maar dit onderwerp staat op geen enkele agenda van de Provinciale Staten van Flevoland.
We gaan weer een nieuwe winter in die de hongerdood betekent voor 1000 tot 2000 dieren en bij een fors strenge winter is de verwachting tot 70% van de populatie!

Het jarenlang gebruikte argument dat de grote grazers het gebied moeten openhouden voor de ganzen is een verkeerde voorspiegeling gebleken.
De echte doelstelling van dit OVP experiment is het aantonen:
Zonder menselijk ingrijpen een mooi open, parkachtige landschap in de OVP creëren, met eiken en essen en met minder herbivoren dan nu!
Na 25 jaar is er nog geen enkel teken dat deze doelstelling van dit experiment in de verste verte haalbaar is, erger nog, de verdere verwijdering van deze doelstelling is in het hele gebied zichtbaar.

Wat heeft deze vorm van beheer de Provincie Flevoland wel gegeven?
1. Na 25 jaar gemodder is de rijke begroeiing v/h gebied totaal verdwenen,
2. Gebiedsuitbreiding, het belangrijke advies van ICMOII is niet uitgevoerd,
3. Daarom worden er door voedselgebrek per jaar meer dan 1500 dieren gedood,
4. Ondanks dat gaan er p/j nog eens minstens 130 dieren dood alleen v/d honger,
5. Door de grote hoeveelheid grazers is er een achteruitgang van de biodiversiteit,
6. Bijna alle vogelsoorten genoemd in het Natura 2000 plan zijn sterk verminderd,
7. Het voedsel voor de grazers wordt door vernatting v/h gebied sterk beperkt.

De voorstanders van dit Oostvaardersplassen-experiment hopen ieder jaar weer op een zeer strenge winter waarbij minstens 70% van de aanwezige grote grazers dood moet gaan. Dit alleen om de begroeiing binnen het OVP gebied weer een nieuwe kans te geven. Is dit nu werkelijk wat de leden van Provinciale Staten van Flevoland voorstaan en wat de inwoners van Flevoland willen?

Waarom moest het Ministerie van Economische Zaken zo tergend lang treuzelen bij de overdracht van een door de Tweede Kamer genomen besluit om het dierenwelzijn van de grazers in de OVP over te dragen aan de Provincie Flevoland? Een kostbaar jaar is hiermee verloren gegaan met ongetwijfeld weer veel extra dode dieren . De OVP is overigens het enig natuurgebied binnen Flevoland maar ook in heel Nederland wat onder curatele staat van dit ministerie, waarom?

Geachte Statenleden van Flevoland, nogmaals doen we een beroep op u. Net als de meesten van u willen de onderstaande organisaties en deskundigen een einde maken aan dit jaarlijks terugkerend “uithonger model”.
Wij verzoeken u vriendelijk toch dringend om snel te kiezen voor het ecologisch draagkracht model. Dit houdt in dat het aantal aanwezige dieren in overeenstemming moet zijn met de hoeveelheid voedsel c.q. begraasbare oppervlakte binnen de OVP, logisch toch!

Met vriendelijke groet,

J. Linthorst Voorzitter Vereniging het Edelhert  (06 30447359)
Y. Bierman Voorzitter Stichting Welzijn Grote Grazers
N. Dijkshoorn Oud terreinbeheerder OVP
L. van Leeuwen Werkgroep Leefbaar OVP
J. Oosterbaan Dierenarts en lid van Vereniging het Edelhert
T. Jorna         Dierenarts
F. van Beusekom Ecoloog en oud directeur SBB

P.S.
In het ICMO2 rapport van november 2010 wordt al de mogelijkheid gegeven om een einde te maken aan de komende, slechte situatie van de grote grazers! Citaat (blz.15):

The overall conclusion of ICMO2’s ethical considerations is that long periods of food restriction resulting in large scale unnecessary suffering and subsequent starvation of animals as a result of living conditions partially created by man is morally not acceptable, and has to be prevented.

zaterdag 5 november 2016

Motie onderzoek afmeren Flevolandse wateren aangenomen

Motie 50PLUS Flevoland om onderzoek te doen naar aanlegplaatsen recreatievaart unaniem aangenomen


Motie werd mede ingediend door PvdA Flevoland

Motie onderzoek afmeren Flevolandse wateren aangenomen

Motie 50PLUS Flevoland om onderzoek te doen naar aanlegplaatsen recreatievaart unaniem aangenomen


Motie werd mede ingediend door PvdA Flevoland

dinsdag 25 oktober 2016

Manifest: 'Scherp op Ouderenzorg'

Hugo Borg manifest scherp op ouderen-ZORG groot succes


columnist Hugo Borst schreef deze zomer een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn over de volgens hem abominabele ouderenzorg in Nederland. Een ware stortvloed aan reacties was het gevolg. Onder meer van de staatssecretaris zelf, patiënten, ouderenverzorgers en politici. Borst komt nu met een manifest waarin hij puntsgewijs uitlegt hoe we volgens hem veel beter voor onze hulpbehoevende ouderen kunnen zorgen. http://www.scherpopouderenzorg.nl

"Aandacht is net zo belangrijk als verzorging en veiligheid.''

De campagnes (en beloftes) zijn weer begonnen. U hoeft alleen maar vier jaar terug te kijken naar de politieke partijen VVD, PvdA, D66, CDA, PVV, Groen Links en SP wat ze voor de ouderenzorg hebben gedaan of juist NIET(s) hebben gedaan! 

Kijk dan naar de Tweede Kamerfractie van 50PLUS, die de afgelopen vier jaar alles in de strijd heeft gegooid om het voor de ouderenzorg wat menselijker te krijgen. 
50PLUS GEEFT ouderen een STEM! 

zondag 23 oktober 2016

Vliegveld Lelystad in ontwikkeling

Ontwikkeling vliegveld Lelystad


In april 2018, zal de ‘vakantieluchthaven’ Lelystad Airport zijn deuren openen. Geïnteresseerden kunnen zaterdag 29 oktober 2016 een kijkje achter de schermen nemen tijdens een informatiemarkt. http://www.flevoland.nl/Dossiers/Lelystad-Airport 

donderdag 6 oktober 2016

60-plusser laat coalitie vallen


60-plussers dreigen de coalitiepartijen VVD en PvdA bij de komende verkiezingen af te straffen voor de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie ANBO onder zo'n 6000 ouderen.

Stemden zij bij de vorige verkiezingen nog vaak op VVD of PvdA, nu zegt bijna 20 procent van de gepensioneerden op 50Plus te gaan stemmen, gevolgd door 12 procent op de SP en 10 procent op de PVV. Een derde weet het nog niet.  Het wantrouwen in het kabinet is groot. Hoewel VVD- en PvdA-kopstukken meermaals hebben gezegd dat ze op Prinsjesdag voor gaan zorgen dat ouderen geen geld hoeven in te leveren, zei 89 procent voor Prinsjesdag van de gepensioneerden daar niets van te geloven. En ze hebben dus gelijk gekregen en zijn deze ouderen uiteindelijk er in hun besteedbaar inkomen er op achteruitgegaan, alleen al door de verhoging van de ziektekostenverzekering (10%)

Niet nagekomen
Met ruim 3 miljoen stemgerechtigden zijn 60-plussers goed voor bijna 35 zetels. ,,Veel mensen zeggen: 'Ze beloven van alles, maar komen het niet na'. Dan gaat het over hoge zorgkosten en het gedoe met de pensioenen''. 50PLUS doet GEEN concessies voor wat betreft pensioenen en besteedbaar inkomen. 'Pensioenen omhoog en pensioenleeftijd naar beneden'.

Bovendien ben ik persoonlijk van mening dat het te gek voor woorden is dat langdurige werkelozen na hun zestigste leeftijd nog de verplichting hebben om te solliciteren. Door die plicht te schrappen zal veel frustratie en ongenoegen bij deze mensen worden voorkomen.
Dit laatste zal ik bij het congres van 50PLUS komende zaterdag dan ook inbrengen.

Wout Jansen
Fractievoorzitter 
50PLUS Flevoland

zondag 25 september 2016

Provinciale Staten op Expeditie 'Markerwadden'

Provinciale Staten op Expeditie 'Markerwadden'


Het Rijk trekt 4 miljoen euro extra uit voor de verdere aanleg van de Marker Wadden. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam zaterdag toegezegd. Het Rijk heeft eerder al 15 miljoen bijgedragen. Van Dam bracht een bezoek aan het eerste eiland van de Marker Wadden dat zaterdag en zondag toegankelijk is voor publiek.

De staatssecretaris is vanaf de Bataviahaven in Lelystad aan boord van de driemaster Abel Tasman naar de Marker Wadden gevaren. Een vloot van grote en kleine schepen met belangstellenden volgde de Abel Tasman.

De eilandengroep wordt aangelegd om de waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren en het gebied aantrekkelijk te maken voor dieren en recreanten. De provincie Noord-Holland maakte deze week ook bekend 4 miljoen euro te willen meebetalen aan de aanleg van de vier andere kunstmatige eilanden. Flevoland legt ook nog eens 3 miljoen extra bij.

Het blijft vreemd dat de gemeente Lelystad GEEN geld ter beschikking heeft gesteld, terwijl Markerwadden in Lelystads gebied ligt en zowel op het toeristische- als economische vlak WEL de vruchten ervan plukt!  

donderdag 8 september 2016

De 19 sorry's van Mark RUTTE

Beste landgenoten,
Hierbij een welgemeend sorry voor alle verbroken beloftes, mede namens mijn collega Samsom.
 1. Sorry dat de coalitie die loon naar werken zou brengen al na twee weken kwartetten onder leiding van Wouter Bos uitgelopen was op een nivelleringsfeestje, waarbij de ziektekostenpremie op zo’n absurde manier in elkaar was gedraaid dat we maanden bezig waren om dat weer recht te trekken. 
 2. Sorry voor die valse start.
 3. Sorry dat ik had beloofd dat er zou niet worden gemorreld aan de hypotheekrenteaftrek, dat er een belastingverlaging van 1000 euro zou komen voor ‘hardwerkende Nederlanders’ en dat er geen cent extra zou gaan naar Griekenland. Daar kwam natuurlijk helemaal niets van terecht.
 4. Sorry dat er plotseling ook nog een half miljard euro extra naar ontwikkelingshulp ging.
 5. Sorry dat we het economisch herstel twee jaar vertraagd hebben door tal van lastenverzwaringen en een fnuikende BTW-verhoging, die delen van het MKB in Nederland de nek om heeft gedraaid.
 6. Sorry dat collega Lodi Asscher de arbeidsmarkt verstiert met zijn bureaucratische maatregelen, met name voor de 45Plussers. Aardige vent, maar geboren als ambtenaar. Dan krijg je dat.
 7. Sorry dat ik de pensioen leeftijd heb verhoogd naar 67 jaar
 8. Sorry dat ik 40% op de huishoudelijke zorg bezuinigd heb, we hadden immers ook geld nodig voor het aanschaffen van de JSF (Joint Strike Fighter) en het uitvoeren van mijn asielbeleid.
 9.  Sorry dat ik de onderste steen boven beloofde meteen na de gruwelijke aanslag op vlucht MH17, maar al die jaren te labbekakkerig was om de primaire radarbeelden op te eisen bij de bevoegde autoriteiten in Oekraïne, Rusland en de VS (satellietbeelden).
 10. Sorry dat we geen acht sloegen op het memo van vervangend ambassadeur Gerrie Willems die vier dagen voor het afschieten van MH17 keurig doorgaf dat het luchtruim boven Oekraïne niet meer veilig was, maar ik was die dagen juist druk doende in Brussel om de fantast Frans Timmermans een hoge positie te bezorgen bij de EU. Ik moest die man echt kwijt.
 11. Over Oekraïne gesproken: sorry dat ik niets gedaan heb met de uitslag van jullie Oekraïne referendum, maar ik heb nu eenmaal een grote hekel aan meer invloed voor de kiezers. Wij, de elite, weten het toch beter!
 12. Sorry dat de spaartegoeden en pensioenen van veel Nederlanders nu de bietenbrug opgaan door de absurd lage rente van de ECB, het kunst en vliegwerk van SuperMario dat de disfunctionele euro bij elkaar houdt.
 13. O ja, ook nog een welgemeend sorry namens partijgenoot Gerrit Zalm dat hij ooit de Grieken in de eurozone verwelkomde met de historische woorden: “de prestaties van Griekenland zijn buitengewoon indrukwekkend”. 
 14. Sorry dat ik als tijdelijk EU-voorzitter als een bedrijfspoedeltje achter Angela Merkel aanhuppelde en niet in staat was om het Verenigd Koninkrijk in de EU te houden, onze belangrijkste bondgenoot voor een decentrale EU.
 15. Sorry dat ik het Plan Azmani voor structurele hervorming van het asielsysteem telkens weer vergeten ben zodra mijn chauffeur de grens overschrijdt op weg naar Angela en andere belangrijke vrienden. Er zijn nu eenmaal rangen en standen.
 16. Sorry dat ik helemaal geen visie heb op Nederland als vrij en soeverein land, maar ja, een visie is nu eenmaal in mijn ogen een soort van olifant: die belemmert het zicht.
 17. Sorry dat ik nog steeds niet uit de kast ben gekomen, maar Albert weet er meer van.
O ja, als laatste: sorry (18) dat ik ook de komende vier jaar – als het even meezit – weer jullie premier ben. 'Ik beloof jullie het eeuwige leven' en oja, bij voorbaat:
sorry (19) als ik dat niet kan nakomen.


Met lieve groeten,
Mark__________
Bron: Jan Gajentaan

donderdag 28 juli 2016

Fractie 50PLUS Flevoland heeft reces

Geachte bezoeker van deze site. 
Wij sluiten als Provinciale Staten en fractie het politiek jaar af. Een jaar met vele diepte- en hoogtepunten. Dieptepunten zijn o.a. dat Gedeputeerde Staten (VVD/D66/CDA en SP) geen enkel oog hebben voor de Flevolandse 50plussers, gehandicapten en de jeugdzorg door zich telkenmale te verschuilen achter het dogma: 'Het is geen kerntaak van de provincie'! Dit terwijl wij in Flevoland het hoogste werkeloosheidspercentage hebben onder de 45 en 55 plussers, en met name het verlies van banen in de zorg gigantisch is en dit door de fractie van 50PLUS bij het vaststellen van de begroting 2015 al voorspeld was. De fractie van 50PLUS daarom ook een initiatief-voorstel heeft ingediend 'het tienpunten actieplan aanpak werkeloze 45 plussers', maar dit plan werd door CDA gedeputeerde Appelman namens Gedeputeerde Staten NIET opgepakt. Een amendement door ons ingediend om niet te bezuinigen op de ouderenzorg (eenzaamheidsbestrijding) is door nota bene de gedeputeerde van de SP naar de prullenbak verwezen. Gedeputeerde Staten wilde ook 2,5 miljoen op de jeugdzorg terug laten vloeien in de eigen kas. Dit is middels een Amendement van ons en anderen voorkomen zodat dit geld alsnog door de zes Flevolandse gemeenten besteed kan worden als daar voorstellen voor worden ingediend. Gratis, of aangepast tarief in het Openbaar Vervoer voor mensen met een minimum inkomen werd door dezelfde SP Gedeputeerde verworpen. Het pluche van de SP wordt dus duur betaald, immers gelet op de huidige economische ontwikkelingen is kennelijk het 'sociaal hart' voor de zwakste uit de samenleving van de SP-fractie ver te zoeken (Het is maar dat u dit weet met de komende Tweede Kamer verkiezingen in aantocht). 
Bij de fractie van 50PLUS klopt het sociaal hart wel zeker en dat zullen we vanaf 31 augustus in de Staten ook snoeihart weer door laten klinken. 
Wij zijn vanaf heden met reces en ik hoop u na dit reces op deze plaats weer te ontmoeten. 

De fractie wenst u allen een fijne vakantie met veel zonnige dagen toe.  

Wout Jansen


Fractievoorzitter 50PLUS Flevoland
Twitter: @Wout_Jansen
Website: www.woutjansen.nl


vrijdag 22 juli 2016

50PLUS: comité Herstelproject van Onrecht

50PLUS roept haar leden en sympathisanten op om zich bij het comité Herstelproject van Onrecht te melden als men wil helpen bij het organiseren van acties.

Tot op heden hebben enkele tientallen mensen dat al gedaan. Maar het comité kan meer hulp zeker nog gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden via het mailadres actie@50pluspartij.nl. 50PLUS zorgt ervoor dat alle mails in het bezit komen van het actiecomité. Eén vuist maken tegen het huidige kabinetsbeleid, dat is wat het actiecomité Herstelproject van onrecht wil. “De drie miljoen gepensioneerden moeten in actie komen om te zorgen dat het dalen van de pensioenen en het alsmaar stijgen van de zorgkosten stoppen. Sámen in actie, daar is het nú tijd voor”, vindt het comité.

“Het is nu tijd dat senioren zich laten horen. Ouderen leveren steeds meer in; hun koopkracht daalt jaar na jaar. Om dat te stoppen worden acties voorbereid. Iedereen die acties tegen het huidige kabinetsbeleid wil ondersteunen, kan zich melden.” Het actiecomité zegt dat er intussen een behoorlijke stroom van sympathie, begrip en strijdbaar medeleven op gang is gekomen. Bij 50PLUS bestaat brede steun voor het comité. Intussen is er twee keer overleg geweest met de partij. Ook werd met de ouderenbond Unie KBO gesproken. Het doel van het leggen van contacten is om niet versplinterd het geluid van de ouderen die zich zorgen maken te laten horen, maar met één mond te spreken.

Protestacties in voorbereiding
De groep Herstelproject van onrecht heeft al diverse protestacties in voorbereiding, zoals het op een ludieke wijze ‘bezetten’ van het politieke centrum van Den Haag, het massaal opzeggen van het lidmaatschap van politieke partijen die ouderen vergeten (om eventueel na de verkiezingen weer lid te worden als de partijen daadwerkelijk opkomen voor senioren) en het tijdelijk neerleggen van al het vrijwilligerswerk.

Eén van de speerpunten van het actiecomité is het uitdragen van heldere feiten. Zoals over de inkomsten en de uitgaven van de pensioenfondsen: vorig jaar kwam er 87 miljard euro bij de fondsen binnen en er werd 30 miljard uitgegeven. “De fondsen worden steeds rijker, zelfs in deze economisch moeilijkere tijden. Er is voldoende geld om de komende veertig tot vijftig jaar de pensioenen uit te betalen. Zowel de dertiger van nu als de zeventiger kan een goed pensioen krijgen. Wij zouden niet protesteren tegen de huidige pensioensituatie als er niet meer dan voldoende geld in kas is; we willen immers nooit onze kinderen tekort doen”, aldus een lid van het comité. Herstelproject van onrecht gaat de komende maanden de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen goed uitpluizen en daar overzichten van maken die voor iedereen te raadplegen zijn.


donderdag 21 juli 2016

50PLUS Flevoland vreest voor continuïteit wijkverpleegkundigeOok de KBO vreest dat continuïteit van wijkverpleegkundige zorg in de tweede helft van dit jaar in het geding komt door de naheffing op de wijkverpleging. Keuzevrijheid voor nieuwe cliënten is dan eveneens niet meer aan de orde. Dit leidt tot onrust onder veelal kwetsbare cliënten.

De verschillen tussen zorgverzekeraars wat betreft de inkoop van wijkverpleging blijken groot en afstemming is ver te zoeken. Het rommelt aan alle kanten en de KBO roept de zorgverzekeraars op om zorg die rechtmatig is geleverd te vergoeden. Het is aan cliënten niet uit te leggen dat er 30 miljoen euro op de plank blijft liggen. De KBO pleit al jaren voor investering in hoogwaardige wijkverpleging en dat verhoudt zich niet met de maatregel om overschrijdingen van 2015 terug te halen! We gaan er vooralsnog vanuit dat de betrokken partijen snel tot afstemming komen. In de tussentijd houden wij een vinger aan de pols.
ANBO
Seniorenorganisatie ANBO sluit zich aan bij de kritiek op de zorgverzekeraars die geld terugvorderen van aanbieders van wijkverpleging. Zorgondernemerskoepel Actiz liet weten woedend te zijn. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, legt de commotie uit: “Zorgverzekeraars hebben met aanbieders van wijkverpleging in 2015 een ‘omzetplafond’ afgesproken. Ze vinden dus dat een zorgorganisatie, zelfs als er meer vraag is van cliënten, niet meer zorg mag leveren dan er vooraf is ingeschat. Maar binnen de zorgverzekeringswet hebben cliënten keuzevrijheid en mag men zelf voor een zorgaanbieder kiezen. Dat betekent dat sommige aanbieders onderbesteding hebben en andere overbesteding. Het is aan de zorgverzekeraars om het budget dan ook te herverdelen en eventueel in het kader van zorgplicht uit te breiden. Echter nu moeten zorgaanbieders die meer hebben uitgegeven terugbetalen, in totaal maar liefst 51 miljoen euro! Daardoor komt de continuïteit van zorg in het geding. En wordt de keuzevrijheid ondermijnd.”

zondag 10 juli 2016

Ouderen vereenzamen extra in de zomermaanden!

Een zomerhartenwens van een mevrouw
die nog een keer wilde roeien
Veel ouderen zijn eenzaam en komen amper de deur uit. In de zomerperiode, als kinderen en vrienden op vakantie gaan, is het verlaten gevoel extra groot. Door lichamelijke beperkingen kunnen veel ouderen niet alleen op pad. Bij de Zomerhartenwensen-actie worden ze in het zonnetje gezet.

Samen met tientallen Zonnebloemafdelingen en verzorgingshuizen brengt de Riki Stichting de komende maanden zo’n duizend hartenwensen van ouderen in vervulling. Persoonlijke aandacht, een-op-een contact: daar gaat het om. De afgelopen weken hebben ouderen met vrijwilligers en kinderen gesproken over hun wensen: betekenisvolle ontmoetingen voor oud en jong. Nu vervullen vrijwilligers per verzorgingshuis of Zonnebloemafdeling zo’n tien hartenwensen op kosten van de Riki Stichting.

Hartenwensen in uw regio
Een paar voorbeelden van wensen die de komende tijd vervuld gaan worden:

 1. De ouderen van Het Nieuwe Hoek in Leeuwarden trekken op met de leerlingen van het Commenius. De leerlingen gaan helpen om een deel van de hartenwensen te vervullen.
 2. Een bewoonster gaat rolstoeldansen met een knappe heer.
 3. Twee bewoners gaan gebruikmaken van een seizoenkaart voor Cambuur. Mevrouw A gaat ook een keertje live een voetbalwedstrijd meemaken.
 4. Een bewoonster gaat met katten knuffelen bij een asiel en een ander vervult haar wens om eens mee te zingen met een koor.
 5. Een bewoner van ’t Vondelhuys in Winschoten heeft altijd als buschauffeur gewerkt en zal het bus-museum in Hoogezand bezoeken en herinneringen ophalen.
 6. Een andere bewoner van ’t Vondelhuys krijgt een karretje achter de scootmobiel. Hij maakt spulletjes voor markten en kan deze nu ook zelf wegbrengen. Nu moet hij altijd anderen vragen te rijden.
 7. Een oudere dame, gast van Zonnebloem Groningen, heeft in haar tienerjaren in Het Dorp bij Arnhem gewoond, in de beginperiode van Het Dorp. Ze gaat nu na al die jaren nog een keer terug.
 8. Flevoland?........

donderdag 30 juni 2016

Ideaalbeeld van zelfredzaamheid blijkt in praktijk lastig te zijn

Mensen met een beperking en ouderen worden steeds vaker gevraagd om zelfredzaam te zijn, maar dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Een team van sociale wetenschappers onderzoekt de langdurige gevolgen van de decentralisatie, waardoor jeugdzorg en langdurige zorg nu de verantwoordelijkheid is van gemeenten. 
De zelfredzaamheid van burgers speelt ook een rol binnen de decentralisatie. .

Vandaag deelt het team hun tussentijdse bevindingen, zo meldt Trouw.  Het ideaal van zelfredzaamheid wordt breed gedragen door politici, zorgprofessionals en wijkteams. Wie hulp nodig heeft, zou een beroep kunnen doen op vrienden, familie of buren. Het lijkt een haalbaar ideaal, maar in de praktijk lijkt dit tegen te vallen. Dit komt onder andere omdat mensen hun sociale netwerk niet willen belasten met hun hulpvraag, of omdat iemands naasten zelf ook niet de capaciteit hebben om hulp te bieden.

Uit de gesprekken die de wetenschappers voerden met zo'n 250 cliënten en hun hulpverleners, bleek dat de cliënt het zelf lastig vindt om anderen om hulp te vragen. Het is voor wijkteams moeilijk om tegen de wil van de cliënt alsnog hulp te vragen aan het sociale netwerk van die persoon. Sociaal wetenschapper Femmianne Bredewold ziet het ideaalbeeld van zelfredzaamheid als een mooie gedachte, maar ook als een 'armoedig ideaal', zo laat ze weten aan Trouw. “Sommige mensen hebben gewoon hulp nodig. Dat is al erg genoeg, bespaar hen die pijnlijke ervaring ze steeds te vertellen dat ze zelfredzaam moeten zijn, terwijl ze dat niet kunnen. En maak geld vrij voor hulp.”

De groep sociale wetenschappers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam onderzoeken van 2015 tot 2018 de gevolgen van decentralisatie in zes gemeenten. Een belangrijke tussentijdse observering is dat wijkteams nog niet genoeg handelen om zelfredzaamheid van cliënten te bereiken.

Bron: Nationale Zorggids

maandag 20 juni 2016

Waar blijven de WMO-gelden?

50PLUS wil graag weten of de WMO-gelden bij gemeentes worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Daarom stuurt Wout Jansen, fractievoorzitter van 50PLUS in de provincie Flevoland, een WOB-verzoek naar alle 6 gemeenten. Op die manier wil 50PLUS controleren of de gemeenten zich wel houden aan de afspraken. Dan zal ook duidelijk worden of de recente rechterlijke uitspraken worden nageleefd.

In veel steden lopen inmiddels diverse juridische procedures hieromtrent. De Statenfractie van 50PLUS is van mening dat de door het Rijk ter beschikking gestelde WMO-budgetten aan gemeenten, ook ten volle hieraan besteed moeten worden. Met de overschotten zouden eventuele bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden, zodat er weer maatwerk geleverd kan worden. 
Om een goed overzicht te verkrijgen hoe het nu precies financieel en beleidsmatig zit bij de Flevolandse gemeenten heb ik als fractievoorzitter, namens de Provinciale Statenfractie, bij de zes gemeenten in Flevoland per afzonderlijke brief en op grond van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) hier onderstaande vragen over gesteld.

Op basis van dit uitgangspunt wordt een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gedaan en wordt het college van Burgemeester en Wethouders verzocht de volgende 13 vragen over de besteding en een eventueel overschot van het WMO-budget 2014 respectievelijk 2015 te beantwoorden.

 1. Welk bedrag heeft uw gemeente in het kader van het deelfonds sociaal domein/WMO-gelden in 2014 en respectievelijk in 2015 van het Rijk ontvangen?
 2. Wat is het totaal bedrag in 2014 en respectievelijk 2015 aan de WMO besteed?
 3. Heeft uw gemeente een overschot in 2015 van het WMO-budget? Zo ja, hoe hoog is het bedrag?
 4. Welke analyse ligt volgens u ten grondslag aan het overschot in 2015 van het WMO-budget?
 5. Heeft u dit overschot geoormerkt als toekomstig te besteden WMO-budget? Zo nee, gaat u dat wel doen en onder welke voorwaarden?
 6. Hoeveel cliënten hebben in 2014 en respectievelijk in 2015 in het kader van de WMO ondersteuning ontvangen, dit tevens verdeeld naar diensten en producten?
 7. Hoeveel aanvragen tot indicatie om in aanmerking te komen tot WMO heeft u in 2014 en respectievelijk in 2015 ontvangen?
 8. Hoeveel van deze aanvragen hebben geleid tot het afgeven van een indicatie tot het verlenen tot de toegang van de zorg op basis van de WMO?
 9. Hoeveel indicatie aanvragen zijn door u afgewezen en op basis van welke gronden?
 10. Hoeveel afgewezenen zijn bij u in bezwaar gegaan en tegen welk besluit uwerzijds én hoeveel zijn hiervan door u gegrond verklaard?
 11. Hoeveel indicaties huishoudelijke hulp zijn in 2014 en respectievelijk in 2015 verleend en hoeveel uren zijn hier in totaal gemiddeld per aanvrager verstrekt in 2014 en respectievelijk in 2015?
 12. Met welke zorginstanties heeft uw gemeente respectievelijk in 2014 en 2015 contracten afgesloten en welke zorgproducten en -diensten zijn in deze contracten opgenomen?
 13. Wat en welke bedragen heeft u letterlijk in uw jaarrekening 2015 verwoord met betrekking tot de WMO?woensdag 15 juni 2016

Economische kracht 55plussers onbenut

In vergelijking met andere landen presteert Nederland matig op het gebied van het benutten van de economische kracht van werknemers van 55 jaar en ouder.
Van de 34 onderzochte OESO-landen, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, bekleedt Nederland een 21e plek. 


Accountantsorganisatie PwC onderzoekt jaarlijks de arbeidspositie van oudere werknemers. In de zogenaamde Golden Age Index worden verschillende indicatoren meegenomen zoals werkgelegenheid, inkomsten en trainingen. “Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat Nederland kampioen deeltijdwerken is, een trend die al sinds de babyboomers van kracht is. Hierdoor blijft de economische kracht van ouderen al grotendeels onbenut”, aldus hoofdeconoom van PwC Jan Willem Velthuijsen. Ook zou de economische teruggang van de afgelopen jaren een aandeel hebben gespeeld. “Daarnaast zijn oudere werknemers relatief hard getroffen door de crisis omdat velen hun baan zijn kwijtgeraakt. Dit verklaart de zeer matige Nederlandse ranking.” e groep oudere werknemers in de OESO-landen groeit tot 2030 met een kwart tot over de 500 miljoen.

Druk op zorgsysteem
“Deze groep zet onmiskenbaar druk op ons zorgsysteem, sociale stelsel en heeft grote impact op de financiële zekerheid van bijvoorbeeld ons pensioensysteem”, vertelt Velthuisen. “Landen kunnen zich hiertegen wapenen door oudere werknemers veel beter een plek in de economie te geven. Hierbij stijgt het BNP en ook nemen belastinginkomsten toe.” Israël, Duitsland en Nieuw-Zeeland hebben sinds 2003 de grootste stappen voorwaarts gemaakt. Dit zou voornamelijk komen door een sterk toegenomen werkgelegenheid voor werknemers tussen de 65 en 69 jaar. Na IJsland benutten Nieuw-Zeeland, Zweden, Israël en Estland 55-plussers het beste op de arbeidsmarkt.

maandag 13 juni 2016

comité Herstelproject van Onrecht

50PLUS roept haar leden en sympathisanten op om zich bij het comité Herstelproject van Onrecht te melden als men wil helpen bij het organiseren van acties.

Tot op heden hebben enkele tientallen mensen dat al gedaan. Maar het comité kan meer hulp zeker nog gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden via het mailadres actie@50pluspartij.nl. 50PLUS zorgt ervoor dat alle mails in het bezit komen van het actiecomité. Eén vuist maken tegen het huidige kabinetsbeleid, dat is wat het actiecomité Herstelproject van onrecht wil. “De drie miljoen gepensioneerden moeten in actie komen om te zorgen dat het dalen van de pensioenen en het alsmaar stijgen van de zorgkosten stoppen. Sámen in actie, daar is het nú tijd voor”, vindt het comité.

“Het is nu tijd dat senioren zich laten horen. Ouderen leveren steeds meer in; hun koopkracht daalt jaar na jaar. Om dat te stoppen worden acties voorbereid. Iedereen die acties tegen het huidige kabinetsbeleid wil ondersteunen, kan zich melden.” Het actiecomité zegt dat er intussen een behoorlijke stroom van sympathie, begrip en strijdbaar medeleven op gang is gekomen. Bij 50PLUS bestaat brede steun voor het comité. Intussen is er twee keer overleg geweest met de partij. Ook werd met de ouderenbond Unie KBO gesproken. Het doel van het leggen van contacten is om niet versplinterd het geluid van de ouderen die zich zorgen maken te laten horen, maar met één mond te spreken.

Protestacties in voorbereiding
De groep Herstelproject van onrecht heeft al diverse protestacties in voorbereiding, zoals het op een ludieke wijze ‘bezetten’ van het politieke centrum van Den Haag, het massaal opzeggen van het lidmaatschap van politieke partijen die ouderen vergeten (om eventueel na de verkiezingen weer lid te worden als de partijen daadwerkelijk opkomen voor senioren) en het tijdelijk neerleggen van al het vrijwilligerswerk.

Eén van de speerpunten van het actiecomité is het uitdragen van heldere feiten. Zoals over de inkomsten en de uitgaven van de pensioenfondsen: vorig jaar kwam er 87 miljard euro bij de fondsen binnen en er werd 30 miljard uitgegeven. “De fondsen worden steeds rijker, zelfs in deze economisch moeilijkere tijden. Er is voldoende geld om de komende veertig tot vijftig jaar de pensioenen uit te betalen. Zowel de dertiger van nu als de zeventiger kan een goed pensioen krijgen. Wij zouden niet protesteren tegen de huidige pensioensituatie als er niet meer dan voldoende geld in kas is; we willen immers nooit onze kinderen tekort doen”, aldus een lid van het comité. Herstelproject van onrecht gaat de komende maanden de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen goed uitpluizen en daar overzichten van maken die voor iedereen te raadplegen zijn.


comité Herstelproject van Onrecht

50PLUS roept haar leden en sympathisanten op om zich bij het comité Herstelproject van Onrecht te melden als men wil helpen bij het organiseren van acties.

Tot op heden hebben enkele tientallen mensen dat al gedaan. Maar het comité kan meer hulp zeker nog gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden via het mailadres actie@50pluspartij.nl. 50PLUS zorgt ervoor dat alle mails in het bezit komen van het actiecomité. Eén vuist maken tegen het huidige kabinetsbeleid, dat is wat het actiecomité Herstelproject van onrecht wil. “De drie miljoen gepensioneerden moeten in actie komen om te zorgen dat het dalen van de pensioenen en het alsmaar stijgen van de zorgkosten stoppen. Sámen in actie, daar is het nú tijd voor”, vindt het comité.

“Het is nu tijd dat senioren zich laten horen. Ouderen leveren steeds meer in; hun koopkracht daalt jaar na jaar. Om dat te stoppen worden acties voorbereid. Iedereen die acties tegen het huidige kabinetsbeleid wil ondersteunen, kan zich melden.” Het actiecomité zegt dat er intussen een behoorlijke stroom van sympathie, begrip en strijdbaar medeleven op gang is gekomen. Bij 50PLUS bestaat brede steun voor het comité. Intussen is er twee keer overleg geweest met de partij. Ook werd met de ouderenbond Unie KBO gesproken. Het doel van het leggen van contacten is om niet versplinterd het geluid van de ouderen die zich zorgen maken te laten horen, maar met één mond te spreken.

Protestacties in voorbereiding
De groep Herstelproject van onrecht heeft al diverse protestacties in voorbereiding, zoals het op een ludieke wijze ‘bezetten’ van het politieke centrum van Den Haag, het massaal opzeggen van het lidmaatschap van politieke partijen die ouderen vergeten (om eventueel na de verkiezingen weer lid te worden als de partijen daadwerkelijk opkomen voor senioren) en het tijdelijk neerleggen van al het vrijwilligerswerk.

Eén van de speerpunten van het actiecomité is het uitdragen van heldere feiten. Zoals over de inkomsten en de uitgaven van de pensioenfondsen: vorig jaar kwam er 87 miljard euro bij de fondsen binnen en er werd 30 miljard uitgegeven. “De fondsen worden steeds rijker, zelfs in deze economisch moeilijkere tijden. Er is voldoende geld om de komende veertig tot vijftig jaar de pensioenen uit te betalen. Zowel de dertiger van nu als de zeventiger kan een goed pensioen krijgen. Wij zouden niet protesteren tegen de huidige pensioensituatie als er niet meer dan voldoende geld in kas is; we willen immers nooit onze kinderen tekort doen”, aldus een lid van het comité. Herstelproject van onrecht gaat de komende maanden de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen goed uitpluizen en daar overzichten van maken die voor iedereen te raadplegen zijn.


vrijdag 10 juni 2016

Grenzeloos Actief voor mensen met beperking van start

Op donderdag 2 juni werd tijdens het congres Sport & Business het visiedocument Regionaal Netwerk Aangepast Sporten voor jong en oud  ondertekend door alle zes gemeenten in Flevoland en de provincie. 

De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter in vergelijking met mensen zonder beperking. 50PLUS Flevoland heeft in haar partijprogramma staan dat 'iedereen makkelijk dichtbij huis moet kunnen sporten'. Dat geldt ook met name voor mensen met een beperking. Dit komt tot uiting in de uitwerking van het nieuwe sport- en beweegbeleid voor mensen met een beperking. Onderdelen van het beleid Grenzeloos Actief  zijn het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en het versterken van sport- en beweegaanbieders.  Het aanbod op basis van de vraag vanuit de doelgroep en de interesse van de sport- en beweegaanbieder worden uitgewerkt.

Regionaal Netwerk Aangepast Sporten Flevoland
Het opzetten van het Regionaal Netwerk Aangepast Sporten Flevoland resulteert in 2018 tot het aanwezig zijn in iedere gemeente van een lokale adviseur Aangepast Sporten, dat er voor de doelgroep specifieke scholingen georganiseerd worden, dat er ieder jaar in november de maand voor het aangepast sporten georganiseerd wordt en dat er samengewerkt wordt met minimaal 75% van de zorgorganisaties en alle Speciaal Onderwijs Scholen. Het einddoel is dat er 10% meer mensen met een beperking aan het sporten zijn in de provincie Flevoland.

Het Regionaal Netwerk Aangepast Sporten wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met de Provincie Flevoland, de Flevolandse gemeenten en Sportservice Flevoland.

maandag 6 juni 2016

Woonvisie Lelystad zwaar op de maag van ouderen(bonden)


LELYSTAD - 50PLUS Flevoland/Lelystad staat volledig achter de zorgen die het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad (OSOL) uitte in een reactiebrief op de woonvisie 2016-2020 die komende donderdag in de gemeenteraad aan de orde komt. Weergave van de reactiebrief van het OSOL: 
'In de Woonvisie wordt o.a. gewezen op de veranderingen in de zorgsituatie. Er is in de huidige samenleving een tendens om het mogelijk te maken ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Wat wij niet lezen in deze visie is dat het aantal ouderen, en vooral het aantal 70 plussers nog steeds sterk toeneemt. In Lelystad zelfs meer dan proportioneel dan het landelijke gemiddelde. De demografische opbouw van Lelystad wijkt immers nog steeds af van het landelijk beeld. Dit heeft alles te maken met het gegeven dat de ‘jonge gemeente’ Lelystad in haar startperiode vooral jonge mensen, en jonge gezinnen heeft getrokken. Waarvan er velen, ook na het werkzaam deel van hun leven, graag in deze stad willen blijven wonen. Daarnaast worden we met elkaar steeds ouder.
We zien inmiddels dat er een wachttijd is voor ouderen om in aanmerking te komen voor een passende woning. Deze wachttijd loopt inmiddels op tot 3 jaar! Het behoeft geen verdere uitleg dat dit leidt tot onacceptabele situaties en zelfs schrijnende gevallen. Mede vanwege deze situatie (verhuizen niet mogelijk) wordt uitgeweken naar de mogelijkheid om met technische voorzieningen bestaande woonsituaties aan te passen dit om val-incidenten te voorkomen, waardoor minder zorgkosten en de te bieden hulp. Vaak blijkt echter dat vooral sanitaire voorzieningen moeilijk aangepast kunnen worden Daardoor blijven onacceptabele situaties bestaan. Met name als in dergelijke situaties extra hulp nodig is. (Niet alles kan met mantelzorg worden geregeld) Uit onze contacten blijkt dat veel ouderen graag naar een passende(r) woning – binnen Lelystad - willen verhuizen. Het huidige huis wordt om een aantal redenen veel te groot en het onderhoud van de tuin te belastend. De financiën zijn echter vaak niet beschikbaar voor een verhuizing. Een kleine ondersteunende vergoeding bij verhuizing kan daarbij dan een groot genoegen geven. Een belangrijk voordeel daarbij is dat een dergelijk woonhuis beschikbaar komt voor gezins-bewoning. Uit het voorgaande mag duidelijk worden dat er in Lelystad op korte termijn behoefte is aan passende woningen voor ouderen. Uit reacties uit heden en verleden die ons als OSOL bereiken blijkt dat passende huisvesting in de omgeving van de Winkelcentra, MFA en Zorgcentra zeer gewild is. Dit geldt zowel voor de huur- als voor de koopsector. Dit in tegenstelling tot wonen in de huidige woonwijken omdat met name het openbaar vervoer op vele punten wordt gemist (bezuinigingspost). Zo rijdt er in woonwijk de Kempenaar overdag geen stadsdienst meer. En ook het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers is afgeschaft. Tevens wordt duidelijk dat gemengde woonvormen geen onverdeeld succes zijn. De levensstijl van jong en oud verdragen zich soms niet.
We vragen aandacht voor de woonsituatie / problematiek van de ouderen in Lelystad. Mede om daarmee te helpen voorkomen dat er over afzienbare tijd noodsituaties ontstaan.

Samenvattend.
Als gezamenlijke ouderenbonden, samenwerkend in het OSOL, vragen wij u als individuele raadsleden en fracties, en totaal als Raad van Lelystad, deze aandachtspunten mee te
nemen in besluiten over deze Woonvisie Lelystad 2016 – 2020. In het bijzonder vragen wij daarnaast uw aandacht en inzet om deze visie aansluitend op een voortvarende manier te vertalen in concrete uitwerking. De ouderen van Lelystad rekenen op uw inzet.

maandag 30 mei 2016

Belastingdienst helpt gratis vervoer ouderen om zeepOuderen reizen in een aantal gemeenten gratis met het openbaar vervoer. Een uitkomst, zeker voor ouderen in de grote steden. De voorziening dreigt echter te verdwijnen omdat de Belastingdienst eist dat gemeenten btw gaan betalen over verleende diensten. Dat meldt het AD. Een extra kostenpost van miljoenen euro’s die de meeste gemeenten niet zullen kunnen opbrengen.


Zo’n 70.000 ouderen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam en Barendrecht maken gratis gebruik van het openbaar vervoer, mogelijk gemaakt door een collectief contract met de RET. Tot voor kort waren gemeenten vrijgesteld van btw, maar dat is verleden tijd. Ook op de bestaande compensatieregeling kan geen aanspraak worden gemaakt, omdat die volgens de fiscus niet bedoeld is voor lokale voorzieningen als gratis openbaar vervoer. Om onduidelijke redenen is Capelle aan den IJssel als eerste het bokje. Een door Capelle ingediende aftrekpost werd onlangs op bovenstaande gronden afgekeurd. Met ‘enorme’ gevolgen, aldus Capelse VVD-fractievoorzitter Nico van Veen:

Het college meldt dat dit tot een naheffing van 750.000 euro kan leiden. De gemeente betaalt nu jaarlijks 550.000 euro aan de RET voor het gratis vervoer van 8500 oudere Capellenaren. Als we belasting moeten gaan betalen, komt daar jaarlijks een paar ton bovenop. Dat zou het einde van de regeling betekenen. Dat kan Capelle aan den IJssel niet betalen.

vrijdag 20 mei 2016

GGZ congres in Provinciehuis Flevoland

Congres 'Goede Gezamenlijke Zorg' Flevoland


Alle Statenfractie schitterde door afwezigheid, alleen de fractie van 50PLUS was aanwezig!

maandag 9 mei 2016

Steeds meer ouderen de dupe van criminele babbeltrucs

Ouderen zijn vaak behulpzaam en goed van vertrouwen en dat maakt ze kwetsbaar voor criminelen. Senioren moeten zich dus meer bewust van de risico's van deze uiters slimme en vaak laffe babbeltrucs van deze criminelen. Mensen krijgen op verschillende manieren met babbeltrucs te maken: aan de deur, op straat, aan de telefoon en via de computer. Het project Senioren en Veiligheid in Rotterdam heeft een viertal korte films laten maken, waarin slachtoffers aan het woord komen en enkele tips worden gegeven. Door op de links te klikken later we in twee korte films veel gebruikte babbeltrucs zien. Een beeld zegt immers meer dan 1000 woorden en de boodschap blijft beter hangen. Door voorlichting aan senioren te geven en deze films hopen we senioren alerter te maken, zodat ze minder snel slachtoffer worden.

Ouderen steeds meer de dupe van babbeltrucs criminelenvrijdag 6 mei 2016

Krol in gesprek met Harry Mens in Business Class

Zorglocatie Krol bij Harry Mens in Business Class


De fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer kijkt met groot vertrouwen vooruit. Krol is er van overtuigd dat zijn partij in de nabije toekomst een veel grotere vuist zal kunnen maken in de Tweede Kamer. Niet alleen in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de provincies, waterschappen en de gemeente geeft 50PLUS ouderen inmiddels een stem. In de politiek waakt 50PLUS over de pensioenen en strijdt voor menselijke en betaalbare zorg. 50PLUS wil bijvoorbeeld meer kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt en voldoende betaalbare woningen voor ouderen.


woensdag 4 mei 2016

In memorium: 'Jules Schelvis'

Ter nagedachtenis aan Jules Schelvis


Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij als 22-jarige in Amsterdam door de Duitse bezetter opgepakt, tegelijk met zijn vrouw Rachel Borzykowski en een groot deel van zijn familie. Behalve zijn zuster en moeder werd zijn hele familie door de nazi's omgebracht. Op 1 juni 1943 werd Schelvis met ruim 3000 andere Joden op transport gezet naar Kamp Westerbork om uiteindelijk naar vernietigingskamp Sobibór te worden gebracht. Hij gaf zich op voor wat hij dacht dat de ordedienst van Sobibór was, maar hij werd tewerk gesteld in Kamp Dorohucza. Zijn vrouw Rachel en haar ouders werden in Sobibór vergast. Schelvis' martelgang door zeven nazikampen duurde twee jaar. In 1945 werd hij in Kamp Vaihingen door Franse troepen bevrijd.

Na zijn pensionering in 1982 besloot Schelvis de hel die hij had meegemaakt te beschrijven. Hij schreef enkele boeken, waaronder Binnen de poorten en Vernietigingskamp Sobibor. In Sobibór, vlak bij de grens met Oekraïne, werden in ruim een jaar tijd ten minste 169.800 mensen, voornamelijk Joden, vermoord. Van hen waren er 34.295 afkomstig uit Nederland. Schelvis was één van de slechts achttien Nederlandse overlevenden. Zijn boek "Binnen de Poorten" werd ook bewerkt tot een theatervoorstelling: in 1995 ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding werd dit stuk door zo'n 60 spelers en musici opgevoerd in Geldermalsen, waar Schelvis toen woonde. In 2000 vormde het boek en de eerdere voorstelling de basis voor een solo-voorstelling Binnen de Poorten van verhalenverteller Eric Borrias. Laatstgenoemde werd in 2007 onderscheiden met de Rachel Borzykowski-penning van Stichting Sobibor. Beide voorstellingen werden geschreven en geregisseerd door Gerard Evers, in nauwe samenwerking met Jules Schelvis.

Hij trad in Duitsland als burger-aanklager op tegen kampbeulen en ging lezingen houden, de laatste jaren vooral voor de Duitse jeugd. Hij treedt op als gids in de vroegere kampen en is adviseur bij tal van initiatieven om de Holocaust als waarschuwing in de herinnering te houden. In het proces (vanaf 30 november 2009) tegen de van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjuk, die als kampbewaker van Sobibór verantwoordelijk zou zijn voor het vermoorden van Joodse gevangenen, trad hij op als zogenoemde mede-aanklager (Nebenkläger). Onder andere uit respect voor zijn humanistische ouders vroeg Schelvis op 13 april 2011 aan de rechtbank de schuld van de oeroude man vast te stellen maar hem geen celstraf op te leggen.

Na een waardige afsluiting van het verleden in maart 2015 met zijn presentatie 'Er reed een trein naar Sobibor' hield Jules zich bezig met zijn hobby's: schilderen lezen en hout bewerken.

vrijdag 15 april 2016

Steeds meer 50PLUSsers gebruiken Apps

In de ouderenzorg worden steeds meer apps gebruikt, zo blijkt uit gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter. Het gebruik van apps voor het werk is in twee jaar met 15  procent gestegen. Daarnaast stelt de werkgever steeds vaker een smartphone of tablet ter beschikking aan de zorgmedewerker. In de thuiszorg heeft 43 procent van de zorgverleners een smartphone en 35 procent een tablet van de werkgever. In de intramurale zorg krijgen minder zorgmedewerkers een smartphone (16%) of tablet (18%).
Top 10 apps
In het gebruikersonderzoek is ook gevraagd welke apps de bezoekers gebruiken. Zij gebruiken deze tien het meest:
1. Farmacotherapeutisch Kompas – medicijnen (Android, iOS)
2. Risicoscan van Zorg voor Beter (Zvb-website, Android, iOS)
3. Appotheek app van KNMP, info over medicijnen (website, Android, iOS)
4. Verpleegkundig rekenen van Nursing (filmpje, Android, iOS), kost €2,69
5. NHG-standaarden (website, Android, iOS)
6. Verpleegkundig zakboek (zakkaartjes, rekenen, notities) (Android)
7. Alzheimer assistent voor mantelzorgers (website, Android, iOS)
8. Reanimatie app – Hartstichting (website, Android, iOS)
9. Meldcode (Android, iOS)
10. Thuisarts (website, Android, iOS)

donderdag 14 april 2016

Jong volwassenen met beperking verenigen zich


Foto: Dit is niet Amber
Amber zet zich in voor de toegankelijkheid


10 jongvolwassenen met een beperking hebben zich verenigd in Wij Staan Op! Zij zetten zich in voor een verbetering van de positie van mensen met een handicap. Hun eerste mooie doel werd gehaald op 21 januari: het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap is aangenomen door de Tweede Kamer. ‘Ik wil dat dingen die openbaar zijn, ook echt openbaar zijn. Dus ook voor ons.’ Amber Bindels (26, Wajong) heeft cerebrale parese (spasmes) en zit in een rolstoel. Net als voor de andere leden van Wij Staan Op! is letterlijk opstaan voor haar lastig of onmogelijk. Maar figuurlijk staat ze op voor iedereen met een handicap. ‘Doordat ik in een rolstoel zit, moet ik veel plannen en moeite doen voor ik ergens naartoe kan. Als ik dan aankom waar ik zijn moet, is dat soms al een overwinning op zich. Wist je bijvoorbeeld dat maar 100 van de 400 Nederlandse stations toegankelijk zijn voor mensen die assistentie nodig hebben? Daarover is Wij Staan Op! in overleg met NS.’

woensdag 13 april 2016

Kans op langdurige armoede grootst tussen 55 en 65 jaar

Het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen en de kans op langdurige armoede, is het hoogst onder 55 tot 65-jarigen. Dat schrijft de ANBO in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid die 14 april vergadert over het armoede- en schuldenbeleid. De belangenorganisatie voor senioren vindt dat er fors geïnvesteerd moet worden om deze groep aan het werk te krijgen en te houden. En daar is 50PLUS het roerend mee eens.

Actieplan 50-plus werkt
“Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft al eerder laten weten dat 55 tot 65-jarigen een grote kans lopen om langdurig werkloos of arbeidsongeschikt te zijn, met een langdurig laag inkomen als gevolg. De ANBO roept Politiek Den Haag op meer werk te maken van het ‘Actieplan 50-plus werkt’. “In de groep 60 tot 65-jarigen heeft volgens het CBS twee derde van de ontslagen werknemers na anderhalf jaar werkloosheid nog steeds geen baan. En dat is zorgelijk, want mede door de verkorting van de duur van de WW-uitkeringen zal dat leiden tot een grotere instroom op bijstandsniveau. Armoedeval komt dan zeker om de hoek kijken. En de pensioenopbouw stopt, waardoor het inkomen na pensionering ook nog lager zal uitvallen.”

Soepelere schuldsanering
De ouderenorganisatie schrijft in de brief dat de AOW in het pensioendeel een vaste basis is voor gepensioneerden. Maar allerlei andere factoren leiden ertoe dat die basis wordt aangetast, bijvoorbeeld door de groeiende eigen bijdragen voor zorg. Ook het in 2015 uitgevoerde koopkrachtonderzoek bevestigt dat. De belangenorganisaties bepleiten ook een soepelere schuldsanering en preventieve maatregelen.

dinsdag 5 april 2016

Ter nagedachtenis aan Jules Schelvis (95)

Ter nagedachtenis aan Jules Schelvis


Herdenking 4 mei 2015 Westenborg
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij als 22-jarige in Amsterdam door de Duitse bezetter opgepakt, tegelijk met zijn vrouw Rachel Borzykowski en een groot deel van zijn familie. Behalve zijn zuster en moeder werd zijn hele familie door de nazi's omgebracht. Op 1 juni 1943 werd Schelvis met ruim 3000 andere Joden op transport gezet naar Kamp Westerbork om uiteindelijk naar vernietigingskamp Sobibór te worden gebracht. Hij gaf zich op voor wat hij dacht dat de ordedienst van Sobibór was, maar hij werd tewerk gesteld in Kamp Dorohucza. Zijn vrouw Rachel en haar ouders werden in Sobibór vergast. Schelvis' martelgang door zeven nazikampen duurde twee jaar. In 1945 werd hij in Kamp Vaihingen door Franse troepen bevrijd.

Na zijn pensionering in 1982 besloot Schelvis de hel die hij had meegemaakt te beschrijven. Hij schreef enkele boeken, waaronder Binnen de poorten en Vernietigingskamp Sobibor. In Sobibór, vlak bij de grens met Oekraïne, werden in ruim een jaar tijd ten minste 169.800 mensen, voornamelijk Joden, vermoord. Van hen waren er 34.295 afkomstig uit Nederland. Schelvis was één van de slechts achttien Nederlandse overlevenden. Zijn boek "Binnen de Poorten" werd ook bewerkt tot een theatervoorstelling: in 1995 ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding werd dit stuk door zo'n 60 spelers en musici opgevoerd in Geldermalsen, waar Schelvis toen woonde. In 2000 vormde het boek en de eerdere voorstelling de basis voor een solo-voorstelling Binnen de Poorten van verhalenverteller Eric Borrias. Laatstgenoemde werd in 2007 onderscheiden met de Rachel Borzykowski-penning van Stichting Sobibor. Beide voorstellingen werden geschreven en geregisseerd door Gerard Evers, in nauwe samenwerking met Jules Schelvis.

Hij trad in Duitsland als burger-aanklager op tegen kampbeulen en ging lezingen houden, de laatste jaren vooral voor de Duitse jeugd. Hij treedt op als gids in de vroegere kampen en is adviseur bij tal van initiatieven om de Holocaust als waarschuwing in de herinnering te houden. In het proces (vanaf 30 november 2009) tegen de van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjuk, die als kampbewaker van Sobibór verantwoordelijk zou zijn voor het vermoorden van Joodse gevangenen, trad hij op als zogenoemde mede-aanklager (Nebenkläger). Onder andere uit respect voor zijn humanistische ouders vroeg Schelvis op 13 april 2011 aan de rechtbank de schuld van de oeroude man vast te stellen maar hem geen celstraf op te leggen.

Na een waardige afsluiting van het verleden in maart 2015 met zijn presentatie 'Er reed een trein naar Sobibor' hield Jules zich bezig met zijn hobby's: schilderen lezen en hout bewerken.

woensdag 30 maart 2016

Tekort aan seniorenwoningen in Gemeenten

Meer dan de helft van het aantal gemeenten verwacht in 2020 een tekort aan seniorenwoningen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van een ouderenorganisatie.
Op dit moment zeggen 4 op de 10 gemeenten al dat ze een tekort hebben. In de komende jaren wordt dat aantal alleen maar groter is de verwachting. Het gaat dan vooral om dorpen en steden met minder dan 100.000 inwoners omdat daar veel ouderen wonen. Het kabinetsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en dat willen de meeste senioren dat ook wel. "Er moet alleen wel een geschikte woning voor handen zijn of je moet je woning kunnen aanpassen." De regering (VVD en PvdA) blijft dus in gebreke als het gaat om het beschikbaar stellen van financiële middelen om woningen dan ook geschikt te maken.

Leegstaande gebouwen aanpassen
Veel ouderen hebben niet de middelen om hun woning zelf aan te passen. Senioren die deze middelen wel hebben, kunnen dat vermogen vaak niet vrijmaken omdat banken niet mee willen werken. Er is wel een nieuw product waarbij de gemeenten kunnen helpen om de hypotheek aan te passen, maar de wil om daar aan mee te werken die ontbreekt nog bij de gemeenten, domweg vanwege het gebrek aan middelen.

dinsdag 8 maart 2016

Rust in de Thuiszorg? Echt niet!

Cowboyland van de thuiszorg!De rust moet terug in de wereld van de huishoudelijke hulp. Gemeenten mogen niet langer met de goedkoopste zorgaanbieder in zee gaan, maar moeten meer op kwaliteit gaan letten. En de huishoudelijke hulp moet fatsoenlijk worden betaald. Er moet een gesanctioneerde aanscherping komen van de Wet Maatschappelijke ondersteuning om een eind te maken aan de cowboymarkt in de thuiszorg. De brancheorganisatie BTN noemt de plannen van van Rijn “symboolpolitiek”, en terecht! Naar mijn mening dient er een gesanctioneerde code te komen die geldt voor iedere gemeente voor verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Deze code regelt hoe je tot een goede prijs/kwaliteit komt voor contracten voor thuishulp, zadat het niet meer uitmaakt of je in een rijke of minder rijke gemeente woont.

Race naar de bodem
Tegenwoordig betaalt en biedt de gemeente de huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden aan. Vanwege bezuinigingen wordt er gesneden in het aantal uren hulp, en proberen de gemeenten deze hulp voor een zo laag mogelijke prijs in te kopen. Dit wordt ook wel de ‘race naar de bodem’ genoemd. Omdat de bedrijven die de hulp leveren graag contracten willen sluiten met de gemeenten bestaat er een enorm scherpe concurrentie op de prijs. Om de contracten binnen te slepen bieden bedrijven steeds lagere uurprijzen aan. Uiteindelijk kunnen de aanbieders het voor deze prijs niet bolwerken en gaan ze failliet.

TSN
Dat zorgt voor veel onrust bij zowel de medewerkers als bij de mensen die de thuishulp ontvangen. Voorbeeld van die onrust is het naderende faillissement van TSN. Dit bedrijf verzorgt nu bij ongeveer 40.000 mensen de huishoudelijke hulp en heeft zo’n 12.000 medewerkers in dienst. Door bezuinigingen en een te lage kostprijs is TSN in de financiële problemen geraakt en heeft het bedrijf uitstel van betaling aangevraagd. De curator verwacht dat het bedrijf half maart failliet verklaard kan worden. Momenteel wordt er hard gewerkt om te zorgen dat andere aanbieders de contracten van TSN kunnen overnemen, zodat de zorg en de werkgelegenheid overeind blijft.

zondag 14 februari 2016

TIEN redenen om NU lid te worden van 50PLUS

50PLUS heeft uw steun hard nodig om uw belang zo sterk mogelijk te behartigen. Dan doen we in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer, in de Provincie en gemeenten. 50PLUS staat dicht bij de ouder wordende mens. Het zijn juist deze mensen die gezorgd hebben voor de welvaartsstaat van nu en die de kind van de rekening zijn van dit huidige VVD en PvdA kabinet. Daarom is het goed om lid van 50PLUS worden!  

Hieronder geven wij u tien redenen om juist NU lid te worden: 

vrijdag 12 februari 2016

Geen tijd voor protesterende thuiszorgers TSN

Lelystadse VVD wethouder Sparreboom heeft geen tijd 
voor protesterende thuiszorgers van TSN!


Standpunten 50Plus in vluchtelingendebat

Juist nu Nederland voorzitter is, is dit de kans om er iets wezenlijks aan te doen! Daarom pleit 50PLUS voor een streng maar rechtvaardig, humaan maar realistisch vluchtelingenbeleid: 

 1. Een stevige en effectieve bewaking van de Europese buitengrenzen om de vluchtelingenstroom in te dammen 
 2. Een doortastende aanpak van mensensmokkelaars met zware straffen 
 3. Eerlijke verdeling van het aantal vluchtelingen over alle Europese landen 
 4. Opvang zoveel mogelijk in de regio 
 5. Geen economische vluchtelingen


vrijdag 5 februari 2016

Voorbeeld hoe MANTELZORGERS gewaardeerd worden!

De gemeente Groningen steekt extra geld dit jaar vooral in de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de eigen wijk of buurt, via de Wij-werkers.Het college van B&W van Groningen investeert dit jaar 844.000 euro extra in de ondersteuning van mantelzorgers. Deze zogenaamde Mantelzorgcomplimentgelden heeft het Rijk beschikbaar gesteld.

Het college van Groningen steekt het geld vooral in de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de eigen wijk of buurt, via de Wij-werkers. Er komt een coach voor de begeleiding van jonge mantelzorgers. Ook wordt geld gereserveerd voor nieuwe ideeën en initiatieven vanuit de wijken rond mantelzorg.  Wethouder Zorg en Welzijn, Ton Schroor: “Mantelzorgers verlenen langdurig en onbetaald zorg aan een familielid, vriend of buur. Als gemeente vinden wij het belangrijk om deze Stadjers onze waardering te geven en te ondersteunen bij hun waardevolle werk.”

De gemeente Groningen heeft deze ondersteuning en waardering dicht bij de mensen geregeld, in de eigen wijk of buurt. Alle Wij-teams hebben daarvoor nu een Wij-werker mantelzorg in hun midden. Deze Wij-werkers zijn er voor tips, adviezen, een luisterend oor, vragen en activiteiten. Daarbij beschikken ze over een netwerk van vrijwilligers, die de mantelzorger kunnen ontlasten door bijvoorbeeld ”even op te passen” of een klusje te doen. Binnen de Wij-teams zijn de Wij-werkers zo de verbindende schakel tussen de formele en informele zorg. Door Wij-werkers mantelzorg aan te stellen in elk Wij-team, heeft de gemeente deze ondersteuning het afgelopen jaar een boost gegeven.
Ik ben benieuwd of de Flevolandse gemeenten ook zo'n aanvraag bij het Rijk hebben gedaan en/of ze in diezelfde lijn als Groningen gaan acteren!

maandag 1 februari 2016

Werken aan een sterker platteland met een provinciale ontwikkelingsstrategie

De provincie Flevoland kiest de komende jaren voor een duurzame  ontwikkeling van het platteland waar het aangenaam wonen en werken is, maar ook goed bereikbaar.
Daar hebben Gedeputeerde Staten onlangs mee ingestemd toen zij de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 vaststelden. LEADER is een onderdeel van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het programma wordt voor 50% gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.  De doelstelling van het LEADER-programma Flevoland 2015-2020 is om het platteland van de provincie Flevoland duurzaam te ontwikkelen. Dat wordt gedaan door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en van samenwerkingsrelaties tussen uiteenlopende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Er wordt ook ingezet op versterking van de relatie tussen stad en platteland en op versterking van de (agro)toeristische infrastructuur. Flevoland bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. De fractie van 50Plus vindt het voor onze provincie dan ook van groot belang dat de ontwikkeling van ons platteland gestimuleerd wordt en dat het er aangenaam wonen en werken is én blijft.’ Ook vinden wij het belangrijk dat de ideeën vanuit de samenleving in het programma LEADER ingebracht kunnen worden. Een zogenaamde 'bottom-up' benadering waarbij de uitwerking niet van bovenaf wordt opgelegd maar juist vanuit de plattelandssamenleving zelf. Streeknetwerken en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol.

zondag 31 januari 2016

Appelman: 'Geen beleid voor vele 50Plussers zonder baan!'

BREAKING: Gedeputeerde:  'GEEN beleid voor mensen in Flevoland met een grote afstand op de arbeidsmarkt!Participatiesamenleving nadelig voor ouderen

 OVN-NL ( Oudere Vrouwen Netwerk Nederland) keurt het onlangs gelanceerde  standpunt van de Ouderenbond ANBO: ‘dat het voorstander is van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO.” ten stelligste af.
De zelfstandigheid van ouderen zou op deze manier in gevaar worden gebracht.
De  leden van OVN-NL behoren tot de generatie die heeft gevochten voor de emancipatie van vrouwen, niet alleen van jongere vrouwen maar ook van oudere vrouwen. Sociale wetgeving zoals de AOW en de AWBZ hebben ouderen rechten gegeven waardoor zij niet meer afhankelijk behoefden te zijn van familie of liefdadigheid. Wanneer gemeenten sociale netwerken van cliënten gaan vastleggen zal de consequentie zijn dat zij het relatiemanagement van ouderen over gaan nemen en familieleden en andere relaties onder druk zullen zetten om hulp te verlenen.
Wanneer deze naasten dat niet uit zichzelf doen of naar de mening van de gemeente onvoldoende doen.  OVN-NL is van mening dat oudere vrouwen zelf moeten kunnen bepalen of zij iets willen en zo ja, wat aan zij aan relaties vragen. Dit heeft immers alles te maken met persoonlijke verhoudingen, die dikwijls heel gevoelig liggen. Gemeenten moeten daar volgens het netwerk buiten blijven.
Langzaam maar zeker worden de rechten van ouderen  toch al vervangen door gunsten, constateert OVN-NL. Gunsten die gevraagd moeten worden aan familie en andere naasten en ten lange leste dus ook aan de gemeente, die niet altijd even hulpvaardig blijkt. De participatiesamenleving verandert  in haar nadeel als de mogelijkheid tot eigen regie verdwijnt. OVN-NL vindt deze ontwikkeling  zeer onwenselijk.

Bron: Ouderenjournaal