zondag 22 november 2015

Verkeersveiligheid voor OUDEREN in Flevoland

Het komende jaar besteedt de provincie Flevoland extra aandacht aan verbetering van de verkeersveiligheid van ouderen. Daarom wordt tijdelijk een Actiegroep Verkeersveiligheid Ouderen Flevoland (AVOF) geformeerd, die concrete acties wil bedenken en stimuleren. Dit werd bekend gemaakt tijdens de themabijeenkomst van het Vervoerberaad Flevoland die op donderdag 19 november werd gehouden.

Ouderen blijven gelukkig steeds langer vitaal en nemen tot op steeds hogere leeftijd deel aan het verkeer. Zij hebben echter ook een grotere kans op (overlijden door) een verkeersongeval dan andere verkeersdeelnemers. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid van deze specifieke groep weggebruikers, mede omdat het aantal 65-plussers nog verder zal stijgen, van 17% in 2014 tot 26% rond 2040.
De themabijeenkomst trok veel toehoorders uit allerlei geledingen: van overheden tot belangenorganisaties, van politie tot rijschoolhouders. Na inspirerende betogen van onder meer de adjunct-directeur van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en fietsambassadeur en burgemeester Aat de Jonge, werden tijdens de forumdiscussie door de aanwezigen uiteenlopende ideeën aangedragen over hoe de verkeersveiligheid van ouderen verbeterd kan worden. Reden om een concreet vervolg te geven aan deze themabijeenkomst via een actiegroep.

Diverse aanwezigen meldden zich bij de bijeenkomst al spontaan aan om hieraan deel te nemen. Ook overige belangstellenden met ideeën over een veiliger verkeer voor en door ouderen, zijn welkom om mee te denken, praten én doen! Zij kunnen hiervoor terecht bij Karin Vels van de provincie Flevoland, door te mailen naar karin.vels@flevoland.nl   

vrijdag 13 november 2015

50PLUS: Stel ambassadeur aan en pak werklozen 45+ aan

Beschouwingen 2015 en begroting 2016 50PLUS Flevoland

VVD-FLEVOLAND HOUDT NIET VAN OUDEREN EN OUDER WORDENDE MENSEN

50PLUS Flevoland is teleurgesteld in de fractie van de VVD. De VVD laat de ouderen, gehandicapten en jeugdzorg compleet in de steek. Ook de wethouders die naar minister Plasterk en de tweede kamer een brandbrief hebben geschreven om de rijksbezuinigingen terug te draaien worden keihard in de steek gelaten! Deze wethouders schreven deze NOODBRIEF omdat de risico's voor de gedecentraliseerde WMO Jeugdzorg naar de gemeenten onaanvaardbaar groot zijn maar ook onbetaalbaar, wat weer ten koste zal gaan van deze doelgroepen. Maar ook dit laat de VVD ijzig koud. Overigens alle anderen partijen in de provincie Flevoland stemden ook tegen de motie van 50PLUS om deze wethouders te 'ruggensteunen'  en lieten daarmee hun ware gezicht zien en ook zij lieten dus de zwaksten uit de samenleving als een baksteen vallen. Geen enkele empathie voor de zwaksten uit de samenleving.
Ook een motie, nota bene vergezeld met een 10 punten actieplan van de fractie van 50PLUS Flevoland om een ambassadeur aan te stellen die de werkeloosheid van 45 plussers aan zou moeten pakken, omdat 45plussers weinig positieve vooruitzichten hebben op de arbeidsmarkt, moest worden aangehouden om eerst te worden besproken in de commissie(!?)

LEES HIER HET 10 PUNTEN ACTIEPLAN.......

zondag 1 november 2015

Belastingplan 2016? Ronduit een blamage!

Eric Wiebes (VVD)
“Ronduit een blamage. Gemiste kansen van het kabinet. Onverteerbaar. Zwaar teleurgesteld”: scherpe kritiek van Henk Krol tijdens een Kameroverleg over het Belastingplan 2016 met staatssecretaris Wiebes van Financiën.
Alles overziende is 50PLUS zwaar teleurgesteld in de effecten van het Belastingplan voor een grote groep mensen, te weten gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. 50PLUS diende bij de Algemene beschouwingen een motie in, in essentie met de oproep gepensioneerden – die ruim hun deel hebben gedragen ‘van het zuur’ van de economische crisis – evenredig te laten delen in ‘het zoet’ nu het wat beter gaat. Die motie is verworpen in de Tweede Kamer. Maar een vergelijkbare motie van 50PLUS is onlangs bij de Algemene Financiële beschouwingen in de Eerste Kamer wel aangenomen. Henk Krol: “Wij hopen en verwachten van de regering dat zij met concrete voorstellen komt, waardoor gepensioneerden evenredig gaan delen in de voorgenomen lastenverlichting.”