Bestuur & Verkiezingen 2019

    Voorzitter            Penningmeester           Secretaris                Bestuurslid
Yvonne Bierman           Sylvia Fetter           Marina Reigwein          Mia Laagland
                                                                                                         Pim Reinders
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste leden van 50PLUS Flevoland,                                            (30 november 2018)

Hierbij bericht ik u dat de gesprekken morgen 15 december met de kandidaten niet doorgaan. De gesprekken zijn verschoven naar begin januari. Wij voldoen daarmee aan het landelijke verkiezingsprotocol. Dit voorkomt mogelijk discussie over de gevolgde procedures in de PAL. 

Om dezelfde reden is de Algemene Ledenvergadering van 20 december verschoven naar 19 januari 2019. Ook om recht te doen aan de leden die in de gelegenheid worden gesteld om binnen de daarvoor geldende regels eventuele amendementen en/of moties, in te dienen. 

De vergadering van 19 januari staat dan volledig in het teken van het vaststellen van de kandidatenlijst voor de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen.

De leden zullen de uitnodiging, de voorlopige- maar ook de definitieve -agenda voor de PAL van 19 januari per mail ontvangen. Maar ook op de website www.50plusflevoland.nl kunt u daar kennis van nemen.  

Ik hoop u allen zo afdoende te hebben ge├»nformeerd en wens u fijne kerstdagen, maar vooral een gezond en succesvol nieuwjaar toe.    

Met hartelijke groet

Namens het dagelijks bestuur 
50PLUS afdeling Flevoland
de voorzitter,
Y. Bierman

* * * * *