vrijdag 30 november 2018

Mededeling van Bestuur 50Plus Flevoland

Beste leden van 50PLUS Flevoland,
Vanaf heden tot en met vrijdag 14 december 24.00 uur staat de sollicitatieprocedure open voor kandidaten Provinciale Staten en het Waterschap van Flevoland. Uw sollicitatie kunt u richten aan voorzitter@50plusflevoland.nl

Gesprekken met verkiesbare kandidaten zullen worden gevoerd op zaterdag 15 december 2018. De locatie in Lelystad zult u zo spoedig mogelijk vernemen.
Ten behoeve van de vaststelling van de kandidatenlijst wordt er op 20 december aanstaande in Lelystad een Provinciale Algemene Ledenvergadering gehouden. De locatie hiervoor zult u zo spoedig mogelijk vernemen.

De voorlopige agenda voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering is reeds aan de leden van Flevoland per mail toegestuurd.