woensdag 21 november 2018

50PLUS teleurgesteld over doorstart zonder 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde


Fracties 50PLUS Tweede Kamer
Eerste Kamer & Provinciale Staten
De fractie van 50PLUS Flevoland is evenals de Tweede Kamerfractie teleurgesteld dat er vooralsnog geen acute spoedeisende hulp en geen voorziening voor acute verloskunde in Lelystad kan worden gerealiseerd.
Gisteren schreef VVD minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer dat een spoedeisende hulp niet mogelijk is in Lelystad, ondanks dat hij die wel eerder in de Tweede Kamer toezegde.

50PLUS hoopt dat de leden van de Tweede Kamer er vooralsnog voor zorgen dat er toch een 24-uurs voorziening met OK en acute verloskunde in de hoofdstad van Flevoland beschikbaar komt. Mijn mening is dat gemeenten en provincie de handen ineen moeten slaan en er bij het Sint Jansdal, de zorgverzekeraar maar ook bij de VVD Minister op moet aandringen dat er nogmaals gekeken wordt naar de mogelijkheden.
En dat zij zich na de doorstart maximaal zullen inspannen om het ziekenhuis in de toekomst weer op te bouwen tot een ziekenhuis voor de regio.

Dat er nu ervaren politici opstaan die de A6 daarom willen blokkeren is ongepast, immers daarmee dupeer je de Flevolanders nog meer. Bovendien ben je als politici niet alleen mede-verantwoordelijk maar dien je ook het goede voorbeeld te geven voor de openbare orde en veiligheid en dat geldt dus ook voor de veiligheid op de weg.
Beter is het om de eigen politieke fracties in de Tweede Kamer onder druk te zetten lijkt ons.