vrijdag 12 januari 2018

Volgens GS is dubbelfunctie directeur Maris geen probleem

College van gedeputeerde Staten (CDA VVD SP en D66) keuren goed dat directeur Maris van de gesubsidieerde instelling erfgoedpark Batavialand ook lijsttrekker van het CDA kan zijn!?