dinsdag 20 juni 2017

Idee van het Regiobestuur 50Plus Flevoland aan Henk Krol

Op 4 maart 2017 bracht de afdeling Flevoland van 50PLUS het onderstaande idee in om de druk op de oudere werknemer te verlichten. Dit binnen het kader van HeliHenk en dus als verkiezingsitem. Inmiddels heeft de fractie in de 2e Kamer besloten om dit idee handen en voeten te gaan geven. Er gaat een werkgroep van start waarvoor ook de indiener van het idee voor is uitgenodigd.

Wij vinden het wel aardig om een leuk idee om via de luchtpost aan Henk Krol namens het provinciaal bestuur en de Staten fractie de volgende wens mee te geven.

Uiteraard weten wij allemaal dat het moeilijk is voor ouderen werkgelegenheid te houden en te vinden. AOW op 65 is natuurlijk een goed idee en dat helpt ook een beetje.  Wij stellen voor dat alle ouderen die de leeftijd van 60 bereiken een Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen krijgen. (het OLBI)
Dat heeft naar onze mening meer positieve effecten:
  1. Ouderen worden goedkoper voor de werkgever. Zij kunnen immers volstaan met een extra boven het OLBI
  2. AOW, WW en Bijstand voor ouderen is overbodig en het budget valt vrij.
  3. Heel veel minder bureaucratie.
  4. Het pensioen gat is weg.
  5. Ouderen worden weer gewaardeerd en kunnen werken zolang zij zelf willen.
  6. Werkgevers zijn goedkoper uit en maken meer winst. Dat draagt bij aan de staatsruif via de vennootschapsbelasting.