woensdag 28 juni 2017

Geen DIERENleed meer in de Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen in de winter
50PLUS heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan en hebben daarom de volgende acht uitgangspunten geformuleerd:
  1. De omvang van de kudde grote grazers dient in overeenstemming te zijn met de draagkracht van het gebied.
  2. Een project op te starten voor geboortebeperking. Er is een contact geweest met Prof.Dr Tom Staut van Universiteit Utrecht en heeft aangegeven dat hij graag hieraan wil mee denken en werken
  3. Daardoor mag de overgangsperiode naar ‘volledige draagkracht’ van het gebied wat 50PLUS betreft ook wat uitlopen.
  4. In de winter dienen dieren met conditiescore 2 of waarvan voor de winter een redelijke inschatting kan worden gemaakt dat die anders aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de hongerdood zullen sterven TIJDIG te worden afgeschoten. Met de nadruk op TIJDIG.
  5. Er worden GEEN gezonde dieren afgeschoten. NEVER nooit.
  6. Herstel van het toezichthoudend orgaan dat eenzijdig door Staatsbosbeheer als luis in de pels werd opgeheven
  7. Of het nu gaat om mensen- of dierenleed, dan mag ‘geen geld’ nooit als excuus dienen om ondragelijk lijden te voorkomen. 
  8. Geen blanco cheque, maar wel geld voor goed onderbouwde voorstellen.