zaterdag 16 december 2017

50PLUS Flevoland wenst u fijne feestdagen

De Fractie van 50PLUS Flevoland
wenst U fijne feestdagen & een 
gezond en gelukkig NIEUWJAARzaterdag 2 december 2017

Burgers voelen zich (weer) belazerd

Burgers voelen zich belazerd, vooral de ouderen. Logisch, want veel lastenverzwaringen worden uitsluitend op hún bordje gelegd, stelt Wilma Berkhout. “Ouderen kunnen niet meer anticiperen door extra geld te reserveren. Ze kunnen de maatregelen alleen ondergaan.Afschaffen van de wet Hillen toont aan dat politici niet weten hoe ouderen er financieel voor staan. Het gaat al lang niet meer om de burger in dit land. Het gaat erom of de overheid haar cijfers rond krijgt.

woensdag 15 november 2017

De stiekeme fiscalisatie van de AOW-premie gaat gewoon door

Ouderen worden sluipenderwijs gepakt met de Bosbelasting en minder sluipenderwijs via de abrupte afbouw – het valluik – van de ouderenkorting. Gelukkig komt aan die abrupte afbouw nu een eind, maar het nieuwe kabinet laat wel weer glashelder zien dat fiscale leeftijdsdiscriminatie staand beleid is en blijft. Uitleg wat de Bosbelasting – ‘de struikrover-maatregel’ – inhoudt: 
“Voor AOW’ers wordt de wet Grapperhaus – ja, de vader van de huidige minister van Justitie – de wet op de Inflatiecorrectie uit 1967 niet volledig toegepast op de overgang van de tweede naar de derde schijf. Daardoor komen gepensioneerden steeds sneller in de hogere schijf terecht. Die systematiek blijft in tact en dat betekent dat de stiekeme fiscalisatie van de AOW-premie gewoon doorgaat.”

dinsdag 17 oktober 2017

IPO jaarcongres 3 en 4 oktober in Emmen

PROVINCIES ZIJN ONMISBAAR BIJ ENERGIETRANSITIE
De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. En de provincies zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig.


Deze rol van de provinciale besturen schetste IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op het jaarlijkse IPO-congres dat dit keer gehouden werd in Emmen. Ruim 450 personen bespraken op 4 oktober in Emmen met elkaar wat genoemd werd 'één van de grootste  maatschappelijke opgaven van deze eeuw: de energietransitie'. Ook Provinciale Statenleden van 50PLUS namen aan dit congres deel. Onder hen Wout Jansen uit Flevoland.

donderdag 28 september 2017

50PLUS mede-initiatiefnemer voor 'Regenboogprovincie'

Flevoland is nu 'REGENBOOG' Provincie?


De provincie Flevoland is per 27 september 2017 direct een Regenboogprovincie. Fractievoorzitter Wout Jansen van 50PLUS was mede-initiatiefnemer van de motie vreemd aan de orde van de dag. Een brede meerderheid in Provinciale Staten heeft na een goed onderling debat over deze motie daarmee ingestemd.

Alleen de ChristenUnie, SGP en 1 Statenlid van het CDA stemden tegen, ook na aanpassing van de motie met 'Dat alle vormen van discriminatie nadrukkelijk wordt verworpen'. '
Drenthe, Gelderland en Groningen hebben zich al eerder uitgeroepen tot Regenboogprovincie. Van de zes Flevolandse gemeenten is alleen Lelystad aangesloten bij het landelijke project Regenboogsteden.

In een Regenboogprovincie staan de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders hoog in het vaandel. Het provinciebestuur gaat meer doen om de gelijke behandeling van deze zogeheten LHBTI'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksen) te stimuleren. Ook zal in de communicatie vanuit het provinciehuis worden uitgedragen dat alle burgers in de provincie gezien en gewaardeerd worden. Van de zes Flevolandse gemeenten is alleen Lelystad aangesloten bij het landelijke project Regenboogsteden.

woensdag 30 augustus 2017

Eerste 'BURGER top' over toekomst van Flevoland

Hoe maken we Flevoland sterker?
Op zaterdag 7 oktober a.s. vindt Flevolands eerste FlevoTop plaats. Inwoners van Flevoland buigen zich samen over de vraag “Hoe maken we Flevoland sterker?”. De provincie wil via de FlevoTop meer zicht krijgen in wat mensen vinden en op welke wijze zij betrokken willen worden bij de grote vraagstukken van de toekomst.

donderdag 17 augustus 2017

Werkloze 50Plussers kind van de rekening Rutte I en II

Werkloze 50Plussers worden gediscrimineerdYo Tjappie, alles chill?

"Yo Tjappie, alles chill?"


"Yo Tjappie, alles chill?" Voor jongeren in Lelystad was het even goed kijken, maar ja, ze werden echt op deze manier aangesproken in een brief van de gemeente. De gemeente wil jongeren zo makkelijker bereiken(!?).
Een folder van de gemeente Lelystad aan bijna 400 jongeren, heeft tot veel boze reacties geleid. Jongeren, en sommige ouders hebben zich daarover bij de gemeente beklaagd. De brochure zou denigrerend en stigmatiserend zijn. De bewuste tekst is gestuurd naar jonge Lelystedelingen die geen baan hebben én geen diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau. Volgens de gemeente is het voor deze jeugd moeilijk om aan het werk te komen, omdat ze geen zogenaamde startkwalificatie hebben. Daarom wordt er hulp geboden.

Netnix en tjappie
Om de doelgroep te bereiken is gekozen voor deze populaire straattaal. Zo staat op de voorkant "Netnix". Dat slaat kennelijk op de situatie waarin de betrokkenen jongeren zitten. Ook de aanhef is nauwelijks netjes te noemen: "Yo tjappie, alles chill!" Maar de betekenis van Tjappie is dom of lomp.
Ouders en jeugdigen hebben zijn boos en geërgerd. De gemeente laat weten dat de tekst van de folder bewust is gekozen, om de jeugd beter te bereiken. De boosheid daarover van sommige inwoners wordt betreurd.
50PLUSLelystad vindt dit een beetje dom!

dinsdag 15 augustus 2017

50PLUS: een jonge ouderenpartij

Bij iedere 'jonge' partij nemen de zaken wel eens een opvallende wending, vaak komen bepaalde onvolkomenheden in regels veelal plotsklaps uit de 'lucht vallen'. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van 'onwil' of 'moedwillig handelen', maar is het veelal het gevolg van 'roeien met de riemen die we hebben'. 

Iedere nieuwe partij kent daarnaast ook het probleem dat de leden onderling elkaar vaak niet eens kennen. Beweegredenen, politieke motivatie, ambities; allemaal informatie die bij een nieuwe partij simpelweg meestal ontbreekt, terwijl tegelijkertijd iedere nieuwe partij naast oprechte betrokken personen ook een scheepslading aan opportunisten en baantjesjagers aantrekt die vooral met de eigen carrière en belangen bezig zijn dan met de doelstellingen van de nieuwe partij.

Dat levert soms wat eerder achterdocht en wantrouwen op, zowel bij de oprecht betrokken leden als ook bij de opportunisten en baantjesjagers. De eerste jaren zijn dan ook cruciaal voor een partij; pas na zo een periode van 'kennismaken' en 'elkaars nieren proeven' zal blijken of een partij ook daadwerkelijk levensvatbaar is. Zeker voor een ledenpartij die zich democratisch wil organiseren. Niet voor niets heeft de PVV maar één lid. Voor de heer Wilders was die constructie de enige mogelijkheid om in een korte periode een stabiele partij te creëren.

De 50PLUS oprichters kozen een veel moeilijker pad, namelijk dat van de democratische ledenpartij. Dat dit met 'vallen en opstaan' gepaard gaat namen zij voor lief vanuit de eigen democratische overtuiging. Kortom, die vallen en opstaan periode is nog steeds actueel, en via een gestage pas van hervormingen en aanpassen van Statuten en Huishoudelijk Reglement wordt de partij zo een goed geoliede en werkbare vereniging die aan de verwachtingen van iedere betrokkene kan voldoen. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de 'vernieuwingscommissie' die de eigen regels nader tegen het licht houdt. En terwijl zij daar mee bezig zijn, leren de leden elkaar onderling beter kennen, worden vriendschappen gesloten, en medestanders gezocht.

Gezamenlijk bouwen we aan de partij zodat deze de tand des tijds kan doorstaan. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de doelstellingen van de partij prevaleren boven eigenbelang. Gezamenlijk leren we elkaar kennen, waarderen, én vertrouwen, zodat we van een groep verenigde individuen verworden tot een partij van bevriende medestanders met een eensluidend politiek doel. Dat vergt tijd en een groeiproces. De oprichters hebben de heipalen geslagen, het is aan ons, de leden, om het politieke thuis uit te bouwen met een goede fundering en stevige muren.

Want de partij is niet 'af', het is niet zoals bij menig andere partij al een organisatie die al jarenlange ervaring én structuren heeft. Nee, we staan nog volop in de steigers, en bij iedere verkiezing willen we de vlag al op het dak hijsen, terwijl de buitenmuren nog in aanbouw zijn. Dat levert soms een 'behelpen' en veel 'improvisatie' op die slechts zelden iedereen kan bekoren, maar zolang we door bouwen aan dat 'politieke huis' zal dit uiteindelijk een mooi 'thuis' voor alle bewoners/leden kunnen worden.

50PLUS Flevoland bouwt mee, wij hopen u als lezer van dit blog ook!

woensdag 28 juni 2017

Geen DIERENleed meer in de Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen in de winter
50PLUS heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan en hebben daarom de volgende acht uitgangspunten geformuleerd:
 1. De omvang van de kudde grote grazers dient in overeenstemming te zijn met de draagkracht van het gebied.
 2. Een project op te starten voor geboortebeperking. Er is een contact geweest met Prof.Dr Tom Staut van Universiteit Utrecht en heeft aangegeven dat hij graag hieraan wil mee denken en werken
 3. Daardoor mag de overgangsperiode naar ‘volledige draagkracht’ van het gebied wat 50PLUS betreft ook wat uitlopen.
 4. In de winter dienen dieren met conditiescore 2 of waarvan voor de winter een redelijke inschatting kan worden gemaakt dat die anders aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de hongerdood zullen sterven TIJDIG te worden afgeschoten. Met de nadruk op TIJDIG.
 5. Er worden GEEN gezonde dieren afgeschoten. NEVER nooit.
 6. Herstel van het toezichthoudend orgaan dat eenzijdig door Staatsbosbeheer als luis in de pels werd opgeheven
 7. Of het nu gaat om mensen- of dierenleed, dan mag ‘geen geld’ nooit als excuus dienen om ondragelijk lijden te voorkomen. 
 8. Geen blanco cheque, maar wel geld voor goed onderbouwde voorstellen.


dinsdag 20 juni 2017

Idee van het Regiobestuur 50Plus Flevoland aan Henk Krol

Op 4 maart 2017 bracht de afdeling Flevoland van 50PLUS het onderstaande idee in om de druk op de oudere werknemer te verlichten. Dit binnen het kader van HeliHenk en dus als verkiezingsitem. Inmiddels heeft de fractie in de 2e Kamer besloten om dit idee handen en voeten te gaan geven. Er gaat een werkgroep van start waarvoor ook de indiener van het idee voor is uitgenodigd.

Wij vinden het wel aardig om een leuk idee om via de luchtpost aan Henk Krol namens het provinciaal bestuur en de Staten fractie de volgende wens mee te geven.

Uiteraard weten wij allemaal dat het moeilijk is voor ouderen werkgelegenheid te houden en te vinden. AOW op 65 is natuurlijk een goed idee en dat helpt ook een beetje.  Wij stellen voor dat alle ouderen die de leeftijd van 60 bereiken een Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen krijgen. (het OLBI)
Dat heeft naar onze mening meer positieve effecten:
 1. Ouderen worden goedkoper voor de werkgever. Zij kunnen immers volstaan met een extra boven het OLBI
 2. AOW, WW en Bijstand voor ouderen is overbodig en het budget valt vrij.
 3. Heel veel minder bureaucratie.
 4. Het pensioen gat is weg.
 5. Ouderen worden weer gewaardeerd en kunnen werken zolang zij zelf willen.
 6. Werkgevers zijn goedkoper uit en maken meer winst. Dat draagt bij aan de staatsruif via de vennootschapsbelasting.


zaterdag 17 juni 2017

Jan Nagel neemt afscheid als voorzitter

Jan Nagel 17 juni 2017 
50PLUS heeft zich vastgenesteld in de Nederlandse samenleving en is niet meer weg te denken. Politiek is er voor 50PLUS juist nu en in de komende jaren veel veel te doen.
Die woorden sprak Jan Nagel  in zijn toespraak als scheidend partijvoorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op zaterdag 17 juni in Hilversum.

Jan Zoetelief nieuwe voorzitter van de 50PLUSpartij

Jan Zoetelief
De nieuwe voorzitter, Jan Zoetelief, ziet 50PLUS als een partij die zich naast de belangen voor senioren inzet voor een beter milieu, goed onderwijs, passende huisvesting, en een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidssector.“Onze kiezers hebben niet gekozen voor een one issue-partij maar voor een partij met een brede belangstelling”, zei Zoetelief  zaterdag 17 juni nadat hij door de leden was gekozen als opvolger van de vertrekkende partijvoorzitter Jan Nagel. Zoetelief sprak van een prachtige partij die steeds meer kiezers aan zich weet te binden.
Er is veel werk te doen, merkte Zoetelief tegenover de leden op. “We zullen hard moeten werken voor onze idealen.” Hij dankte zijn voorganger Nagel voor ‘de belangrijke bijdrage’die hij heeft gegeven aan de groei en profilering van 50PLUS.

zondag 26 maart 2017

Doet 50PLUS Lelystad ook mee met de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018?

Lelystad 50PLUS-stad viert 50 jarig bestaan en 
in 2018 gemeenteraadsverkiezingen DUS.....Wilt u een stap extra zetten in uw gemeente?
*****

Geef u dan NU op als kandidaat/vrijwilliger
*****
Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018
*****
Interesse? Stuur dan nu een mail naar 50PLUS_Lelystad  

Profiel:
 • is maatschappelijk betrokken
 • kent de samenleving van Lelystad goed
 • heeft interesse in de gemeentepolitiek en/of wil ervaring op doen
 • Heeft goede analytische- en communicatieve vaardigheden
 • is gericht op samenwerking in ons toekomstig team
 • is leergierig, zorgvuldig en praktisch is ingesteld
 • is digitaal vaardig of is bereid dit te leren
 • heeft kennis van moderne media of is bereid dit te leren
 • plezier heeft in discussieren
 • heeft lef om een afwijkend standpunt te verdedigen
 • kan omgaan met gevoelige en (soms) vertrouwelijke informatie
 • minimaal 18 jaar is en woonachtig is in Lelystad
 • beschikbaar is op de dinsdag- en donderdagavond

Vier plaatsen (Oranje) voor onze leden van 50PLUS in de Tweede Kamer

zondag 29 januari 2017

Debacle beheer Oostvaardersplassen

De term hoorzitting wordt misbruikt door PvdA, GL, PvdA door te doen voorkomen, alsof er vanuit Provinciale Staten alsnog een hoorzitting in het Provinciehuis gehouden wordt. Want waarom noemen zij dit een hoorzitting en niet gewoon een bijeenkomst van drie politieke partijen, wat dit feitelijk is. Een hoorzitting kan immers alleen gehouden worden door of namens Provinciale Staten.

Dat PvdA, GL en PvdD desondanks en tegen de wens van alle overige politieke partijen een hoorzitting organiseert over "het beheer van de Oostvaardersplassen" is ongepast en tegen alle reglementen en alle democratische rechtsbeginselen in. Door te voorkomen alsof de Provinciale Staten toch wel een hoorzitting houdt worden burgers en instanties op het verkeerde been gezet. Daarbij is het zeer oncollegiaal en vooral onsportief. Deze bijeenkomst moet dus gezien worden als een bijeenkomst van drie politieke partijen die in het Provinciehuis vergaderen, niets meer en niets minder.

Over het beheer van de Oostvaardersplassen waren al drie beeldvormende rondes in de Statencommissie geweest. Daar is uitgebreid gediscussieerd, hebben ook vele insprekers het woord gevoerd, ieder vanuit hun eigen deskundigheid. In de laatste Commissievergadering hebben de fracties van de PvdA, GL en PvdD ook nog eens bijna 50(!) technische vragen gesteld, nadat ze van de voorzitter ook nog eens een half uur extra spreektijd hadden gekregen! Voor de overige zeven fracties was het duidelijk dat dit dossier wel voor besluitvorming rijp is. Zoals te doen gebruikelijk volgt dan besluitvorming in de Statenvergadering (op 8 februari 2017). Respectloos verlieten de drie fracties, PvdA, GL en PvdD, de commissievergadering. Dit tot groot ongenoegen van de aanwezige insprekers en de leden van de commissie om vervolgens een eigen bijeenkomst te organiseren die niets met Provinciale Staten te maken heeft.
PvdA, GL en PvdA tonen zich niet alleen slechte verliezers over een democratisch genomen beslissing, wat nog veel kwalijker is, is dat deze partijen enkel organisaties en personen uitnodigen op hun "vergadering" die vallen in hun straatje. Een eenzijdige belichting dus, slechts bedoeld om hun eigen standpunt kracht bij te zetten.
50PLUS is benieuwd of de weglopers op 8 februari bij de besluitvorming over het initiatiefvoorstel 'Beheer Oostvaardersplassen' wel blijven zitten! 

vrijdag 6 januari 2017

Oostvaardersplassen: 'Ondragelijk lijden van Grote Grazers voorkomen!'Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen
50PLUS verzoekt als mede indiener van een initiatiefvoorstel aan Gedeputeerde Staten om uiterlijk juni 2017 met een voorstel te komen om de Natura 2000 doelstellingen centraal te stellen maar ook om zoveel mogelijk dierenleed, met name het ondragelijk lijden in de winter van de grote grazers, te voorkomen.

In dat voorstel dienen de navolgen hoofdlijnen uitgewerkt te worden:

 • Het beheer van het OVP gebied moet zijn afgestemd op het beleid van het nieuw op te richten Nationale Park Nieuw Land.
 • Het beheer moet leiden tot een toeristisch aantrekkelijk natuurgebied met een flora die behoort bij een polderlandschap, passend bij de natuurdoelenkaart en de doelstellingen van Natura 2000. Dit geldt niet alleen voor een klein gedeelte maar het hele gebied moet een etalagegebied zijn. Ook de fauna moet zo veel mogelijk in evenwicht zijn met de ecologische draagkracht van het gebied.
 • Het gebied zal zoveel als mogelijk opengesteld moeten zijn. Het beheer is gericht op bezoekmogelijkheden gedurende praktisch het hele jaar door opengesteld gebied. 
 • Meer en betere wandel- en fietsroutes moeten tot stand komen. De ingangen die zijn voorgesteld moeten in verbinding staan met elkaar en dusdanig gepland dat de flora en fauna (o.a. de grote grazers) ook zijn/haar rustpunten hebben maar op niet al te grote afstanden zichtbaar moet zijn.
 • Het beheer dient rekening te houden met de huidige gebiedsgrootte. In 2006 en 2010 heeft de ICMOII commissie voorstellen gedaan om het dierenwelzijn in de OVP te bevorderen. De voorgestelde forse gebiedsuitbreiding voor alle grazers is niet uitgevoerd en dit heeft consequenties voor het beheer. Dit dient in beeld te worden gebracht en zal leiden tot heroverweging van de ICMO-II-maatregelen die daaraan gekoppeld zijn.
 • Bij het beheer wordt rekening gehouden met de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad.
Tot slot is de fractie van mening dat het aantal grote grazers grotendeels op een humane wijze kan worden teruggebracht door het toedienen van de zogenoemde 'Prikpil'. dinsdag 3 januari 2017

Bedrijfsartsen: 'Langer doorwerken lukt lang niet iedereen'

Nederlanders worden geacht steeds langer door te werken, terwijl niet iedereen daartoe in staat is. Voor 65-plussers die fysiek zwaar werk hebben, is langer doorwerken geen optie, vindt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De overheid houdt volgens de organisatie van bedrijfsartsen te weinig rekening met de fysieke en geestelijke gevolgen die langer doorwerken met zich meebrengen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Vooral laagopgeleiden die tijdens hun werk zwaar worden belast, krijgen op een gegeven moment een signaal van hun lichaam dat werken niet meer lukt. Bovendien is de levensstijl van veel mensen tegenwoordig te ongezond, zeggen de bedrijfsartsen. “Ze hangen ‘s avonds voor de tv, eten niet gezond en gaan niet naar de sportschool”, zegt NVAB-bestuurder Ernst Jurgens.