donderdag 28 juli 2016

Fractie 50PLUS Flevoland heeft reces

Geachte bezoeker van deze site. 
Wij sluiten als Provinciale Staten en fractie het politiek jaar af. Een jaar met vele diepte- en hoogtepunten. Dieptepunten zijn o.a. dat Gedeputeerde Staten (VVD/D66/CDA en SP) geen enkel oog hebben voor de Flevolandse 50plussers, gehandicapten en de jeugdzorg door zich telkenmale te verschuilen achter het dogma: 'Het is geen kerntaak van de provincie'! Dit terwijl wij in Flevoland het hoogste werkeloosheidspercentage hebben onder de 45 en 55 plussers, en met name het verlies van banen in de zorg gigantisch is en dit door de fractie van 50PLUS bij het vaststellen van de begroting 2015 al voorspeld was. De fractie van 50PLUS daarom ook een initiatief-voorstel heeft ingediend 'het tienpunten actieplan aanpak werkeloze 45 plussers', maar dit plan werd door CDA gedeputeerde Appelman namens Gedeputeerde Staten NIET opgepakt. Een amendement door ons ingediend om niet te bezuinigen op de ouderenzorg (eenzaamheidsbestrijding) is door nota bene de gedeputeerde van de SP naar de prullenbak verwezen. Gedeputeerde Staten wilde ook 2,5 miljoen op de jeugdzorg terug laten vloeien in de eigen kas. Dit is middels een Amendement van ons en anderen voorkomen zodat dit geld alsnog door de zes Flevolandse gemeenten besteed kan worden als daar voorstellen voor worden ingediend. Gratis, of aangepast tarief in het Openbaar Vervoer voor mensen met een minimum inkomen werd door dezelfde SP Gedeputeerde verworpen. Het pluche van de SP wordt dus duur betaald, immers gelet op de huidige economische ontwikkelingen is kennelijk het 'sociaal hart' voor de zwakste uit de samenleving van de SP-fractie ver te zoeken (Het is maar dat u dit weet met de komende Tweede Kamer verkiezingen in aantocht). 
Bij de fractie van 50PLUS klopt het sociaal hart wel zeker en dat zullen we vanaf 31 augustus in de Staten ook snoeihart weer door laten klinken. 
Wij zijn vanaf heden met reces en ik hoop u na dit reces op deze plaats weer te ontmoeten. 

De fractie wenst u allen een fijne vakantie met veel zonnige dagen toe.  

Wout Jansen


Fractievoorzitter 50PLUS Flevoland
Twitter: @Wout_Jansen
Website: www.woutjansen.nl