donderdag 21 juli 2016

50PLUS Flevoland vreest voor continuïteit wijkverpleegkundigeOok de KBO vreest dat continuïteit van wijkverpleegkundige zorg in de tweede helft van dit jaar in het geding komt door de naheffing op de wijkverpleging. Keuzevrijheid voor nieuwe cliënten is dan eveneens niet meer aan de orde. Dit leidt tot onrust onder veelal kwetsbare cliënten.

De verschillen tussen zorgverzekeraars wat betreft de inkoop van wijkverpleging blijken groot en afstemming is ver te zoeken. Het rommelt aan alle kanten en de KBO roept de zorgverzekeraars op om zorg die rechtmatig is geleverd te vergoeden. Het is aan cliënten niet uit te leggen dat er 30 miljoen euro op de plank blijft liggen. De KBO pleit al jaren voor investering in hoogwaardige wijkverpleging en dat verhoudt zich niet met de maatregel om overschrijdingen van 2015 terug te halen! We gaan er vooralsnog vanuit dat de betrokken partijen snel tot afstemming komen. In de tussentijd houden wij een vinger aan de pols.
ANBO
Seniorenorganisatie ANBO sluit zich aan bij de kritiek op de zorgverzekeraars die geld terugvorderen van aanbieders van wijkverpleging. Zorgondernemerskoepel Actiz liet weten woedend te zijn. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, legt de commotie uit: “Zorgverzekeraars hebben met aanbieders van wijkverpleging in 2015 een ‘omzetplafond’ afgesproken. Ze vinden dus dat een zorgorganisatie, zelfs als er meer vraag is van cliënten, niet meer zorg mag leveren dan er vooraf is ingeschat. Maar binnen de zorgverzekeringswet hebben cliënten keuzevrijheid en mag men zelf voor een zorgaanbieder kiezen. Dat betekent dat sommige aanbieders onderbesteding hebben en andere overbesteding. Het is aan de zorgverzekeraars om het budget dan ook te herverdelen en eventueel in het kader van zorgplicht uit te breiden. Echter nu moeten zorgaanbieders die meer hebben uitgegeven terugbetalen, in totaal maar liefst 51 miljoen euro! Daardoor komt de continuïteit van zorg in het geding. En wordt de keuzevrijheid ondermijnd.”