donderdag 28 juli 2016

Fractie 50PLUS Flevoland heeft reces

Geachte bezoeker van deze site. 
Wij sluiten als Provinciale Staten en fractie het politiek jaar af. Een jaar met vele diepte- en hoogtepunten. Dieptepunten zijn o.a. dat Gedeputeerde Staten (VVD/D66/CDA en SP) geen enkel oog hebben voor de Flevolandse 50plussers, gehandicapten en de jeugdzorg door zich telkenmale te verschuilen achter het dogma: 'Het is geen kerntaak van de provincie'! Dit terwijl wij in Flevoland het hoogste werkeloosheidspercentage hebben onder de 45 en 55 plussers, en met name het verlies van banen in de zorg gigantisch is en dit door de fractie van 50PLUS bij het vaststellen van de begroting 2015 al voorspeld was. De fractie van 50PLUS daarom ook een initiatief-voorstel heeft ingediend 'het tienpunten actieplan aanpak werkeloze 45 plussers', maar dit plan werd door CDA gedeputeerde Appelman namens Gedeputeerde Staten NIET opgepakt. Een amendement door ons ingediend om niet te bezuinigen op de ouderenzorg (eenzaamheidsbestrijding) is door nota bene de gedeputeerde van de SP naar de prullenbak verwezen. Gedeputeerde Staten wilde ook 2,5 miljoen op de jeugdzorg terug laten vloeien in de eigen kas. Dit is middels een Amendement van ons en anderen voorkomen zodat dit geld alsnog door de zes Flevolandse gemeenten besteed kan worden als daar voorstellen voor worden ingediend. Gratis, of aangepast tarief in het Openbaar Vervoer voor mensen met een minimum inkomen werd door dezelfde SP Gedeputeerde verworpen. Het pluche van de SP wordt dus duur betaald, immers gelet op de huidige economische ontwikkelingen is kennelijk het 'sociaal hart' voor de zwakste uit de samenleving van de SP-fractie ver te zoeken (Het is maar dat u dit weet met de komende Tweede Kamer verkiezingen in aantocht). 
Bij de fractie van 50PLUS klopt het sociaal hart wel zeker en dat zullen we vanaf 31 augustus in de Staten ook snoeihart weer door laten klinken. 
Wij zijn vanaf heden met reces en ik hoop u na dit reces op deze plaats weer te ontmoeten. 

De fractie wenst u allen een fijne vakantie met veel zonnige dagen toe.  

Wout Jansen


Fractievoorzitter 50PLUS Flevoland
Twitter: @Wout_Jansen
Website: www.woutjansen.nl


vrijdag 22 juli 2016

50PLUS: comité Herstelproject van Onrecht

50PLUS roept haar leden en sympathisanten op om zich bij het comité Herstelproject van Onrecht te melden als men wil helpen bij het organiseren van acties.

Tot op heden hebben enkele tientallen mensen dat al gedaan. Maar het comité kan meer hulp zeker nog gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden via het mailadres actie@50pluspartij.nl. 50PLUS zorgt ervoor dat alle mails in het bezit komen van het actiecomité. Eén vuist maken tegen het huidige kabinetsbeleid, dat is wat het actiecomité Herstelproject van onrecht wil. “De drie miljoen gepensioneerden moeten in actie komen om te zorgen dat het dalen van de pensioenen en het alsmaar stijgen van de zorgkosten stoppen. Sámen in actie, daar is het nú tijd voor”, vindt het comité.

“Het is nu tijd dat senioren zich laten horen. Ouderen leveren steeds meer in; hun koopkracht daalt jaar na jaar. Om dat te stoppen worden acties voorbereid. Iedereen die acties tegen het huidige kabinetsbeleid wil ondersteunen, kan zich melden.” Het actiecomité zegt dat er intussen een behoorlijke stroom van sympathie, begrip en strijdbaar medeleven op gang is gekomen. Bij 50PLUS bestaat brede steun voor het comité. Intussen is er twee keer overleg geweest met de partij. Ook werd met de ouderenbond Unie KBO gesproken. Het doel van het leggen van contacten is om niet versplinterd het geluid van de ouderen die zich zorgen maken te laten horen, maar met één mond te spreken.

Protestacties in voorbereiding
De groep Herstelproject van onrecht heeft al diverse protestacties in voorbereiding, zoals het op een ludieke wijze ‘bezetten’ van het politieke centrum van Den Haag, het massaal opzeggen van het lidmaatschap van politieke partijen die ouderen vergeten (om eventueel na de verkiezingen weer lid te worden als de partijen daadwerkelijk opkomen voor senioren) en het tijdelijk neerleggen van al het vrijwilligerswerk.

Eén van de speerpunten van het actiecomité is het uitdragen van heldere feiten. Zoals over de inkomsten en de uitgaven van de pensioenfondsen: vorig jaar kwam er 87 miljard euro bij de fondsen binnen en er werd 30 miljard uitgegeven. “De fondsen worden steeds rijker, zelfs in deze economisch moeilijkere tijden. Er is voldoende geld om de komende veertig tot vijftig jaar de pensioenen uit te betalen. Zowel de dertiger van nu als de zeventiger kan een goed pensioen krijgen. Wij zouden niet protesteren tegen de huidige pensioensituatie als er niet meer dan voldoende geld in kas is; we willen immers nooit onze kinderen tekort doen”, aldus een lid van het comité. Herstelproject van onrecht gaat de komende maanden de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen goed uitpluizen en daar overzichten van maken die voor iedereen te raadplegen zijn.


donderdag 21 juli 2016

50PLUS Flevoland vreest voor continuïteit wijkverpleegkundigeOok de KBO vreest dat continuïteit van wijkverpleegkundige zorg in de tweede helft van dit jaar in het geding komt door de naheffing op de wijkverpleging. Keuzevrijheid voor nieuwe cliënten is dan eveneens niet meer aan de orde. Dit leidt tot onrust onder veelal kwetsbare cliënten.

De verschillen tussen zorgverzekeraars wat betreft de inkoop van wijkverpleging blijken groot en afstemming is ver te zoeken. Het rommelt aan alle kanten en de KBO roept de zorgverzekeraars op om zorg die rechtmatig is geleverd te vergoeden. Het is aan cliënten niet uit te leggen dat er 30 miljoen euro op de plank blijft liggen. De KBO pleit al jaren voor investering in hoogwaardige wijkverpleging en dat verhoudt zich niet met de maatregel om overschrijdingen van 2015 terug te halen! We gaan er vooralsnog vanuit dat de betrokken partijen snel tot afstemming komen. In de tussentijd houden wij een vinger aan de pols.
ANBO
Seniorenorganisatie ANBO sluit zich aan bij de kritiek op de zorgverzekeraars die geld terugvorderen van aanbieders van wijkverpleging. Zorgondernemerskoepel Actiz liet weten woedend te zijn. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, legt de commotie uit: “Zorgverzekeraars hebben met aanbieders van wijkverpleging in 2015 een ‘omzetplafond’ afgesproken. Ze vinden dus dat een zorgorganisatie, zelfs als er meer vraag is van cliënten, niet meer zorg mag leveren dan er vooraf is ingeschat. Maar binnen de zorgverzekeringswet hebben cliënten keuzevrijheid en mag men zelf voor een zorgaanbieder kiezen. Dat betekent dat sommige aanbieders onderbesteding hebben en andere overbesteding. Het is aan de zorgverzekeraars om het budget dan ook te herverdelen en eventueel in het kader van zorgplicht uit te breiden. Echter nu moeten zorgaanbieders die meer hebben uitgegeven terugbetalen, in totaal maar liefst 51 miljoen euro! Daardoor komt de continuïteit van zorg in het geding. En wordt de keuzevrijheid ondermijnd.”

zondag 10 juli 2016

Ouderen vereenzamen extra in de zomermaanden!

Een zomerhartenwens van een mevrouw
die nog een keer wilde roeien
Veel ouderen zijn eenzaam en komen amper de deur uit. In de zomerperiode, als kinderen en vrienden op vakantie gaan, is het verlaten gevoel extra groot. Door lichamelijke beperkingen kunnen veel ouderen niet alleen op pad. Bij de Zomerhartenwensen-actie worden ze in het zonnetje gezet.

Samen met tientallen Zonnebloemafdelingen en verzorgingshuizen brengt de Riki Stichting de komende maanden zo’n duizend hartenwensen van ouderen in vervulling. Persoonlijke aandacht, een-op-een contact: daar gaat het om. De afgelopen weken hebben ouderen met vrijwilligers en kinderen gesproken over hun wensen: betekenisvolle ontmoetingen voor oud en jong. Nu vervullen vrijwilligers per verzorgingshuis of Zonnebloemafdeling zo’n tien hartenwensen op kosten van de Riki Stichting.

Hartenwensen in uw regio
Een paar voorbeelden van wensen die de komende tijd vervuld gaan worden:

  1. De ouderen van Het Nieuwe Hoek in Leeuwarden trekken op met de leerlingen van het Commenius. De leerlingen gaan helpen om een deel van de hartenwensen te vervullen.
  2. Een bewoonster gaat rolstoeldansen met een knappe heer.
  3. Twee bewoners gaan gebruikmaken van een seizoenkaart voor Cambuur. Mevrouw A gaat ook een keertje live een voetbalwedstrijd meemaken.
  4. Een bewoonster gaat met katten knuffelen bij een asiel en een ander vervult haar wens om eens mee te zingen met een koor.
  5. Een bewoner van ’t Vondelhuys in Winschoten heeft altijd als buschauffeur gewerkt en zal het bus-museum in Hoogezand bezoeken en herinneringen ophalen.
  6. Een andere bewoner van ’t Vondelhuys krijgt een karretje achter de scootmobiel. Hij maakt spulletjes voor markten en kan deze nu ook zelf wegbrengen. Nu moet hij altijd anderen vragen te rijden.
  7. Een oudere dame, gast van Zonnebloem Groningen, heeft in haar tienerjaren in Het Dorp bij Arnhem gewoond, in de beginperiode van Het Dorp. Ze gaat nu na al die jaren nog een keer terug.
  8. Flevoland?........