vrijdag 10 juni 2016

Grenzeloos Actief voor mensen met beperking van start

Op donderdag 2 juni werd tijdens het congres Sport & Business het visiedocument Regionaal Netwerk Aangepast Sporten voor jong en oud  ondertekend door alle zes gemeenten in Flevoland en de provincie. 

De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter in vergelijking met mensen zonder beperking. 50PLUS Flevoland heeft in haar partijprogramma staan dat 'iedereen makkelijk dichtbij huis moet kunnen sporten'. Dat geldt ook met name voor mensen met een beperking. Dit komt tot uiting in de uitwerking van het nieuwe sport- en beweegbeleid voor mensen met een beperking. Onderdelen van het beleid Grenzeloos Actief  zijn het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en het versterken van sport- en beweegaanbieders.  Het aanbod op basis van de vraag vanuit de doelgroep en de interesse van de sport- en beweegaanbieder worden uitgewerkt.

Regionaal Netwerk Aangepast Sporten Flevoland
Het opzetten van het Regionaal Netwerk Aangepast Sporten Flevoland resulteert in 2018 tot het aanwezig zijn in iedere gemeente van een lokale adviseur Aangepast Sporten, dat er voor de doelgroep specifieke scholingen georganiseerd worden, dat er ieder jaar in november de maand voor het aangepast sporten georganiseerd wordt en dat er samengewerkt wordt met minimaal 75% van de zorgorganisaties en alle Speciaal Onderwijs Scholen. Het einddoel is dat er 10% meer mensen met een beperking aan het sporten zijn in de provincie Flevoland.

Het Regionaal Netwerk Aangepast Sporten wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met de Provincie Flevoland, de Flevolandse gemeenten en Sportservice Flevoland.