woensdag 30 maart 2016

Tekort aan seniorenwoningen in Gemeenten

Meer dan de helft van het aantal gemeenten verwacht in 2020 een tekort aan seniorenwoningen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van een ouderenorganisatie.
Op dit moment zeggen 4 op de 10 gemeenten al dat ze een tekort hebben. In de komende jaren wordt dat aantal alleen maar groter is de verwachting. Het gaat dan vooral om dorpen en steden met minder dan 100.000 inwoners omdat daar veel ouderen wonen. Het kabinetsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en dat willen de meeste senioren dat ook wel. "Er moet alleen wel een geschikte woning voor handen zijn of je moet je woning kunnen aanpassen." De regering (VVD en PvdA) blijft dus in gebreke als het gaat om het beschikbaar stellen van financiële middelen om woningen dan ook geschikt te maken.

Leegstaande gebouwen aanpassen
Veel ouderen hebben niet de middelen om hun woning zelf aan te passen. Senioren die deze middelen wel hebben, kunnen dat vermogen vaak niet vrijmaken omdat banken niet mee willen werken. Er is wel een nieuw product waarbij de gemeenten kunnen helpen om de hypotheek aan te passen, maar de wil om daar aan mee te werken die ontbreekt nog bij de gemeenten, domweg vanwege het gebrek aan middelen.

dinsdag 8 maart 2016

Rust in de Thuiszorg? Echt niet!

Cowboyland van de thuiszorg!De rust moet terug in de wereld van de huishoudelijke hulp. Gemeenten mogen niet langer met de goedkoopste zorgaanbieder in zee gaan, maar moeten meer op kwaliteit gaan letten. En de huishoudelijke hulp moet fatsoenlijk worden betaald. Er moet een gesanctioneerde aanscherping komen van de Wet Maatschappelijke ondersteuning om een eind te maken aan de cowboymarkt in de thuiszorg. De brancheorganisatie BTN noemt de plannen van van Rijn “symboolpolitiek”, en terecht! Naar mijn mening dient er een gesanctioneerde code te komen die geldt voor iedere gemeente voor verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Deze code regelt hoe je tot een goede prijs/kwaliteit komt voor contracten voor thuishulp, zadat het niet meer uitmaakt of je in een rijke of minder rijke gemeente woont.

Race naar de bodem
Tegenwoordig betaalt en biedt de gemeente de huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden aan. Vanwege bezuinigingen wordt er gesneden in het aantal uren hulp, en proberen de gemeenten deze hulp voor een zo laag mogelijke prijs in te kopen. Dit wordt ook wel de ‘race naar de bodem’ genoemd. Omdat de bedrijven die de hulp leveren graag contracten willen sluiten met de gemeenten bestaat er een enorm scherpe concurrentie op de prijs. Om de contracten binnen te slepen bieden bedrijven steeds lagere uurprijzen aan. Uiteindelijk kunnen de aanbieders het voor deze prijs niet bolwerken en gaan ze failliet.

TSN
Dat zorgt voor veel onrust bij zowel de medewerkers als bij de mensen die de thuishulp ontvangen. Voorbeeld van die onrust is het naderende faillissement van TSN. Dit bedrijf verzorgt nu bij ongeveer 40.000 mensen de huishoudelijke hulp en heeft zo’n 12.000 medewerkers in dienst. Door bezuinigingen en een te lage kostprijs is TSN in de financiële problemen geraakt en heeft het bedrijf uitstel van betaling aangevraagd. De curator verwacht dat het bedrijf half maart failliet verklaard kan worden. Momenteel wordt er hard gewerkt om te zorgen dat andere aanbieders de contracten van TSN kunnen overnemen, zodat de zorg en de werkgelegenheid overeind blijft.