zondag 31 januari 2016

Appelman: 'Geen beleid voor vele 50Plussers zonder baan!'

BREAKING: Gedeputeerde:  'GEEN beleid voor mensen in Flevoland met een grote afstand op de arbeidsmarkt!Participatiesamenleving nadelig voor ouderen

 OVN-NL ( Oudere Vrouwen Netwerk Nederland) keurt het onlangs gelanceerde  standpunt van de Ouderenbond ANBO: ‘dat het voorstander is van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO.” ten stelligste af.
De zelfstandigheid van ouderen zou op deze manier in gevaar worden gebracht.
De  leden van OVN-NL behoren tot de generatie die heeft gevochten voor de emancipatie van vrouwen, niet alleen van jongere vrouwen maar ook van oudere vrouwen. Sociale wetgeving zoals de AOW en de AWBZ hebben ouderen rechten gegeven waardoor zij niet meer afhankelijk behoefden te zijn van familie of liefdadigheid. Wanneer gemeenten sociale netwerken van cliĆ«nten gaan vastleggen zal de consequentie zijn dat zij het relatiemanagement van ouderen over gaan nemen en familieleden en andere relaties onder druk zullen zetten om hulp te verlenen.
Wanneer deze naasten dat niet uit zichzelf doen of naar de mening van de gemeente onvoldoende doen.  OVN-NL is van mening dat oudere vrouwen zelf moeten kunnen bepalen of zij iets willen en zo ja, wat aan zij aan relaties vragen. Dit heeft immers alles te maken met persoonlijke verhoudingen, die dikwijls heel gevoelig liggen. Gemeenten moeten daar volgens het netwerk buiten blijven.
Langzaam maar zeker worden de rechten van ouderen  toch al vervangen door gunsten, constateert OVN-NL. Gunsten die gevraagd moeten worden aan familie en andere naasten en ten lange leste dus ook aan de gemeente, die niet altijd even hulpvaardig blijkt. De participatiesamenleving verandert  in haar nadeel als de mogelijkheid tot eigen regie verdwijnt. OVN-NL vindt deze ontwikkeling  zeer onwenselijk.

Bron: Ouderenjournaal

vrijdag 22 januari 2016

Veel waardering en sympathie voor presentatie in PS

Veel sympathie voor presentatie in commissie PS


Aanleiding
Als je op je 50ste werkloos wordt en geen baan vindt, zit je als het een beetje tegenzit 17 jaar op de bank niets of iets vrijwillig te doen. In Flevoland is ruim 60% van de werkloze 45plussers langer dan een jaar werkloos.

De instroom van 50 plussers in de WW blijkt volgens het CBS in Flevoland nog steeds groter dan de uitstroom. En die uitstroom is vaak niet naar een betaalde baan, maar naar AOW of bijstand. ‘Ervaring blijft zo onbenut en vaardigheden verdampen’. Een zeer actueel probleem speelt zich heden bij de zorginstelling TCN af, verantwoordelijk voor de thuiszorg en waar vele honderden (Flevolandse) banen op de tocht en niet te vergeten het faillissement van winkelketen Macintosh, het moederbedrijf van schoenenwinkelketens als Invito, Manfield en Scapino 

Commissie economie Provinciale Staten Flevoland 21 januari 2016

Wout Jansen
Fractievoorzitter 50 PLUS Flevoland
Twitter: @Wout_Jansen
http://www.flevolandbouwenwesamen.nl 

woensdag 20 januari 2016

Extra aandacht werkgelegenheid voor 40- en 50Plussers

Groei instroom WW voor 50Plussers moet stoppen!


Aanleiding
Als je op je 50ste werkloos wordt en geen baan vindt, zit je als het een beetje tegenzit 17 jaar op de bank niets of iets vrijwillig te doen. In Flevoland is ruim 60% van de werkloze 45plussers langer dan een jaar werkloos.
De instroom van 50 plussers in de WW blijkt volgens het CBS in Flevoland nog steeds groter dan de uitstroom. En die uitstroom is vaak niet naar een betaalde baan, maar naar AOW of bijstand. ‘Ervaring blijft zo onbenut en vaardigheden verdampen’. Een zeer actueel probleem speelt zich heden bij de zorginstelling TCN af, verantwoordelijk voor de thuiszorg en waar vele honderden (Flevolandse) banen op de tocht en niet te vergeten het faillissement van winkelketen Macintosh, het moederbedrijf van schoenenwinkelketens als Invito, Manfield en Scapino 

vrijdag 15 januari 2016

Volle bussen en slechte bereikbaarheid scholen

Volle bussen en slechte bereikbaarheid scholen


De fractie van 50PLUS Flevoland vindt overvolle bussen, die daardoor ook niet op tijd rijden en ook nog eens met een slechte bereikbaarheid voor scholen onaanvaardbaar! Dit moet snel verbeteren!
De fractie van 50PLUS zal daarover in de eerstkomende Provinciale Staten vergadering (27 januari) SP gedeputeerde Arie Stuijvenberg over bevragen.  

zondag 10 januari 2016

Overheidsbeleid komt niet overeen met de opvattingen van burgers over zorg

De overheid wil dat burgers de zorg voor hun kinderen meer uitbesteden aan de kinderopvang, en meer zelf zorgen voor ouderen. Burgers zijn juist terughoudend over kinderopvang en willen een overheid die voor ouderen zorgt.
Dit is een van de conclusies in het themanummer over ‘Arbeid en zorg in de participatiesamenleving’ van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken dat vandaag verschijnt. De Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn initiatiefnemers van dit themanummer. Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht Tanja van der Lippe, samen met SCP-onderzoeker Patricia van Echtelt eindredacteur van het themanummer, stelt dat de overheid streeft naar een nieuw evenwicht in betaald werk en zorgtaken. Van der Lippe: “De bijdragen in dit themanummer, bijdragen van diverse onderzoekers van uiteenlopende universiteiten en van het SCP, laten zien dat dit evenwicht nog niet is bereikt.”