maandag 5 oktober 2015

fractie van 50PLUS Flevoland bezorgd over Regiotaxi

50PLUS Flevoland maakt zich zorgen om Regiotaxi


In het vervolg op de geslaagde aanbesteding van de mobiliteitscentrale constateert de fractie van 50PLUS dat de voorgenomen publicatie van het bestek op Tenderned om aan te besteden op 1 juli 2015 niet gehaald is.
Hiermee komt de datum waarop de nieuwe concessie regiotaxi/ mobiliteitscentrale operationeel moet zijn (01-01-2016) in gevaar. Waarschijnlijk is de oorzaak van de vertraging verschillen van inzicht tussen de provincie en de gemeenten over het proces, inhoud en financiƫn. De fractie van 50PLUS wil daar opheldering over. Daarom heeft fractievoorzitter Wout Jansen schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland.