dinsdag 25 augustus 2015

50PLUS Flevoland blijft zich krachtig inzetten in de Staten

Fractie 50PLUS Flevoland gaat enthousiast door.
In juli jl. is fractielid de heer Boshuijzen formeel bericht dat hij geen deel meer uitmaakt van de fractie 50PLUS Flevoland. Het uiteindelijke besluit om zonder de heer Boshuizen verder te gaan is unaniem door het hoofdbestuur en regiobestuur ondersteund.

Het besluit is weloverwogen genomen na een opeenstapeling van gebeurtenissen rondom zijn persoon, waardoor er een onwerkbare situatie binnen de fractie ontstond. Ondanks meerdere bemiddelingspogingen bleek constructieve samenwerking met de heer Boshuijzen niet mogelijk te zijn. Zo kwam hij structureel onderling gemaakte afspraken niet na en bleef hij zijn eigen gang gaan. Helaas onderkent Boshuijzen tot op de dag van vandaag de onderliggende problemen niet en schuift hij nog steeds de verantwoordelijkheid van zijn eigen doen en laten van zich af.

Welverdiende 2e zetel van 50PLUS verloren
Afgelopen maandag (24 aug.) is er een afsluitend gezamenlijk gesprek gevoerd om op een fatsoenlijk manier zijn afscheid als Statenlid van de fractie 50PLUS Flevoland te laten verlopen. Daarbij is aan Boshuijzen nog een andere passende (adviseurs)rol binnen de fractie aangeboden, welke hij heeft afgewezen. Het is zijn keuze om zijn zetel te behouden en als zelfstandige fractie verder te gaan. Wij betreuren het dat daarmee onze welverdiende tweede zetel voor 50PLUS in Flevoland verloren gaat.

Desalniettemin blijft er een krachtige en saamhorige fractie van 50PLUS Flevoland actief met één Statenlid en één Burgerstatenlid en zullen wij ons onverminderd blijven inzetten voor de belangen en de koopkracht van ouderen, de ouder wordende mens, pensionarissen, gehandicapten en de zwakkere in de samenleving.