dinsdag 25 augustus 2015

50PLUS Flevoland blijft zich krachtig inzetten in de Staten

Fractie 50PLUS Flevoland gaat enthousiast door.
In juli jl. is fractielid de heer Boshuijzen formeel bericht dat hij geen deel meer uitmaakt van de fractie 50PLUS Flevoland. Het uiteindelijke besluit om zonder de heer Boshuizen verder te gaan is unaniem door het hoofdbestuur en regiobestuur ondersteund.

Het besluit is weloverwogen genomen na een opeenstapeling van gebeurtenissen rondom zijn persoon, waardoor er een onwerkbare situatie binnen de fractie ontstond. Ondanks meerdere bemiddelingspogingen bleek constructieve samenwerking met de heer Boshuijzen niet mogelijk te zijn. Zo kwam hij structureel onderling gemaakte afspraken niet na en bleef hij zijn eigen gang gaan. Helaas onderkent Boshuijzen tot op de dag van vandaag de onderliggende problemen niet en schuift hij nog steeds de verantwoordelijkheid van zijn eigen doen en laten van zich af.

Welverdiende 2e zetel van 50PLUS verloren
Afgelopen maandag (24 aug.) is er een afsluitend gezamenlijk gesprek gevoerd om op een fatsoenlijk manier zijn afscheid als Statenlid van de fractie 50PLUS Flevoland te laten verlopen. Daarbij is aan Boshuijzen nog een andere passende (adviseurs)rol binnen de fractie aangeboden, welke hij heeft afgewezen. Het is zijn keuze om zijn zetel te behouden en als zelfstandige fractie verder te gaan. Wij betreuren het dat daarmee onze welverdiende tweede zetel voor 50PLUS in Flevoland verloren gaat.

Desalniettemin blijft er een krachtige en saamhorige fractie van 50PLUS Flevoland actief met één Statenlid en één Burgerstatenlid en zullen wij ons onverminderd blijven inzetten voor de belangen en de koopkracht van ouderen, de ouder wordende mens, pensionarissen, gehandicapten en de zwakkere in de samenleving.

zondag 16 augustus 2015

50PLUS-kiezers verlangen meer bestedingsruimte

Verlaging van de BTW, lagere belastingen voor ouderen en verhoging van de AOW-uitkering. Dat verlangen 50PLUS-kiezers van de regering nu de economie verbetert en er ruimere begrotingsmogelijkheden zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Peil.nl

Het ziet er echter vooralsnog niet naar uit dat het kabinet aan die wensen om meer bestedingsruimte tegemoet komt. Tenzij de regering om electorale redenen of vanwege een noodzakelijke Kamermeerderheid de ouderen en de partij 50PLUS ineens nodig heeft. Volgens het Centraal Planbureau daalt de koopkracht van ouderen in 2016 met 1,1 procent. Premier Rutte heeft verklaard dat het kabinet de senioren hiervoor niet kan compenseren. Volgens een artikel in De Telegraaf zijn de ouderen hier woedend over. Uit een ander artikel in deze krant komt naar voren dat de inkomensval inmiddels al 80 procent van de ouderen in financiële problemen brengt. Eerder schreef de NRC dat alleen gepensioneerden volgend jaar niet profiteren van herstel van de economie

donderdag 6 augustus 2015

Pensioengeld verdwijnt door de gootsteen

De Nederlandsche Bank (DNB) voert een beleid, waardoor er de komende jaren miljarden aan pensioengeld zullen verdampen. Dat zegt Pieter Lakeman, bekend als crimefighter waar het gaat om fraude bij financiële  instellingen. “Miljarden pensioengeld worden de komende jaren gewoon door de gootsteen gespoeld, omdat pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen door De Nederlandsche Bank worden verplicht te investeren in staatsobligaties met een lage rente”.

Als straks de rente weer aantrekt zal blijken hoe desastreus dit beleid was, aldus Lakeman. Het geld dat namens de pensioenfondsen belegd is zal dan nog jarenlang een veel lager rendement opbrengen dan het had kunnen opbrengen. De rekening komt terecht bij de Nederlandse pensioengerechtigden. Ze zullen door dit beleid uiteindelijk minder krijgen dan waarop ze gerekend hebben. Lakeman doet zijn uitspraken in een interview met zakenman Erik de Vlieger op Youtube .
Bestuurders van pensioenfondsen die zich tegen dit beleid verzetten worden gedwongen om in de pas te lopen.  Doen ze dat niet, dan worden ze zogenaamd opnieuw getoetst op geschiktheid en zo in feite weggesaneerd.  Daarbij schuwt DNB niet om bestuurders te chanteren, aldus Lakeman.

Diskrediet
Voeren ze het beleid van De Nederlandsche Bank (DNB)niet uit dan worden ze in diskrediet gebracht. “Dan wordt er zoals gezegd een hernieuwd onderzoek aangekondigd of ze wel betrouwbaar en capabel zijn. Zo’n onderzoek duurt, 2, 3, 4 maanden. Op een gegeven moment vraagt de bank dan aan zo’n bestuurder of hij bereid is om in het vervolg het beleid van DNB wel te volgen. Als hij dat niet doet komen al zijn functies in gevaar. Het beste is om je erbij neer te leggen en je terug te trekken, want dan kun je je andere functies in ieder geval houden”, zegt Lakeman.
De chantage gaat subtiel, aldus Lakeman. “Chanteurs schrijven natuurlijk geen aangetekende brief. Dat gaat telefonisch”. Verschillende pensioenbestuurders  (en verzekeringsbestuurders zoals recent Delta Lloyd), die het fundamenteel oneens zijn met het beleid van DNB zijn op deze manier al geruisloos vertrokken.

Staatsschuld
“Het is een schande dat pensioenfondsen worden gedwongen met pensioenkapitaal staatsobligaties op te kopen met een lage rente. Je weet zeker dat je de pensioentrekkers op langere termijn gigantisch benadeelt”, aldus Lakeman. Op deze manier dwingt DNB pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om de internationale staatsschuld goedkoop te financieren met het spaargeld van gepensioneerden.
“Op zich zit er redelijkheid in het beleid van DNB, dat pensioenfondsen en verzekeringen tegenover hun verplichtingen 30 jaar lopende activa hebben staan. Dat is in principe een behoorlijk standpunt, maar dat heeft grenzen. We leven in een bijzondere situatie. Deze lijn wordt nu buitengewoon schadelijk omdat de fondsen worden verplicht om dodelijke risico’s te kopen en als je het niet doet word je er door DNB uitgeknikkerd”, aldus Lakeman.

Slapjanus
Het is volgens hem het gevolg van het “slapjanus-achtige” beleid van de vorige baas van DNB, Nout Wellink. De politiek wilde na hem een daadkrachtige Nederlandsche Bank. “Die nieuwe cultuur is doorgeschoten”, zegt Lakeman, “er wordt veel te veel druk uitgeoefend. DNB zegt onafhankelijk te zijn, maar is gewoon een bijkantoor van het Ministerie van Financiën”.

Lakeman: “Geef pensioenfondsen en verzekeraars meer beleggingsvrijheid. Geef ze de gelegenheid normale risico’s te vermijden. Met dit beleid worden op den duur miljarden euro’s door de gootsteen gespoeld. Niet omdat de pensioenfondsen dat willen, maar omdat ze ertoe verplicht worden”.