maandag 27 juli 2015

Vertrouwen in vliegveld Lelystad terug?

Dat schreef de Flevopost met chocoladeletters op haar voorpagina. Dit na aanleiding van een gehouden miniconferentie waar diverse sprekers een gezelschap van zo'n veertig ondernemers met 'twijfelachtige interesse' hebben bijgepraat. 

Want is dit geloof wel terecht na de bizarre ontwikkelingstijd van ruim 20 jaar? Hoe zit het bijvoorbeeld met het geloof  van vliegtuigmaatschappijen (prijsvechters), Schiphol en passagiers? Om over de investeringen voor de aanleg van de benodigde infrastructuur nog maar te zwijgen. Ook is er immers na zes jaar nog geen meter bedrijfsterrein van OMALA (Ontwikkelings-MAatschappij Lelystad Almere) verkocht!

Daar komt nu ook nog de grote concurrentiestrijd met vliegveld Eindhoven bij, immers vliegveld Eindhoven mag de komende jaren met meer vliegbewegingen doorgroeien. Deze luchthaven mag groeien van bijna 29.000 vliegbewegingen nu naar 43.000 vliegbewegingen in 2020. Dat adviseert Hans Alders nadat de oud-minister de afgelopen tijd met betrokkenen heeft gesproken.

Staatssecretaris Mansveld (Luchtvaart) en Hennis (Defensie) hadden vorig jaar al besloten dat Eindhoven in stappen mocht groeien. In de eerste fase, tot eind dit jaar, kon Eindhoven uitbreiden van 19.000 naar 29.000 vliegbewegingen. Om nog verder te mogen groeien, moest de luchthaven genoeg doen aan duurzaamheid en tegen geluidsoverlast voor omwonenden. Kennelijk is dit gelukt aldus een conclusie van Alders.

Wat de consequenties van de doorgroei van vliegveld Eindhoven
voor de ontwikkeling van vliegveld Lelystad zullen zijn is vooralsnog onbekend!!

maandag 6 juli 2015

De eerste 100 dagen van de 50Plusfractie


De fractievoorzitter van 50Plus in de Provinciale Staten van Flevoland kijkt met tevredenheid terug op de behaalde politieke resultaten. Om het goede politieke werk van onze fractie voort te zetten wordt de 50Plusfractie vanaf nu ook ondersteund door een Burgerstatenlid. 
Gerben Laagland, ervaren in het Statenwerk, is op 1 juli als Burgerstatenlid voor 50Plus Flevoland beëdigd. Onze fractie is in het bijzonder tevreden over onze successen bij de laatste Statenvergadering voor het zomerreces. De 50Plusfractie diende onder meer een amendement in op het Reglement van Orde (RvO) om een burgerinitiatief laagdrempeliger te maken. Men kan vanaf nu met 500 kiesgerechtigde handtekeningen een burgerinitiatief indienen. Dit amendement is tot onze grote vreugde UNANIEM door de Staten aangenomen.

zondag 5 juli 2015

Verplichte keuring rijbewijs senioren in de praktijk

Regelzorg Rijbewijskeuringen merkt in de praktijk dat, sinds de verhoging van de leeftijd van de verplichte rijbewijskeuring voor senioren (1 januari 2014), veel senioren bij de gemeente een Eigen Verklaring kopen terwijl een keuring voor hen niet nodig is. Dit komt ook voor wanneer men een EV koopt via internet (website CBR). Deze EV had men dus niet hoeven te kopen. Onnodige kosten dus.

Wie 75 jaar of ouder is als het rijbewijs moet worden verlengd, moet een verplichte medische keuring ondergaan. Maar soms moet u ook naar een keuringsarts als u nog géén 75 jaar bent. Wanneer is een keuring nou wel noodzakelijk en wanneer niet? Het juiste antwoord vindt u op www.keuringscheck.nl.
Zo voorkomt u dat u onnodig een keuring laat verrichten met alle kosten van dien, maar ook dat u de keuring achterwege laat, terwijl dat wel noodzakelijk is. En dan zou u rijbewijs al wel eens verlopen kunnen zijn. Checken dus.
Op genoemde website ziet u ook welk van de drie keuringsformulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – u nodig heeft. Via de website kunt u direct het juiste keuringsformulier bestellen en ook een afspraak maken met een keuringsarts bij u in de buurt. En u vindt er informatie die u helpt het formulier in te vullen.