maandag 29 juni 2015

Belastingstelsel raakt zieken en ouderen

Het Kabinet heeft voorstellen gedaan voor de herziening van het belastingstelsel in Nederland. Een van de onderdelen daarvan is de afschaffing van het lage btw-tarief van zes procent (behalve voor primaire levensbehoeften). 
Ook de schoonmaak bij mensen thuis en in zorg- en wooninstellingen wordt erdoor geraakt, aldus de werkgevers verenigd in de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB).
Voor kwetsbare groepen als zieken en ouderen is schoonmaak en hygiƫne van groot belang. Schoonmaak zorgt er voor dat mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven. Het is van maatschappelijk belang dat schoonmaak voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, waardoor mensen in een schone en daarmee prettige en veilige omgeving kunnen leven en wonen.

Basisbehoefte
Voor de zorgsector komt de verhoging van het btw-tarief boven op de bezuinigingen, die de afgelopen maanden al veel in het nieuws zijn geweest. Voor mensen die verzorging bekostigd krijgen uit een persoonsgebonden budget (pgb) of als gevolg van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), gaan meer betalen voor de schoonmaak.
Mensen die echt zorg nodig hebben, worden door de maatregel van het Kabinet dus extra geraakt. Uitgaven aan zorg en schoonmaken is voor veel mensen een essentiƫle investering om prettig en veilig te kunnen wonen. Voor een deel van de mensen is de schoonmaak aan huis essentieel om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De kans is groot dat dit straks onbetaalbaar wordt.