donderdag 26 februari 2015

Falend Europees beleid VVD/PvdA kabinet

Er moest 6 miljard op het totale zorgbeleid bezuinigd worden om te voldoen aan de Europese 3% regeling als maximale Staatsschuld. Tegelijkertijd werd er een soortgelijk bedrag aan de nieuwe JSF vliegtuigen uitgegeven. Ons zorgstelsel is dus om twee redenen afgebroken, ten eerste om te voldoen aan de Europese norm en ten tweede om die dure JSF vliegtuigen aan te kunnen schaffen. 
Om deze rekeningen te kunnen betalen heeft dit VVD/PvdA kabinet op zeer strenge wijze het Nederlandse zorgbeleid hervormt. enkele voorbeelden hiervan zijn, 40% korting op de huishoudelijke zorg, al  6 jaar zijn de pensioenen al niet geïndexeerd, studenten zonder hun schuld in de schuld. Bovendien is de werkeloosheid nog nooit zo hoog geweest met name voor de 50 plussers, duizenden bedrijven failliet, groot winkelbedrijven zwaar in de problemen.  En Frankrijk? Voldoen al 13 jaar niet aan de Europese norm van 3% en hoeven dat voorlopig ook nog niet en trekken vrolijk nog een fles wijn open van ons dure geld. En in Griekenland proosten ze,  met name diegene die al vanaf hun vijftigste in de pensioenregeling zitten, nog maar een keertje met een Ouzo. Terwijl ons kabinet doodleuk de rekening bij de gemeenten neerlegt die de jeugdzorg, chronisch zieken, gehandicapten en de ouderen mogen uitvoeren. De zwaarste lasten worden dus uiteindelijk neergelegd bij de zwakste van de samenleving door dit kabinet. SCHANDE!

U kunt daar 18 maart een einde maken aan dit slechtste kabinet van na de 2e wereldoorlog. Stem 50PLUS DUS. In Flevoland lijst 10. Volg ons ook op Twitter @50PLUSFlevo of Facebook https://www.facebook.com/vijftigplus.flevoland of de weblog van onze lijsttrekker www.woutjansen.nl of twitter @Wout_Jansen Bellen kan ook op alle werkdagen tussen 18.00 uur en 19.00 uur op 084-8772211, immers Flevoland bouwen we samen, met en voor elkaar!

zondag 22 februari 2015

De gemeente Dronten begeeft zich op 'GLAD IJS'!!!

DRONTEN op glad ijs?


De gemeente Dronten vraagt bijna 40 euro aan politieke partijen om te mogen flyeren voor de komende verkiezingen. In andere gemeentes is flyeren gratis. De Kiesraad heeft dit nog niet eerder meegemaakt en weet niet precies of er geld gevraagd mag worden voor politiek flyeren.

Wout Jansen, lijsttrekker van 50PLUS Flevoland laat weten dat de gemeente Dronten zich begeeft "in de gevarenzone van de grondwet". Flyeren valt namelijk onder vrijheid van meningsuiting. Het is niet duidelijk waarom de gemeente Dronten €38,10 in rekening brengt voor het flyeren. Minister Plasterk moet ervoor zorgen dat de gemeente Dronten stopt met het vragen van geld aan politieke partijen om te mogen flyeren. Dat vindt Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer. Krol heeft de minister van Binnenlandse Zaken hierover schriftelijke vragen gesteld.
Wout Jansen overweegt overigens een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek voor informatie te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dronten met de vragen:

  1. Hoeveel aanvragen van ontheffingen zijn er tijdens de gemeenteraadsvergadering in 2014 door de deelnemende partijen aangevraagd en hoeveel ontheffingen zijn er verleend en betaald door die partijen?
  2. Hoeveel ontheffingen zijn er aangevraagd cq verleend bij de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. 

maandag 16 februari 2015

De dresscode van de oudere medemens

Het is me wat met de ouderenzorg. Vóór de crisis was het mogelijk om op prettige wijze naar je ‘end of life’ toe te werken. Had je noodzaak aan een rollator, scootmobiel, traplift, toilethulpmiddelen, huishoudhelpers m/v en aanverwante zorgverminderende zaken, dan verlichtte de ‘zorgfabriek’ efficiënt je kwalen. Thans liggen de zaken anders.

Het begrip ‘ontzorgen’ had voorheen de betekenis: ‘het zorgeloos door het leven gaan’. Nu betekent ‘ontzorgen’ het ‘ontdoen van gesubsidieerde zorg’. Zorg is verworden tot een soort supermarktartikel dat voortaan per kilo kan worden ingekocht. Ontbreekt het geld daarvoor, dan ben je behalve op de voedselbank aangewezen op mensenhulp welke door familie, vrienden en bekenden gratis kan worden aangeboden. Een nieuwe soort van bedelarij, eigenlijk.

vrijdag 6 februari 2015

Bezuinigingen mogen NIET leiden tot grotere verschillen

50PLUS vindt  dat de bezuinigingen bij gemeenten er niet toe mogen leiden dat grote verschillen gaan ontstaan, onder meer in het zorgniveau voor minder weerbaren, onder wie ouderen en zorgbehoevenden, in de gemeenten.

In Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken informeert ons Tweede Kamerlid Henk Krol van 50PLUS welke maatregelen de bewindsman neemt om dit te voorkomen. Tot op welke hoogte vindt de minister de door bezuinigingen toenemende verschillen in het zorgniveau in gemeenten aanvaardbaar, wil hij onder meer weten. En ook: in hoeverre vindt de minister verschillen, door bezuinigingen in het brede sociale voorzieningenniveau aanvaardbaar? De aanleiding tot de Kamervragen van Krol is de voorspelling  ‘Gemeenten koersen af op miljardentekort’ van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).
Volgens het COELO hebben de gemeenten bij ongewijzigd beleid in 2018 gezamenlijk een tekort van € 4,8 miljard. Krol wil ook weten in hoeverre verwachte tekorten worden veroorzaakt door het overhevelen van taken op de terreinen van ouderenzorg, jeugdzorg en langdurig zieken naar gemeenten. Ook vraagt hij of de minister ook meent dat verruiming van de mogelijkheid om lokaal belastingen te innen onvoldoende soelaas kan bieden, omdat de belastingdruk als geheel niet omhoog mag gaan.

woensdag 4 februari 2015

50PLUS doet ook mee voor Bestuur Waterschap

Het Waterschap Zuiderzeeland gaat op 18 maart de verkiezingen in met acht lijsten. 50PLUS doet met Freek Appel mee als lijsttrekker.

50PLUS, de AW, CDA, CU, SGP, VVD, WWN en WaW gaan kandidaten leveren voor het nieuwe waterschapsbestuur. Iedere inwoner van Flevoland die op 18 maart 18 jaar of ouder is, mag een stem uitbrengen op een van de kandidaten.
De waterschapsverkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de verkiezing voor Provinciale Staten. De waterschapsverkiezingen worden deze keer via stembusverkiezingen gehouden. Stemgerechtigden krijgen een stempas voor beide verkiezingen thuisgestuurd.

dinsdag 3 februari 2015

Falend beleid en loze beloften PersoonsGebondenBudget

PGB-Falend beleid van dit PvdA/VVD kabinet!
Benno en Hermijntje Geessink zijn er even helemaal klaar mee. Als persoonsgebonden budget(PGB)-houders zorgden zij eerder altijd zelf voor de uitbetaling van het personeel dat Benno verzorgt, maar sinds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) per 1 januari verantwoordelijk is voor de uitbetalingen is het een rommeltje.
Benno heeft een progressieve spierziekte en wordt 24 uur per dag beademd. Negen verzorgenden en begeleiders zorgen dag en nacht voor hem. Een deel van het personeel heeft uiteindelijk wel hun salaris gekregen, maar de huishoudelijke hulp nog niet.
'Zij heeft ook gewoon haar vaste lasten die betaald moeten worden. Er wordt gezegd dat ze in februari betaald gaat worden, maar het is zelfs nog onduidelijk of januari wel betaald gaat worden. Ik ben de hele tijd aan het bellen om duidelijkheid te krijgen. Terwijl ik de werkgever ben en me verantwoordelijk voel dat mijn personeel niet krijgt betaald. Ik heb hier nu geen invloed op en dat is heel erg vervelend', aldus Geessink.