zondag 25 januari 2015

Wout Jansen 50PLUS wil 6 miljoen investeren in Zorg

Jeroen van der Laan interviewde afgelopen zaterdag in het programma 'Over Flevoland Gesproken' de 50PLUS lijsttrekker Wout Jansen

Hieronder kunt u de uitzending bekijken:

50PLUS wil 6 miljoen investeren in zorgfonds
De opvallend lange politieke loopbaan en ervaring maakt Wout Jansen een uitstekend boegbeeld voor 50PLUS Flevoland.  Tijdens het interview deed Wout Jansen een aantal stevige en duidelijke uitspraken. Zo hekelt hij het gebrek aan communicatie bij het bureaucratische moloch zoals hij de Provincie typeert en pleit voor inspraakrecht in de Statenvergadering en invoering van een referendum voor zaken die van gewichtige aard zijn, zoals Schaliegasboringen en de Superprovincie. Hij is eveneens de mening toegedaan dat door meer met elkaar samen te werken politieke partijen uiteindelijk voor de inwoners van Flevoland veel meer kunnen bereiken. Zijn meest krachtige uitspraak was die over het voorkomen van sluiting van verpleeghuizen en ontslagen in de zorg. Om sluiting van verpleeg- en verzorgingstehuizen maar ook het voorkomen van ontslagen wil hij een 'ZORGFONDS' realiseren van 6 miljoen. Met dit zorgfonds kan de zorg, maar ook de werkgelegenheid voor jong en ouderen met name in de zorgsector worden gewaarborgd. Maar ook kan het "ZORGWONEN' in het buitengebied worden bevorderd. En zeker ook als vangnet voor die mensen die met de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg met hun broek tussen de ketting dreigen te komen.

Waarom is uw stem op 50PLUS belangrijk
In feite zijn de Provinciale Statenverkiezingen verkapte landelijke verkiezingen.  Op 26 mei 2015 worden namelijk de 75 leden van de Eerste Kamer gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten.  50Plus heeft nu 1 zetel in de Provincie maar het is dringend nodig dit aantal sterk uit te breiden zodat de 50Plus-vertegenwoordiging in de Eerste Kamer ook kan toenemen teneinde de bizarre wetgeving die met name onze ouderen keihard treffen, zoals de Zorgwet en de vrije artsenkeuze tegen te kunnen houden. Stem 18 maart 50PLUS dus.