Statenleden

Fractievoorzitter
E-mail:     woutjansen@50pluspartij.nl
Biografie
Geboren in Amsterdam in 1952, vanaf 1985 politiek actief en maatschappelijk betrokken in Flevoland. Vele volledige perioden lijsttrekker/fractievoorzitter/wethouder geweest. 

In de Provinciale Staten zet ik
 mij onder meer in voor:
Aangepast tarief openbaar vervoer 65+, geen boringen naar Schaliegas, voor dierenwelzijnsbeleid, geen vliegverkeer in de voor de nachtrust bestemde tijd, voor  'Zorgwonen' in het buitengebied, voor behoud van werkgelegenheid 50plussers en werk voor die mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en zorg (huishoudelijk) op maat! 

Huidige   functies binnen Provinciale Staten:                  
Commissies: Bestuur&Samenleving en Economie


Burger-Statenlid
E-mail:    g.laagland@flevoland.nl

Biografie
Geboren te Hilversum, 66 jaar oud, 44 jaar gehuwd, 45 jaar gewerkt bij de Belastingdienst, waarvan de laatste 25 jaar als manager. 4 Jaar politiek actief als Statenlid van Provinciale Staten Flevoland. Daarin ervaring als lid Presidium, Seniorenconvent, Commissievoorzitter en Fractievoorzitter.

In Provinciale Staten ga ik mij inzetten voor:
Meer arbeidsplaatsen ten behoeve van werkende 50-plussers, voor de verlaging van uw lasten, de verhoging van uw veiligheid, de toegankelijkheid van 'gebouwen en voorzieningen' en gratis openbaar vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden. 

Heeft u een vraag? Wilt u met de fractie in contact komen?
Bel, mail of stuur een SMS (06-28150574)

Penningmeester van de Fractie: Dirk Boonstra

Sociale media in Flevoland:
Weblog: www.flevolandbouwenwesamen.nl
Weblog: Wout Jansen: www.woutjansen.nl

Facebook: 50PLUSFlevo
Twitter     : @50plusflevo
Twitter     : @Wout_Jansen (fractievoorzitter Provinciale Staten 50Plus)
Twitter     : @Gerbijl burger-Provinciale Statenlid 50Plus)