Disclaimer

De inhoud van dit weblog is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er informatie is opgenomen die onjuist, onvolledig of verouderd is. 50PLUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. 50PLUS heeft het recht om de informatie op deze weblog zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Aan de op deze weblog aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

50PLUS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot claims die voortkomen uit het gebruik hiervan en of dat een document of een tekst daarvan verloren kan gaan of beschadigd kan worden door verzending over het internet en/of er inbreuk kan worden gemaakt op de vertrouwelijkheid van een document dat over het internet wordt verzonden.

Overname van gegevens anders dan voor eigen gebruik (nadrukkelijk binnen doel en strekking van deze site) is niet toegestaan. 50PLUS kan niet aansprakelijk gesteld worden bij onbereikbaarheid van de server door storingen, onderhoud, vernieling en/of diefstal.

50PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die virussen kunnen veroorzaken aan uw computeruitrusting of andere eigendom, te wijten aan uw toegang tot, gebruik van of surfen op de site of door het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, beelden, video of audio van de site. 
Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit dit weblog zijn niet door 50PLUS gecontroleerd of goedgekeurd.

50PLUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Als u linkt naar deze site, off-site pagina`s of alle andere sites, dan is dat op eigen risico en zonder de toestemming van 50PLUS.

Copyright © 50PLUS 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze weblog mag zonder schriftelijke toestemming van 50PLUS worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd. Op beeldmateriaal (foto's, video's en audio) berust beeldrecht.