donderdag 1 februari 2018

De perikelen rond Lelystad Airport

Er is de laatste tijd flink wat commotie ontstaan in sommige Gemeenten in Flevoland en in de Provincies Gelderland, Overijssel en Friesland over de aanvliegroutes van Lelystad Airport en de vermeende geluidsoverlast die inwoners van dalend en stijgend vliegverkeer zouden gaan ondervinden.

In de Statencommissie Economie van de provincie Flevoland is daar 31 januari 2018 uitgebreid over gediscussieerd en het is goed een aantal van de oneigenlijke argumenten die daarbij soms door actievoerders worden gebezigd in het juiste daglicht te plaatsen.

Grootste knelpunt zou zijn dat de vakantievluchten die van Lelystad vertrekken langdurig op 1600 meter hoogte boven Gelderland, Overijssel en Friesland moeten blijven vliegen in verband met een defensie corridor voor straaljagers. Die betrekkelijk lage vlieghoogte zou voor omwonenden voor schier ondragelijke geluidsoverlast zorgen.

Laten we eens een paar feiten op een rijtje zetten:

  • De startbaan van Lelystad is zuidelijk georiënteerd en met de overwegend zuidwestelijke wind zal het overgrote deel van de starts richting zuiden plaatsvinden. Dus weinig starts richting  “klaagprovincies”.
  • Lelystad wordt de thuisbasis voor vakantievluchten en de meeste vakantie vluchten zullen vermoedelijk  naar het zuiden doorvliegen want Siberië in het noorden is niet bepaald geliefd bij toeristen. Dus wederom weinig vliegbewegingen over de “klaagprovincies”
  • Van 2019 (opening Luchthaven)  tot 2024 is een maximale groei mogelijk van 0 naar 10.000 vliegbewegingen. Zelfs als de maximale groei bereikt wordt praten we no maar over SLECHTS 2 vliegbewegingen maximaal per uur.
  • Er circuleert een voorlichtingsfilmpje op internet waarin een vakantievliegtuig met vol vermogen overvliegt op 1600 meter. Als referentiekader loopt een geluidsbandje mee van een fluitende vogel. Dat vogeltje is nog duidelijk boven het geluid van de straalmotoren hoorbaar. 

Dan zouden er ook nog vele procedurefouten zijn gemaakt volgens protesterende burgers en politici. Daarover heeft de Minister in het debat met de Tweede Kamer op 19 december 2017 het volgende gezegd:

  • Er is geen sprake van een Milieu Effect Rapportage (MER) vol fouten. Er is slechts één invoerfout bij het motorvermogen van één bepaald vliegtuig ingevoerd en dat zal tijdig worden hersteld.
  • Zowel MER als luchthavenbesluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen waarbij in alle fasen zienswijzen gevraagd en gekregen zijn (ook van de omliggende Provincies).
  • En ons hoogste rechtsorgaan de SER heeft bij toetsing geconstateerd dat de kwaliteit op orde is.


Het voorgaande overziend lijkt het met de geluidsoverlast wel mee te zullen vallen en zijn de procedures anders dan sommige klagers beweren zorgvuldig en volgens de strenge wet- en regelgeving zorgvuldig gevoerd.

Gerben Laagland
Burgerstatenlid 50PLUS