vrijdag 23 februari 2018

College VVD CDA D66 SP van Gedeputeerde Staten gevallen

Ad Meijer
Rijsberman, Appelman en Lodders
De fracties van VVD, CDA en D66 hebben hun gedeputeerden Jaap Lodders, Jan Nico Appelman en Michiel Rijsberman uit het college van Gedeputeerde Staten teruggetrokken. Dat schrijven de drie partijen vrijdagavond in een gezamenlijk persbericht.

De gedeputeerden stappen op, omdat ze vinden dat ze niet meer kunnen samenwerken met hun SP-collega Ad Meijer. Afgelopen woensdag werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie van de drie partijen om Meijer weg te krijgen door de andere partijen verworpen. Op zijn beurt maakte Meijer zijn collega-gedeputeerden harde verwijten en verwees hij naar de bestuurscultuur die er in het provinciehuis heerst.

Persbericht
In het persbericht schrijven de fractievoorzitters van VVD, CDA en D66: "Tijdens het debat van afgelopen woensdag bleek dat de verhoudingen binnen het college dusdanig verstoord zijn dat een constructieve samenwerking niet meer mogelijk is".

VVD-fractievoorzitter Jan de Reus zegt dat de partijen een afkoelingsperiode van een dag hebben benut om de emoties te laten bezinken, maar dat duidelijk werd dat het opstappen van de drie gedeputeerden onvermijdelijk was. De fractievoorzitters hebben het opstappen aan het einde van de middag gemeld aan Commissaris van de Koning Leen Verbeek. 

Verkennende gesprekken 
De provincie maakte vrijdagmiddag in een persbericht nog bekend dat Verbeek verkennende gesprekken met alle partijen zou voeren om zich op de ontstane situatie te beraden. Volgens De Reus is dat de eigen rol van de commissaris. Hij verwacht dat die gesprekken begin volgende week worden gevoerd en dat Verbeek woensdag al klaar kan zijn. De Reus wil zich niet uitlaten over de vraag of er ook moet worden gekeken naar de rol van Verbeek zelf, die voorzitter is van het college van GS.

Demissionair
Totdat er een oplossing is, is het huidige college demissionair en blijven de gedeputeerden op hun plek, zegt de VVD-fractievoorzitter. Hij voegt er aan toe dat de andere fracties in de Staten hebben aangegeven geen problemen te hebben met Lodders, zodat die volgens De Reus door zou kunnen gaan. 

Geschoffeerd
De crisis ontstond enkele weken geleden, toen D66 zich in een commissievergadering geschoffeerd voelde door Meijer. Die verweet D66-Statenlid Paul Vermeulen dat hij niet voor een collegevoorstel voor duurzame energie wilde stemmen en viel Vermeulen daar op aan. Nadat een gesprek tussen Meijer en D66 geen oplossing bracht, maakten VVD, CDA en D66 bekend dat zij niet meer met Meijer verder wilden samenwerken omdat hij niet paste bij de Flevolandse bestuurscultuur.

De afgelopen maanden hadden Provinciale Staten al meermaals kritiek geuit op de manier waarop Meijer met de Staten omging en hoe weinig vorderingen hij maakte met het belangrijke dossier duurzaamheid en energie. Meijer zelf ontkende dat laatste, maar gaf toe dat zijn stijl anders was.
VVD, D66 en CDA wilden Meijer woensdag met een motie tot opstappen dwingen, maar hij weigerde. Toen de drie partijen hem in een aangepaste motie persoonlijk wilden aanrekenen dat hij niet goed zijn werk deed met de energienota, openbaar vervoer en dossier Oostvaardersplassen, keerde een meerderheid van de Staten zich tegen de drie: het college is gezamenlijk verantwoordelijk, niet één gedeputeerde.

Eerdere crisis
Het is sinds 1986 de tweede keer dat er een crisis is binnen het Flevolandse provinciaal bestuur. In oktober 2012 stapte het college van GS op na een kritisch rapport over het mislukken van het project Oostvaarderswold.

Reacties op terugtrekken
Op Twittter noemt de ChristenUnie het opstappen van de gedeputeerden 'een onafwendbare uitkomst na het debat van afgelopen woensdag'. 

Bronvermelding: Omroep Flevoland

dinsdag 13 februari 2018

SP gedeputeerde Ad MEIJER naar huis gestuurd!

SP (ex)gedeputeerde Ad MEIJER
SP Gedeputeerde Meijer maakt geen deel meer uit van Gedeputeerde Staten in Flevoland. De coalitie partijen verwijten Meijer gebrek aan samenwerking. Eerdere blogs van de fractie 50PLUS verwezen ook al naar zijn onacceptabele gedrag in de richting van Provinciale Statenleden.


Zie ook eerdere blogs:
SP gedeputeerde MEIJER acteert respectloos naar PS

SP Gedeputeerede MEIJER krijgt gele kaart


donderdag 8 februari 2018

Plan D66-gedeputeerde Rijsberman vaag en niet onderbouwd

50PLUS vindt plan 8e landschapskunstwerk van D66-gedeputeerde Rijsberman niet onderbouwd,vaag, kosten hoog en slecht gecommuniceerd naar Provinciale Statenvrijdag 2 februari 2018

Gedeputeerde acteert respectloos in Commissievergadering

Emotionele en 'hoekige' reactie van SP Gedeputeerde Ad Meijer 
in commissie duurzaamheid ongepast 


De SP Gedeputeerde Ad Meijer heeft in november van het afgelopen jaar ook al zijn excuses moeten aanbieden voor de manier waarop hij het begin van zijn aantreden na het overlijden van Arie Stuijvenberg voor de wijze waarop hij met de Provinciale Staten is omgegaan. Hij verklaarde toen dat zijn opstelling te 'activistisch' en te 'hoekig' was. Ook toen kwam hij in botsing met Statenleden in de commissie omdat hij geweigerd had om een vragen te beantwoorden: "Ik heb geen verplichting om antwoord te geven op vragen waar ik geen antwoord op wil geven", zei Meijer toen. Hij beloofde toen ook beterschap en zei: 


"Ik zal werken aan mijn bestuursstijl, 
de Flevolander verdient dat ook"


Maar in de laatste commissievergadering (31 jan.) van de commissie duurzaamheid toonde hij wederom weinig respect voor de volgens hem 'toevallige' !? aanwezige Statenleden. Riep staande de vergadering op een ongepaste 'hoekige' manier en duidelijk geëmotioneerd een Statenlid van een coalitiepartij op het matje omdat deze instemde met een ordevoorstel om het voorstel 'Energietransitie' nogmaals in de commissie met elkaar van gedachte te wisselen voordat hierover een besluit kon worden genomen.

Bijna commissiebreed vonden emotionele reactie ongepast, ongemanierd en sommigen zelfs onacceptabel. Maar.... het liet deze gedeputeerde koud, geen excuus niets, wel in een interview vlak daarna zei hij herhaaldelijk:
"voor mij is maar één ding belangrijk 
en dat is mijn meerderheid van de coalitie in Provinciale Staten
 "Dit gaat niet over, niet vanzelf"! 

Oorlogsmonument Lelystad wordt toch niet verplaatst

Oorlogsmonument haalt landelijke- en 
regionale media en wordt nu niet verplaatst!


Het 4- en 5 comité en de veteranen vonden dat het oorlogsmonument verplaatst diende te worden naar het Stadshart. In eerste instantie tekende zeer een meerderheid in de raad af (VVD IPL LL) om aan deze wens tegemoet te komen. Na het toespreken in de commissie van de gemeenteraad besloot deze unaniem dat de verplaatsing van het oorlogsmonument van het Stadspark naar het stadshart voorlopig niet meer aan de orde is.
donderdag 1 februari 2018

De perikelen rond Lelystad Airport

Er is de laatste tijd flink wat commotie ontstaan in sommige Gemeenten in Flevoland en in de Provincies Gelderland, Overijssel en Friesland over de aanvliegroutes van Lelystad Airport en de vermeende geluidsoverlast die inwoners van dalend en stijgend vliegverkeer zouden gaan ondervinden.

In de Statencommissie Economie van de provincie Flevoland is daar 31 januari 2018 uitgebreid over gediscussieerd en het is goed een aantal van de oneigenlijke argumenten die daarbij soms door actievoerders worden gebezigd in het juiste daglicht te plaatsen.

Grootste knelpunt zou zijn dat de vakantievluchten die van Lelystad vertrekken langdurig op 1600 meter hoogte boven Gelderland, Overijssel en Friesland moeten blijven vliegen in verband met een defensie corridor voor straaljagers. Die betrekkelijk lage vlieghoogte zou voor omwonenden voor schier ondragelijke geluidsoverlast zorgen.

Laten we eens een paar feiten op een rijtje zetten:

  • De startbaan van Lelystad is zuidelijk georiënteerd en met de overwegend zuidwestelijke wind zal het overgrote deel van de starts richting zuiden plaatsvinden. Dus weinig starts richting  “klaagprovincies”.
  • Lelystad wordt de thuisbasis voor vakantievluchten en de meeste vakantie vluchten zullen vermoedelijk  naar het zuiden doorvliegen want Siberië in het noorden is niet bepaald geliefd bij toeristen. Dus wederom weinig vliegbewegingen over de “klaagprovincies”
  • Van 2019 (opening Luchthaven)  tot 2024 is een maximale groei mogelijk van 0 naar 10.000 vliegbewegingen. Zelfs als de maximale groei bereikt wordt praten we no maar over SLECHTS 2 vliegbewegingen maximaal per uur.
  • Er circuleert een voorlichtingsfilmpje op internet waarin een vakantievliegtuig met vol vermogen overvliegt op 1600 meter. Als referentiekader loopt een geluidsbandje mee van een fluitende vogel. Dat vogeltje is nog duidelijk boven het geluid van de straalmotoren hoorbaar. 

Dan zouden er ook nog vele procedurefouten zijn gemaakt volgens protesterende burgers en politici. Daarover heeft de Minister in het debat met de Tweede Kamer op 19 december 2017 het volgende gezegd:

  • Er is geen sprake van een Milieu Effect Rapportage (MER) vol fouten. Er is slechts één invoerfout bij het motorvermogen van één bepaald vliegtuig ingevoerd en dat zal tijdig worden hersteld.
  • Zowel MER als luchthavenbesluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen waarbij in alle fasen zienswijzen gevraagd en gekregen zijn (ook van de omliggende Provincies).
  • En ons hoogste rechtsorgaan de SER heeft bij toetsing geconstateerd dat de kwaliteit op orde is.


Het voorgaande overziend lijkt het met de geluidsoverlast wel mee te zullen vallen en zijn de procedures anders dan sommige klagers beweren zorgvuldig en volgens de strenge wet- en regelgeving zorgvuldig gevoerd.

Gerben Laagland
Burgerstatenlid 50PLUS