woensdag 15 november 2017

De stiekeme fiscalisatie van de AOW-premie gaat gewoon door

Ouderen worden sluipenderwijs gepakt met de Bosbelasting en minder sluipenderwijs via de abrupte afbouw – het valluik – van de ouderenkorting. Gelukkig komt aan die abrupte afbouw nu een eind, maar het nieuwe kabinet laat wel weer glashelder zien dat fiscale leeftijdsdiscriminatie staand beleid is en blijft. Uitleg wat de Bosbelasting – ‘de struikrover-maatregel’ – inhoudt: 
“Voor AOW’ers wordt de wet Grapperhaus – ja, de vader van de huidige minister van Justitie – de wet op de Inflatiecorrectie uit 1967 niet volledig toegepast op de overgang van de tweede naar de derde schijf. Daardoor komen gepensioneerden steeds sneller in de hogere schijf terecht. Die systematiek blijft in tact en dat betekent dat de stiekeme fiscalisatie van de AOW-premie gewoon doorgaat.”