dinsdag 17 oktober 2017

IPO jaarcongres 3 en 4 oktober in Emmen

PROVINCIES ZIJN ONMISBAAR BIJ ENERGIETRANSITIE
De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. En de provincies zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig.


Deze rol van de provinciale besturen schetste IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op het jaarlijkse IPO-congres dat dit keer gehouden werd in Emmen. Ruim 450 personen bespraken op 4 oktober in Emmen met elkaar wat genoemd werd 'één van de grootste  maatschappelijke opgaven van deze eeuw: de energietransitie'. Ook Provinciale Statenleden van 50PLUS namen aan dit congres deel. Onder hen Wout Jansen uit Flevoland.

Dat er energie uit de provincies komt, bleek ook uit de twaalf workshops die door de provincies waren georganiseerd. Zo gaf gastprovincie Drenthe een demonstratie van de pas ontwikkelde 'Energy Game' waarbij deelnemers werden uitgedaagd om met behulp van een digitaal spel het landschap in te richten met duurzame energietechnieken. Het doel was een dorp of stad energieneutraal te maken, met keuzes waarin alle partijen (bewoners, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, etc.) zich konden vinden. Net als in de praktijk, bleek dat geen eenvoudige opgave.

IPO-voorzitter Bijleveld-Schouten benadrukte op het congres het belang van samenwerking tussen de overheden; ieder vanuit zijn eigen kracht en rol, waarbij de opgave centraal staat. Als voorbeeld refereerde zij aan de gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland' van provincies, gemeenten en waterschappen, waarmee de mede-overheden de overgang naar een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Nederland versnellen. Deze agenda is onlangs ook aangeboden aan de onderhandelaars aan de formatietafel voor een nieuw kabinet. Bijleveld pleitte voor een programmatische aanpak rond de energietransitie. "Wij vragen het nieuwe kabinet een meerjarig nationaal programma – tot 2030 – dat zekerheid biedt. Ook financieel."

Het Inter Provinciaal Overleg, kortweg IPO, is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Het behartigt de belangen van de provincies en biedt een platform voor onder meer het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en het stimuleren van provinciale vernieuwingsprocessen.
Voor meer informatie over het IPO zie http://www.ipo.nl