dinsdag 15 augustus 2017

50PLUS: een jonge ouderenpartij

Bij iedere 'jonge' partij nemen de zaken wel eens een opvallende wending, vaak komen bepaalde onvolkomenheden in regels veelal plotsklaps uit de 'lucht vallen'. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van 'onwil' of 'moedwillig handelen', maar is het veelal het gevolg van 'roeien met de riemen die we hebben'. 

Iedere nieuwe partij kent daarnaast ook het probleem dat de leden onderling elkaar vaak niet eens kennen. Beweegredenen, politieke motivatie, ambities; allemaal informatie die bij een nieuwe partij simpelweg meestal ontbreekt, terwijl tegelijkertijd iedere nieuwe partij naast oprechte betrokken personen ook een scheepslading aan opportunisten en baantjesjagers aantrekt die vooral met de eigen carrière en belangen bezig zijn dan met de doelstellingen van de nieuwe partij.

Dat levert soms wat eerder achterdocht en wantrouwen op, zowel bij de oprecht betrokken leden als ook bij de opportunisten en baantjesjagers. De eerste jaren zijn dan ook cruciaal voor een partij; pas na zo een periode van 'kennismaken' en 'elkaars nieren proeven' zal blijken of een partij ook daadwerkelijk levensvatbaar is. Zeker voor een ledenpartij die zich democratisch wil organiseren. Niet voor niets heeft de PVV maar één lid. Voor de heer Wilders was die constructie de enige mogelijkheid om in een korte periode een stabiele partij te creëren.

De 50PLUS oprichters kozen een veel moeilijker pad, namelijk dat van de democratische ledenpartij. Dat dit met 'vallen en opstaan' gepaard gaat namen zij voor lief vanuit de eigen democratische overtuiging. Kortom, die vallen en opstaan periode is nog steeds actueel, en via een gestage pas van hervormingen en aanpassen van Statuten en Huishoudelijk Reglement wordt de partij zo een goed geoliede en werkbare vereniging die aan de verwachtingen van iedere betrokkene kan voldoen. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de 'vernieuwingscommissie' die de eigen regels nader tegen het licht houdt. En terwijl zij daar mee bezig zijn, leren de leden elkaar onderling beter kennen, worden vriendschappen gesloten, en medestanders gezocht.

Gezamenlijk bouwen we aan de partij zodat deze de tand des tijds kan doorstaan. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de doelstellingen van de partij prevaleren boven eigenbelang. Gezamenlijk leren we elkaar kennen, waarderen, én vertrouwen, zodat we van een groep verenigde individuen verworden tot een partij van bevriende medestanders met een eensluidend politiek doel. Dat vergt tijd en een groeiproces. De oprichters hebben de heipalen geslagen, het is aan ons, de leden, om het politieke thuis uit te bouwen met een goede fundering en stevige muren.

Want de partij is niet 'af', het is niet zoals bij menig andere partij al een organisatie die al jarenlange ervaring én structuren heeft. Nee, we staan nog volop in de steigers, en bij iedere verkiezing willen we de vlag al op het dak hijsen, terwijl de buitenmuren nog in aanbouw zijn. Dat levert soms een 'behelpen' en veel 'improvisatie' op die slechts zelden iedereen kan bekoren, maar zolang we door bouwen aan dat 'politieke huis' zal dit uiteindelijk een mooi 'thuis' voor alle bewoners/leden kunnen worden.

50PLUS Flevoland bouwt mee, wij hopen u als lezer van dit blog ook!