zaterdag 17 juni 2017

Jan Zoetelief nieuwe voorzitter van de 50PLUSpartij

Jan Zoetelief
De nieuwe voorzitter, Jan Zoetelief, ziet 50PLUS als een partij die zich naast de belangen voor senioren inzet voor een beter milieu, goed onderwijs, passende huisvesting, en een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidssector.“Onze kiezers hebben niet gekozen voor een one issue-partij maar voor een partij met een brede belangstelling”, zei Zoetelief  zaterdag 17 juni nadat hij door de leden was gekozen als opvolger van de vertrekkende partijvoorzitter Jan Nagel. Zoetelief sprak van een prachtige partij die steeds meer kiezers aan zich weet te binden.
Er is veel werk te doen, merkte Zoetelief tegenover de leden op. “We zullen hard moeten werken voor onze idealen.” Hij dankte zijn voorganger Nagel voor ‘de belangrijke bijdrage’die hij heeft gegeven aan de groei en profilering van 50PLUS.

Zoetelief bedankte ook partijleider Henk Krol, de overige volksvertegenwoordigers van 50PLUS en hun medewerkers in de beide Kamers.  “Dank voor de tomeloze inzet die zij eensgezind dag in en dag uit tonen om Nederland beter en sociale te maken voor de ouderen van nu en de ouderen van morgen. Hun inzet voor onze partij, onze leden en onze kiezers, is bewonderigenswaardig en voor een ieder, mijzelf incluis, een voorbeeld.”
Voorafgaande aan de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter kreeg elke kandidaat de gelegenheid zich voor te stellen.  Bij zijn presentatie zei Jan Zoetelief onder meer tot de leden: “Met mij kiest u voor een pur sang verbinder, iemand die gelooft in de kracht van eenheid. Een eenheid die ruimte laat voor verscheidenheid gebaseerd op de grondbeginselen van onze partij. Met mij kiest u voor een voorzitter die niet opgeeft maar gelooft in de kracht van het argument en uitgaat van de welwillendheid van de ander. Iemand die weet wanneer de strijd het waard is te worden gestreden.”
Zoetelief zei ook: “Politiek en dynamiek gaan hand in hand. Het getuigt van betrokkenheid en verlangen naar verandering. Maar uiteindelijk zal onze interne concensus bepalend zijn voor ons gezicht naar buiten. Een herkenbaar gezicht dat vertrouwen wekt bij zowel onze huidige als  potentiĆ«le  kiezers.”
Het hoofdbestuur van 50PLUS had eerder al uitgesproken de kandidatuur van Jan Zoetelief te steunen. Daarbij gold de volgende motivatie: Jan Zoetelief (1956) beschikt ook binnen 50PLUS over ruime bestuurlijke ervaring,  onder meer als bestuurslid afdeling Gelderland en als lid van het hoofdbestuur van 50PLUS. Sinds november is hij tevens succesvol wethouder in Nijmegen. Zijn door het bestuur gewaardeerde kernkwaliteiten: integer, verbinder, vernieuwer en een zeer gedreven en capabel bestuurder. Het hoofdbestuur van 50PLUS ziet in Jan Zoetelief de geschikte persoon om de partij de toekomst in te leiden.