woensdag 28 juni 2017

Geen DIERENleed meer in de Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen in de winter
50PLUS heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan en hebben daarom de volgende acht uitgangspunten geformuleerd:
 1. De omvang van de kudde grote grazers dient in overeenstemming te zijn met de draagkracht van het gebied.
 2. Een project op te starten voor geboortebeperking. Er is een contact geweest met Prof.Dr Tom Staut van Universiteit Utrecht en heeft aangegeven dat hij graag hieraan wil mee denken en werken
 3. Daardoor mag de overgangsperiode naar ‘volledige draagkracht’ van het gebied wat 50PLUS betreft ook wat uitlopen.
 4. In de winter dienen dieren met conditiescore 2 of waarvan voor de winter een redelijke inschatting kan worden gemaakt dat die anders aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de hongerdood zullen sterven TIJDIG te worden afgeschoten. Met de nadruk op TIJDIG.
 5. Er worden GEEN gezonde dieren afgeschoten. NEVER nooit.
 6. Herstel van het toezichthoudend orgaan dat eenzijdig door Staatsbosbeheer als luis in de pels werd opgeheven
 7. Of het nu gaat om mensen- of dierenleed, dan mag ‘geen geld’ nooit als excuus dienen om ondragelijk lijden te voorkomen. 
 8. Geen blanco cheque, maar wel geld voor goed onderbouwde voorstellen.


dinsdag 20 juni 2017

Idee van het Regiobestuur 50Plus Flevoland aan Henk Krol

Op 4 maart 2017 bracht de afdeling Flevoland van 50PLUS het onderstaande idee in om de druk op de oudere werknemer te verlichten. Dit binnen het kader van HeliHenk en dus als verkiezingsitem. Inmiddels heeft de fractie in de 2e Kamer besloten om dit idee handen en voeten te gaan geven. Er gaat een werkgroep van start waarvoor ook de indiener van het idee voor is uitgenodigd.

Wij vinden het wel aardig om een leuk idee om via de luchtpost aan Henk Krol namens het provinciaal bestuur en de Staten fractie de volgende wens mee te geven.

Uiteraard weten wij allemaal dat het moeilijk is voor ouderen werkgelegenheid te houden en te vinden. AOW op 65 is natuurlijk een goed idee en dat helpt ook een beetje.  Wij stellen voor dat alle ouderen die de leeftijd van 60 bereiken een Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen krijgen. (het OLBI)
Dat heeft naar onze mening meer positieve effecten:
 1. Ouderen worden goedkoper voor de werkgever. Zij kunnen immers volstaan met een extra boven het OLBI
 2. AOW, WW en Bijstand voor ouderen is overbodig en het budget valt vrij.
 3. Heel veel minder bureaucratie.
 4. Het pensioen gat is weg.
 5. Ouderen worden weer gewaardeerd en kunnen werken zolang zij zelf willen.
 6. Werkgevers zijn goedkoper uit en maken meer winst. Dat draagt bij aan de staatsruif via de vennootschapsbelasting.


zaterdag 17 juni 2017

Jan Nagel neemt afscheid als voorzitter

Jan Nagel 17 juni 2017 
50PLUS heeft zich vastgenesteld in de Nederlandse samenleving en is niet meer weg te denken. Politiek is er voor 50PLUS juist nu en in de komende jaren veel veel te doen.
Die woorden sprak Jan Nagel  in zijn toespraak als scheidend partijvoorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op zaterdag 17 juni in Hilversum.

Jan Zoetelief nieuwe voorzitter van de 50PLUSpartij

Jan Zoetelief
De nieuwe voorzitter, Jan Zoetelief, ziet 50PLUS als een partij die zich naast de belangen voor senioren inzet voor een beter milieu, goed onderwijs, passende huisvesting, en een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidssector.“Onze kiezers hebben niet gekozen voor een one issue-partij maar voor een partij met een brede belangstelling”, zei Zoetelief  zaterdag 17 juni nadat hij door de leden was gekozen als opvolger van de vertrekkende partijvoorzitter Jan Nagel. Zoetelief sprak van een prachtige partij die steeds meer kiezers aan zich weet te binden.
Er is veel werk te doen, merkte Zoetelief tegenover de leden op. “We zullen hard moeten werken voor onze idealen.” Hij dankte zijn voorganger Nagel voor ‘de belangrijke bijdrage’die hij heeft gegeven aan de groei en profilering van 50PLUS.