woensdag 30 maart 2016

Tekort aan seniorenwoningen in Gemeenten

Meer dan de helft van het aantal gemeenten verwacht in 2020 een tekort aan seniorenwoningen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van een ouderenorganisatie.
Op dit moment zeggen 4 op de 10 gemeenten al dat ze een tekort hebben. In de komende jaren wordt dat aantal alleen maar groter is de verwachting. Het gaat dan vooral om dorpen en steden met minder dan 100.000 inwoners omdat daar veel ouderen wonen. Het kabinetsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en dat willen de meeste senioren dat ook wel. "Er moet alleen wel een geschikte woning voor handen zijn of je moet je woning kunnen aanpassen." De regering (VVD en PvdA) blijft dus in gebreke als het gaat om het beschikbaar stellen van financiƫle middelen om woningen dan ook geschikt te maken.

Leegstaande gebouwen aanpassen
Veel ouderen hebben niet de middelen om hun woning zelf aan te passen. Senioren die deze middelen wel hebben, kunnen dat vermogen vaak niet vrijmaken omdat banken niet mee willen werken. Er is wel een nieuw product waarbij de gemeenten kunnen helpen om de hypotheek aan te passen, maar de wil om daar aan mee te werken die ontbreekt nog bij de gemeenten, domweg vanwege het gebrek aan middelen.