vrijdag 13 november 2015

50PLUS: Stel ambassadeur aan en pak werklozen 45+ aan

Beschouwingen 2015 en begroting 2016 50PLUS Flevoland

VVD-FLEVOLAND HOUDT NIET VAN OUDEREN EN OUDER WORDENDE MENSEN

50PLUS Flevoland is teleurgesteld in de fractie van de VVD. De VVD laat de ouderen, gehandicapten en jeugdzorg compleet in de steek. Ook de wethouders die naar minister Plasterk en de tweede kamer een brandbrief hebben geschreven om de rijksbezuinigingen terug te draaien worden keihard in de steek gelaten! Deze wethouders schreven deze NOODBRIEF omdat de risico's voor de gedecentraliseerde WMO Jeugdzorg naar de gemeenten onaanvaardbaar groot zijn maar ook onbetaalbaar, wat weer ten koste zal gaan van deze doelgroepen. Maar ook dit laat de VVD ijzig koud. Overigens alle anderen partijen in de provincie Flevoland stemden ook tegen de motie van 50PLUS om deze wethouders te 'ruggensteunen'  en lieten daarmee hun ware gezicht zien en ook zij lieten dus de zwaksten uit de samenleving als een baksteen vallen. Geen enkele empathie voor de zwaksten uit de samenleving.
Ook een motie, nota bene vergezeld met een 10 punten actieplan van de fractie van 50PLUS Flevoland om een ambassadeur aan te stellen die de werkeloosheid van 45 plussers aan zou moeten pakken, omdat 45plussers weinig positieve vooruitzichten hebben op de arbeidsmarkt, moest worden aangehouden om eerst te worden besproken in de commissie(!?)

LEES HIER HET 10 PUNTEN ACTIEPLAN.......


Actieplan
ter voorkoming én bestrijding
van werkloosheid onder 50-plussers

11 november 2015

1.        Bestrijd (leeftijds)discriminatie bij werving en selectie door werkgevers preventief voor te lichten.
2.        Stel een actieteam samen.
3.        Stel ter bestrijding van werkloosheid een ambassadeur ouderenwerkloosheid in.
4.        Organiseer Provinciale inspiratiedagen voor werkzoekenden en werkgevers samen met VNO/NCW en MKB, zodat werkgevers meer geïnspireerd worden om 45-50plussers in dienst te nemen. Onterechte beeldvorming kan hier aan de orde komen, maar ook handreikingen voor leeftijdsbewust HR beleid.
5.        Koppel de ambassadeur aan een provinciaal publiekscampagne zodat deze kunnen worden ingezet bij het tegengaan van negatieve beeldvorming bij werkgevers.
6.        Stel voldoende middelen beschikbaar waarmee oudere werkzoekenden zich kunnen om- of bijscholen. De Jobcoach bij het UWV kan samen met de werkzoekende bepalen waar zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt liggen en welke eventuele om- of bijscholing daarvoor nodig is. Omdat ouderen een lang arbeidsverleden achter de rug hebben zijn diploma’s en certificaten vaak verouderd. Het bezit van deze diploma’s en certificaten wordt wel vaak als harde functie-eis gesteld in openstaande vacatures. Geef ouderen de kans deze kennis te updaten door het volgen van scholing.
7.        50PLUS wil 50-plussers nieuwe kansen geven door “tandembanen” te realiseren. Dit zijn banen waarbij ouderen hun ervaring tijdens het werk overdragen aan jongeren waardoor beiden hun vaardigheden uitbreiden en werkloosheid onder oud en jong voorkomen wordt. Ook voor de maatschappij als geheel is het van belang dat ervaren oudere mensen maatschappelijk blijven functioneren.
8.        Uit onderzoek van de inspectie SZW blijkt dat gemeenten niet effectief zijn bij het helpen van oudere bijstandsgerechtigden in hun zoektocht naar werk. Geen van de Flevolandse gemeenten heeft ‘specifiek beleid’ gericht op werkgelegenheid voor ouderen.
9.        Stel, ter ondersteuning hiervan, een “best practices database” beschikbaar voor gemeenten.
10.    Financiële aspecten. Uitvoering van dit 50PLUS actieplan kost geld. Maar, zoals zo vaak geldt ook hier: “de kost gaat uit voor de baat”. De baat is lagere WW uitkeringslasten, lagere bijstandskosten, hogere arbeidsproductiviteit, minder schuldsaneringen en het grote maatschappelijke rendement van mensen die niet meer noodgedwongen langs de kant hoeven staan.

Wout Jansen