zondag 1 november 2015

Belastingplan 2016? Ronduit een blamage!

Eric Wiebes (VVD)
“Ronduit een blamage. Gemiste kansen van het kabinet. Onverteerbaar. Zwaar teleurgesteld”: scherpe kritiek van Henk Krol tijdens een Kameroverleg over het Belastingplan 2016 met staatssecretaris Wiebes van FinanciĆ«n.
Alles overziende is 50PLUS zwaar teleurgesteld in de effecten van het Belastingplan voor een grote groep mensen, te weten gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. 50PLUS diende bij de Algemene beschouwingen een motie in, in essentie met de oproep gepensioneerden – die ruim hun deel hebben gedragen ‘van het zuur’ van de economische crisis – evenredig te laten delen in ‘het zoet’ nu het wat beter gaat. Die motie is verworpen in de Tweede Kamer. Maar een vergelijkbare motie van 50PLUS is onlangs bij de Algemene FinanciĆ«le beschouwingen in de Eerste Kamer wel aangenomen. Henk Krol: “Wij hopen en verwachten van de regering dat zij met concrete voorstellen komt, waardoor gepensioneerden evenredig gaan delen in de voorgenomen lastenverlichting.”