maandag 15 juni 2015

Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. 

Het getal zegt dus niets over het aantal mishandelingen. 
Vakmensen weten ouderenmishandeling steeds vaker te onderkennen en schakelen sneller hulp in bij vermoedens van lichamelijke, psychische en financiƫle mishandeling. Het aantal meldingen is zelfs een verdubbeling van 2012.
Gemeenten en wijkteams moeten nu doorpakken en de bescherming van ouderen serieus nemen, stelt onderzoeker Annemiek Goes van Movisie in een vandaag verschenen rapport. “Ouderenmishandeling moet opgenomen worden in het huiselijk geweld beleid, en in de nieuwe wijkteams moet er expliciet aandacht voor zijn.” Ook de samenwerking Wijkteam – Veilig Thuis kan beter zodat duidelijk is wie wanneer in actie komt.

Cijfers
In 2014 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen meldingen (1.541) en adviesvragen (819). Meldingen komen voornamelijk van professionals (74 procent) die werkzaam zijn binnen zorginstellingen, politie of werken in een wijkteams.
Net als in 2013 hadden slachtoffers vaak te maken met meerdere vormen van geweld (psychische mishandeling 69 procent; lichamelijke mishandeling 46 procent; financieel misbruik 37 procent. Vrouwen (70 procent) zijn veel vaker slachtoffer dan mannen (30 procent). Bij 19 procent van de meldingen was er sprake van ontspoorde mantelzorg.

Vaardigheden
Meer meldingen betekent niet dat ouderenmishandeling vaker voorkomt. “Het aantal geregistreerde meldingen is nog altijd een fractie van het aantal gevallen van ouderenmishandeling”, zegt onderzoeker Annemiek  Goes van Movisie. Zij verklaart de stijging vooral aan de betere vaardigheden en protocollen voor professionals.  Ook de overheidscampagnes rond ouderenmishandeling spelen hierin een rol.

Ouderenmishandeling in Nederland
Vandaag verschijnt ook het SCP-rapport Ouderenmishandeling in Nederland. Dat bevat cijfers van de Meldpunten Huiselijk Geweld die tot juli 2014 werden verzameld. Een schatting van evenveel meldingen en adviesvragen in het tweede halfjaar en schatting van ontbrekende gegevens van vier meldpunten levert in dat rapport iets meer meldingen op dan in het onderzoek van Movisie. Maar ook het SCP kan niet zeggen hoe vaak ouderenmishandleing daadwerkelijk voorkomt.