maandag 29 juni 2015

Belastingstelsel raakt zieken en ouderen

Het Kabinet heeft voorstellen gedaan voor de herziening van het belastingstelsel in Nederland. Een van de onderdelen daarvan is de afschaffing van het lage btw-tarief van zes procent (behalve voor primaire levensbehoeften). 
Ook de schoonmaak bij mensen thuis en in zorg- en wooninstellingen wordt erdoor geraakt, aldus de werkgevers verenigd in de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB).
Voor kwetsbare groepen als zieken en ouderen is schoonmaak en hygiëne van groot belang. Schoonmaak zorgt er voor dat mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven. Het is van maatschappelijk belang dat schoonmaak voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, waardoor mensen in een schone en daarmee prettige en veilige omgeving kunnen leven en wonen.

Basisbehoefte
Voor de zorgsector komt de verhoging van het btw-tarief boven op de bezuinigingen, die de afgelopen maanden al veel in het nieuws zijn geweest. Voor mensen die verzorging bekostigd krijgen uit een persoonsgebonden budget (pgb) of als gevolg van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), gaan meer betalen voor de schoonmaak.
Mensen die echt zorg nodig hebben, worden door de maatregel van het Kabinet dus extra geraakt. Uitgaven aan zorg en schoonmaken is voor veel mensen een essentiële investering om prettig en veilig te kunnen wonen. Voor een deel van de mensen is de schoonmaak aan huis essentieel om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De kans is groot dat dit straks onbetaalbaar wordt.

vrijdag 26 juni 2015

Gralike wordt gediscrimineerd om geaardheid

Rhianna Gralike uit Dronten, penningmeester van de Rooms Katholieke Kerk in Flevoland, moet van kardinaal van Eijk ontslag nemen, anders wordt zij oneervol ontslagen vanwege haar geaardheid. Kerkbestuur komt in opstand! 

Gralike wordt gediscrimineertdinsdag 16 juni 2015

Ouderen plegen vaker doe-het-zelf euthanasie

Ouderen die niet meer willen leven zullen steeds vaker hun leven beëindigen door te stoppen met eten en drinken. Dat verwacht artsenorganisatie KNMG. Dit is voor iedereen boven de zestig jaar mogelijk, ook in gezonde conditie,
Volgens schattingen komt het ongeveer tussen de 600 en 2.800 keer per jaar voor dat een oudere ervoor kiest om op deze manier te sterven. Dit komt vooral voor onder ouderen die euthanasie hebben aangevraagd, maar bij wie het verzoek niet is ingewilligd. Vanwege de vergrijzing en de groeiende behoefte aan zelfbeschikking, verwacht de KNMG dat deze methode toe zal nemen.

Nare manier
“Dit is een heel nare manier om dood te gaan als je gezond bent”, zegt longarts Petra de Jong, recent afgetreden directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). “Mensen liggen soms te gillen om water. Soms gaat het goed, maar we horen ook afgrijselijke verhalen. Mensen hebben pijnen, krampen, raken verward. Wij noemen dit de zoek-het-maar-uit-euthanasie. In onze moderne samenleving met alle technieken, is dit een barbaarse, middeleeuwse methode.”
De KNMG heeft een andere visie dan De Jong. Zij hebben de indruk dat het stoppen met eten en drinken in het algemeen goed te doen is. Als de arts het proces goed begeleidt, kan alles zonder ondraaglijke pijn en dorst plaatsvinden. Het overlijden duurt gemiddeld dertien dagen.

Zie ook: ‘Ouderen plegen vaker doe-het-zelf euthanasie’
In dat artikel stel ‘trendwatcher’ Adjiedj Bakas: “Als de overheid niet regelt dat we op een zelf gekozen moment waardig uit het leven kunnen stappen, dan doen mensen het zelf. Je kunt van giftige planten thee trekken, dan ben je zo dood. Er komen apps aan, de euthanasie app. Dan druk je op een knopje en krijg je een hartaanval. De doe-het-zelf euthanasie. Als mensen zeggen ‘Zo, nu is het mooi geweest’, dan gaan ze net zoals de kat in een hoekje liggen, oogjes dicht, en dood.”

maandag 15 juni 2015

Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. 

Het getal zegt dus niets over het aantal mishandelingen. 
Vakmensen weten ouderenmishandeling steeds vaker te onderkennen en schakelen sneller hulp in bij vermoedens van lichamelijke, psychische en financiële mishandeling. Het aantal meldingen is zelfs een verdubbeling van 2012.
Gemeenten en wijkteams moeten nu doorpakken en de bescherming van ouderen serieus nemen, stelt onderzoeker Annemiek Goes van Movisie in een vandaag verschenen rapport. “Ouderenmishandeling moet opgenomen worden in het huiselijk geweld beleid, en in de nieuwe wijkteams moet er expliciet aandacht voor zijn.” Ook de samenwerking Wijkteam – Veilig Thuis kan beter zodat duidelijk is wie wanneer in actie komt.

Cijfers
In 2014 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen meldingen (1.541) en adviesvragen (819). Meldingen komen voornamelijk van professionals (74 procent) die werkzaam zijn binnen zorginstellingen, politie of werken in een wijkteams.
Net als in 2013 hadden slachtoffers vaak te maken met meerdere vormen van geweld (psychische mishandeling 69 procent; lichamelijke mishandeling 46 procent; financieel misbruik 37 procent. Vrouwen (70 procent) zijn veel vaker slachtoffer dan mannen (30 procent). Bij 19 procent van de meldingen was er sprake van ontspoorde mantelzorg.

Vaardigheden
Meer meldingen betekent niet dat ouderenmishandeling vaker voorkomt. “Het aantal geregistreerde meldingen is nog altijd een fractie van het aantal gevallen van ouderenmishandeling”, zegt onderzoeker Annemiek  Goes van Movisie. Zij verklaart de stijging vooral aan de betere vaardigheden en protocollen voor professionals.  Ook de overheidscampagnes rond ouderenmishandeling spelen hierin een rol.

Ouderenmishandeling in Nederland
Vandaag verschijnt ook het SCP-rapport Ouderenmishandeling in Nederland. Dat bevat cijfers van de Meldpunten Huiselijk Geweld die tot juli 2014 werden verzameld. Een schatting van evenveel meldingen en adviesvragen in het tweede halfjaar en schatting van ontbrekende gegevens van vier meldpunten levert in dat rapport iets meer meldingen op dan in het onderzoek van Movisie. Maar ook het SCP kan niet zeggen hoe vaak ouderenmishandleing daadwerkelijk voorkomt.

Draai D66 laat berooide PGBers stikken

Op GeenStijl.nl Politieke Reconstructie:
D66 laat berooide PGB'ers stikkenIedereen en z'n hulpverlener was afgelopen donderdag tijdens het zesde (!) PGB-debat met Martin van Rijn hoogst verbaasd dat Pia Dijkstra van de NOS D66 géén motie van wantrouwen tegen de falende staatssecretaris indiende. Na zes keer debatteren over hetzelfde onopgeloste probleem steunden GroenLinks en CDA zo'n oprotverzoek ditmaal wel. Maar D66, dat nota bene het hardst had gedreigd om zo'n motie in te dienen, liet de berooide PGB-houders stikken. De reden? Fractiediscipline. Alexander Pechtold wil heel graag vriendjes blijven met VVD en PvdA en heeft in de achterkamers een dealtje gesloten: Van Rijn mag aanblijven want anders valt Rutte II, en voor die politieke fellatio krijgt D66 dan in de toekomst betaald. Waarmee, dat weten we nog niet, maar Pia Dijkstra moest zich in ieder geval knarsetandend overgeven aan de woedende wijven in de oppositie-arena, die haar ter plekke flambeerden om haar bizarre draai. "De vrouw kon wel huilen", zo grinnikt een bron bij de Patatbalie tegen GeenStijl. Fun fact: Linda Voortman mocht van Jesse Klaver óók geen motie van wantrouwen indienen tegen Van Rijn. Snotneus Jesse wil namelijk heel graag bij de grote mensen aan tafel. Maar Linda Voortman gaf geen fuck en steunde de motie van wantrouwen lekker toch. En dat siert Linda Voortman dan weer enorm. (Plus dat JFK kennelijk niet moet denken dat hij baas is in eigen fractie.) Hieronder nog een tweetje van La Dijkstra, die in reactie op online ‪#‎PGBalarm‬ volkswoede nog lafjes probeert te suggereren dat D66 echt waar heus geen spelletje speelt over de rug van tienduizenden PGB-houders die dankzij Van Rijn nog steeds rijst met ei moeten vreten. Maar dat doen ze dus wel, en dat straalt vooral weer slecht af op de geloofwaardigheid van politiek Den Haag. Voor zover dat nog kon, natuurlijk want de PGB-ellende heeft ondertussen alweer een nieuw hoofdstuk: privacyfaals door lekkende software.

zondag 14 juni 2015

Ouderen en digitalisering dichter bij elkaar

Hoe breng je ouderen en digitalisering dichter bij elkaar? Unie KBO maakte er een korte film over
Ouderen dichter bij elkaarzaterdag 13 juni 2015

Conferentie 50PLUS in teken van 'Binding en Ontmoeting'

Donderdag 11 juni 2015, stond geheel bij de 50PLUS in het teken van binding en ontmoeting. Dit vanwege de uitstekende uitkomsten van de Provinciale Statenverkiezingen waar 50Plus in de meeste gevallen verdubbelde. Ook was dit het geval voor de Eerste Kamer waar Jan Nagel en Martin van Rooijen twee Eerste kamer bankjes in mochten nemen. Vanwege de spectaculaire groei is op initiatief van de bewindslieden en de medewerkers van de twee fracties een prachtige dag voor al de gekozen mensen in de Provinciale Staten en de Waterschappen georganiseerd. Ontvangst met koffie door Henk Krol, daarna een rondleiding in het Tweede Kamer gebouw, een rondleiding door Den Haag en een afsluiting in ons partijbureau aan de Kneuterdijk 2 te Den Haag. De video is een kleine samenvatting van deze dag.

Conferentie 50PLUS in teken van Binding en Ontmoetingzondag 7 juni 2015

50PLUS gaat in de Eerste Kamer rol van betekenis spelen.

Martin van Rooijen
Martin van Rooijen, die voor de politieke partij 50PLUS in de Eerste Kamer is gekozen,  was zondag 7 juni te gast in Businessclass bij Harry Mens. Hij zei daar onder meer dat 50PLUS beslist invloed wil uitoefenen op de dossiers pensioenen en belastingen.

Hoe vreemd het met de pensioenregels is gesteld blijkt volgen van Rooijen onder meer uit het volgende: "De verplichtingen van de pensioenfondsen zijn in slechts een week met 10 procent gedaald. Toch schieten de gepensioneerden daar niets mee op, ze krijgen er niets voor terug als gevolg van die regels."
Een ander onderwerp in Businessclass was de positie van de Eerste Kamer tegenover het kabinet. Door de veranderde verhoudingen in de senaat zullen premier Rutte en de zijnen vaker met de pet in de hand langs moeten gaan bij Eerste Kamerleden om meerderheden voor hun voorstellen te krijgen. Volgens Van Rooijen kan 50PLUS in de Eerste Kamer in deze een belangrijke rol gaan spelen.

Van Rooijen wordt dinsdag 9 juni officieel benoemd als senator. Hij is dan de tweede vertegenwoordiger namens 50PLUS in de Eerste Kamer. Naast Jan Nagel, die aan een tweede periode als senator voor deze partij begint.
Martin van Rooijen was eerder staatssecretaris van Financiën. Momenteel is hij voorzitter van de Koepel van Verenigingen van Gepensioneerden. De pensioendeskundige bij uitstek  schreef onlangs op de opiniepagina van het Financieele Dagblad dat ouderen de nieuwe melkkoe van het kabinet zijn. Er wordt dubbelzinnig omgesprongen met de belofte die ooit achter het pensioenstelsel schuilging, stelde hij onder meer.
“Een belastingverlaging was in het verleden een maatregel die voor iedereen gold. In toenemende mate maakt het kabinet nu onderscheid tussen mensen die werken en Nederlanders die gepensioneerd zijn”, schreef hij. Hij vervolgde: “Geleidelijk aan wordt het fiscale gelijkheidsprincipe losgelaten in het nadeel van die groepen die spaarden voor hun oude dag. Tel je alle maatregelen die uitsluitend gepensioneerden treffen  bij elkaar op, dan kan inmiddels met recht worden gesproken van een ouderentaks. Die zal de komende jaren leiden tot een dramatische koopkrachtdaling voor gepensioneerden.”