dinsdag 26 mei 2015

Fiscale discriminatie van ouderen moet stoppen

Martin van Rooijen
De koopkracht van ouderen is de afgelopen jaren op peil gebleven. Dat is de boodschap die het kabinet ons graag wil verkopen. Maar voormalig staatssecretaris van financiën en nu Eerste Kamerlid voor 50Plus Martin van Rooijen ziet een heel andere trend.

Het kabinet morrelt wel degelijk aan de inkomenspositie van ouderen en doet dat met belastingmaatregelen die exclusief de 65-plussers treffen: een onderwerp dat in de media nauwelijks aandacht krijgt. Aan die leeftijdsdiscriminatie moet een eind komen zegt hij in dit opinieartikel.
Ouderen hebben de afgelopen jaren een reeks maatregelen over zich heen zien komen, die hun financiële positie behoorlijk onder druk hebben gezet. De inkomens van veel ouderen slonken door fiscale maatregelen, strengere pensioenregels en een hogere eigen risico in de gezondheidszorg. In 2016 volgen weer twee belastingverhogingen, die uitsluitend de ouderen treffen. Dat is al vastgelegd in het Belastingplan 2015.