vrijdag 6 februari 2015

Bezuinigingen mogen NIET leiden tot grotere verschillen

50PLUS vindt  dat de bezuinigingen bij gemeenten er niet toe mogen leiden dat grote verschillen gaan ontstaan, onder meer in het zorgniveau voor minder weerbaren, onder wie ouderen en zorgbehoevenden, in de gemeenten.

In Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken informeert ons Tweede Kamerlid Henk Krol van 50PLUS welke maatregelen de bewindsman neemt om dit te voorkomen. Tot op welke hoogte vindt de minister de door bezuinigingen toenemende verschillen in het zorgniveau in gemeenten aanvaardbaar, wil hij onder meer weten. En ook: in hoeverre vindt de minister verschillen, door bezuinigingen in het brede sociale voorzieningenniveau aanvaardbaar? De aanleiding tot de Kamervragen van Krol is de voorspelling  ‘Gemeenten koersen af op miljardentekort’ van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).
Volgens het COELO hebben de gemeenten bij ongewijzigd beleid in 2018 gezamenlijk een tekort van € 4,8 miljard. Krol wil ook weten in hoeverre verwachte tekorten worden veroorzaakt door het overhevelen van taken op de terreinen van ouderenzorg, jeugdzorg en langdurig zieken naar gemeenten. Ook vraagt hij of de minister ook meent dat verruiming van de mogelijkheid om lokaal belastingen te innen onvoldoende soelaas kan bieden, omdat de belastingdruk als geheel niet omhoog mag gaan.


Het COELO concludeert dat gemeenten – na de bezuinigingen en efficiencyslagen van de afgelopen jaren – weinig andere mogelijkheden resten, dan in de komende jaren te bezuinigen in het sociale domein. Krol vindt het onwenselijk als gemeenten de komende jaren fors verder interen op reserves, of schuld op laten lopen, teneinde bezuinigingen in het sociale domein te voorkomen.

Dit is ook één van de redenen dat 50PLUS Flevoland een zogenoemd 'ZORGFONDS' van 6 miljoen in Flevoland wil realiseren onder andere als vangnet voor die minder weerbaren en zorgbehoevenden in de samenleving die met de draconische bezuinigingsmaatregelen van dit falende kabinet en gedoogpartijen, met hun broek tussen de ketting dreigen te komen.