zaterdag 13 december 2014

Lijsttrekkers 50PLUS Flevoland bekend

Zaterdag 13 december heeft de 50plus partij in alle regio’s de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de provinciale staten en het waterschap van 18 maart 2015 vastgesteld. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 50Plus afdeling Flevoland zijn de nieuwe kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschappen gekozen. De vergadering is onder het technisch voorzitterschap van Jan Nagel (ere-lid 50plus) ordelijk verlopen.
Voor de provinciale staten verkiezingen is Wout Jansen als lijsttrekker gekozen en voor de waterschapsverkiezingen is Freek Appel als lijsttrekker gekozen.

De kandidatencommissie heeft aan de ALV een voordracht voor de kandidatenlijst gedaan. Selectie van de kandidaten door de commissie heeft plaatsgevonden aan de hand van de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Voor zowel de lijsttrekker als voor de daaropvolgende plaatsen werden er ter vergadering nog twee  kandidaten voorgedragen. De eerste vier kandidaten voor de provinciale staten verkiezingen zijn daarom met schriftelijke stemrondes gekozen. Wout Jansen is met een absolute meerderheid bij de eerste stemronde als lijsttrekker gekozen. De kandidaten 5 tot en met 12 zijn bij acclamatie gekozen.

Voor het waterschap zijn alle vier de kandidaten bij acclamatie gekozen.
Met de huidige verkiezingslijst ziet 50Plus afdeling Flevoland de komende verkiezingen met vertrouwen tegemoet. “Het vergt van onze partij een niet-aflatende inzet om onze ouderen te beschermen tegen het afbraakbeleid van onze huidige regering”, aldus Wout Jansen. “Dat is waar we voor staan. Meer solidariteit en bescherming van zwakkeren in onze samenleving terwijl we tegelijkertijd de werkgelegenheid in Flevoland willen aanjagen voor de jongere generatie, zonder de kernwaarden van de provincie uit het oog te verliezen”, besluit Wout Jansen.

Kandidatenlijst verkiezingen provinciale staten
1. Wout Jansen, lijsttrekker (m)
2. Josephine Bolle (v)
3. Gerben Laagland (m)
4. Lydia van Geloven (v)
5. Erik Boshuijzen (m)
6. Jörg Jablonksi (m)
7. Gerda van der Struijk-Oost (v)
8. Martin van Gils (m)
9. Anja Pronk (v)
10. Caroline Oltmans (v)
11. Theo de Roder (m)
12. Willem Herrebrugh (m)

Kandidatenlijst verkiezingen
1. Freek Appel, lijsttrekker (m)
2. Willem Herrebrugh (m)
3. Gerben Laagland (m)
4. Erik Boshuijzen (m)